GƯƠNG CHÚA GIÊSU

...Cuốn sách đă góp phần vào việc tác tạo nên những vị Thánh thời danh như Inhaxiô, Phanxicô, Têrêsa Hđ Giêsu...(Lời dịch giả )

(Lễ Giáng sinh 2007)

Mục lục

Quyển một

Những nguyên tắc hướng dẫn đời sống tinh thần

1 Noi gương Chúa và khinh của thế tục (từ web dongcong.net)

2 Tự khiêm

3 Học thuyết của chân lư

4 Hành động cho khôn

5 Đọc Kinh thánh

6 T́nh dục

7 Tránh phù phiếm và kiêu ngạo

8 Đừng suồng să quá

9 Vâng lời và tùng phục

10 Lời vô ích

11 B́nh an và tiến bộ

12 Lợi ích của đau khổ

13 Chống với cám dỗ

14 Xét đoán

15 Bác ái

16 Một nhịn chín lành

17 Đời sống tu tŕ

18 Gương thánh hiền

19 Công việc một tu sĩ

20 T́m thanh vắng và thầm lặng

21 Ḷng thống hối

22 Những đau khổ ở đời

23 Suy gẫm cái chết

24 Ngày công phán

25 Cải thiện đời sống

 

Quyển hai

Tiến tới đời sống nội tâm

1 Nước Trời

2 Tùng phục cho khiêm

3 Người b́nh an thực

4 Tâm hồn trong trắng, chí lự đơn thành

5 Tự giác

6 Cái vui của lương tâm tốt

7 Mến Chúa trên hết

8 Tri kỉ với Chúa

9 Đọa đầy

10 Biết ơn Chúa

11 Ít người mến thánh giá

12 Đường thánh giá

 

Quyển ba

Đời sống tận hiệp

1 Tâm sự Chúa Giêsu với linh hồn trung tín

2 Tiếng chân lí nói thầm bên trong

3 Cách thức nghe lời Chúa

4 Thật thà và khiêm tốn

5 Ḱ diệu của Đức ái

6 Chúa thử người yêu thật

7 Đừng tự hào về ơn Chúa

 

8 Tự hạ trước Nhan Chúa (28-12-07 xuanha.net scan)

9 Qui định tất cả về Chúa như cứu cánh sau hết

10 Thờ Chúa khinh đời

11 T́m xét và tiết chế ước muốn của ḷng

12 Luyện đức nhẫn nhục và phấn đấu với tà dục

13 Vâng lời cho khiêm

14 Suy lư đoán Chúa sâu nhiệm mà tự hạ

15 Chỉnh đốn hành vi ngôn ngữ

16 Chỉ trong Chúa mới có an ủi thực

17 Phú thác cho Chúa những lo toan về ḿnh

18 Chịu đau khổ với Chúa

19 Người nhẫn nhục thật

20 Thú nhận ḿnh hèn yếu

21 An nghỉ trong Chúa

22 Nhớ lại ơn Chúa

23 Đi t́m b́nh an (từ web Dân Chúa Mỹ châu)

24 Đừng xét việc người

25 Điều kiện để được b́nh an và tiến bộ

26 Tâm hồn tự do

27 Tai hại của tự ái

28 Người nói hành

29 Kêu cầu và chúc tụng Chúa trong đau khổ

30 Xin Chúa giúp và vững tâm chờ Chúa trở lại

31 Khinh tạo vật để được Chúa tạo thành

32 Tinh thần tự thoát

33 Tâm hồn ta bất nhẫn

34 Mến Chúa sẽ no thỏa trong Chúa

35 Sống là để chịu thử thách

36 Mặc cho đời xét đoán

37 Tự thoát là điều kiện để được tự do

38 Cách xử sự lúc hành động

39 Hành động đừng hấp tấp

40 Không có lấy ǵ mà khoe

41 Coi khinh danh vọng thế tục

42 B́nh an ta không tùy thuộc ở người đời

43 Khoa học phù phiếm

44 Đừng bận bịu về việc đời

45 Cẩn thủ trong tư tưởng và lời nói

46 Tin tưởng ở Chúa những khi bị chỉ trích

47 Muốn được rỗi phải chịu khó

48 Hạnh phúc đời sau với đau khổ đời này

49 Phải ngưỡng mộ và t́m đến nước Trời

50 Những lúc sầu khổ phải tự phó thác cho Chúa

51 Hăy làm việc nhỏ khi không thể làm việc lớn

52 Nghĩ ḿnh đáng phạt hơn an ủi

53 Ơn Chúa không ở với t́nh yêu thế tục

54 Động tác của thiên tính và động tác của ân sủng

55 Thiên tính đồi bạn, ân sủng toàn năng

56 Tự thoát và vác thánh giá theo Chúa Giêsu

57 Không nản ḷng sau khi lầm lỗi

58 Đừng ṭ ṃ những cái không nên ṭ ṃ

59 Hi vọng và tin tưởng nơi một ḿnh Chúa

 

Quyển bốn

Bí tích Thánh Thể

1 Phải kính cẩn đến rước Thánh Thể

2 Mầu nhiệm t́nh yêu

3 Lợi ích bởi năng rước lễ

4 Chúa ban nhiều ơn cho những ai rước lễ xứng đáng

5 Cao quí của Thánh Thể và chức linh mục

6 Cách dọn ḿnh rước lễ

7 Xét ḿnh và quyết tu sửa

8 Lễ tiến thánh giá và lễ tiến tự thân

9 Tận hiến cho Chúa và cầu cho mọi người

10 Không nên khinh thường bỏ rước lễ

11 Thánh Thể và Lời Chúa cả hai đều cần cho linh hồn

12 Muốn rước lễ phải dọn ḿnh cẩn thận

13 Phải ước ao hợp nhất với Chúa Giêsu trong Thánh Thể

14 Nguyện ṿng rước Thánh Thể của một số linh hồn thánh thiện

15 Không khiêm nhượng và xả kỷ cũng không có sùng ái

16 Giăi bày với Chúa những nhu cầu và xin Ngài ban ơn

17 Khát vọng rước Chúa Kitô

18 Đừng ṭ ṃ nhưng phải tin mầu nhiệm Thánh Thể

Hết (Jan.3,08)