Mục lục Dự bị hôn nhân

Bạn muốn thành hôn, nhưng không có cơ hội đi theo lớp Dự Hôn (lớp Dự bị Hôn nhân: chuẩn bị để lập gia đ́nh),

Với sự đồng ư của linh mục phụ trách, bạn có thể học hàm thụ qua 12 bài sẽ được tŕnh bày trong phần Nội dung sau đây, cũng giúp bạn được những điều cần thiết như hành trang trước khi bước vào bậc hôn nhân bền vững.

Sau đó tùy ư linh mục, bạn sẽ trả lời một số câu hỏi hoặc làm bài trắc nghiệm. Chúc bạn may mắn.

Nội Dung

                 Vào:     Lí do cần chuẩn bị thành hôn

                1:  Quan trọng của Bí tích Hôn nhân Công giáo

                2:  Chuẩn bị tinh thần, ôn Giáo lư: Những điều TIN về Thiên Chúa T́nh yêu           

                3:  Chuẩn bị tinh thần, ôn Giáo lư: Những điều XIN cùng Thiên Chúa T́nh yêu    

                4:  Chuẩn bị tinh thần, ôn giáo lư: Những điều LĂNH nhận từ Thiên Chúa T́nh Yêu       

                5:  Chuẩn bị tinh thần, ôn Giáo lư: Những điều Tuân GIỮ để sống trong T́nh Yêu Thiên Chúa

                6:  Chuẩn bị tâm lư sống chung: Quyền lợi vợ chồng trong Hôn phối

                7:  Chuẩn bị tâm lư sống chung: Sinh sản và dưỡng dục con cái   

                8:  Chuẩn bị tâm lư sống chung: Giáo huấn con cái nên người      

                9:  Chuẩn bị tâm lư sống chung: Giữ lấy nhau: Thông cảm khác biệt        

              10:  Chuẩn bị tâm lư sống chung: Giữ lấy nhau: Ngăn ngừa Bất đồng        

              11:  Chuẩn bị tâm lư sống chung: Gia đ́nh trong Giáo hội và Xă hội

              12. Bản trắc nghiệm Ḥa hợp hôn nhân       

              13:  Chuẩn bị tâm lư sống chung: Cải tiến để Duy tŕ hạnh phúc hôn nhân      

Phụ Thêm:

             * Vài chuẩn bị trước ngày thành hôn- Làm bản Ḥa hợp/ Trắc nghiệm Ḥa hợp (số 12 trên)

             *  Chọn Bài đọc trong thánh Lễ Hôn phối, nếu muốn làm booklet (click Thánh lễ Hôn phối)

             * Chương tŕnh lễ Vu qui tại nhà cô dâu

             * Những bạn muốn ôn bài bằng tiếng Anh:  Review in English

                    ---------------------

                    Tài liệu góp nhặt về giáo dục con em dành cho phụ huynh

----------------------------------------

Nếu muốn đọc sách, xin hỏi mua "cuốn Hôn nhân hạnh phúc" của Lm. Đoàn Quang tại:

Regina Gift shop

1900 Grand Ave, (P.O.Box 836)

Carthage, MO 64836- 0836

Đt:  (417) 358-3740   /   Fax:(417) 359- 9164

http://www.reginashop.com/SachRegina/PhanLoaiSach/Listing.htm

- Email: regina@reginashop.com