Điều Lệ

HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH

Cộng đoàn ...

 

Mục đích:

 1- Qui tụ các phụ huynh có con em theo các lớp Giáo lư-Việt ngữ do Cộng đoàn ... tổ chức, để cùng giúp nhau trong việc giáo huấn con em . Các vị này sẽ bầu ra một Ban Chấp hành để thay mặt các phụ huynh giúp các việc sau:

            1/ Giúp linh mục Quản nhiệm, ông Ủy viên Giáo vụ, các giáo lư viên điều hành các lớp Giáo lư-Việt ngữ trôi chảy trong những ngày Chúa nhật có lớp.

            2/ Liên lạc với các phụ huynh học sinh về việc giáo huấn con em.

2- Ban Chấp hành sẽ gồm các viên chức: Hội trưởng, Hội phó, Thư kư, Thủ quĩ

3- Nhiệm kỳ của BCH là ba (3) năm. Tính từ đầu niên khóa.

 

Hoạt động:

4- Ngày khai giảng (cuối tháng Chín):

            a/ Giúp thu học phí và nhận các em vào lớp, Số tiền này đưa vào quĩ Cộng đoàn để mua sách giáo khoa cho các em và những chi phí cho các lớp.

            b/ Dâng lễ cầu nguyện cho năm học mới được mọi sự tốt lành.

5- Ngày Chúa nhật có lớp giáo lư, một trong các nhân viên trong Hội sẽ có mặt để:

             a/ Nhận các em vào lớp, và

             b/ Liên lạc với phụ huynh khi có em nào vắng mặt, ghi theo sổ sách.

6- Ngày Phụ huynh: (cuối tháng Hai):

            a/ Tổ chức buổi hội thảo: gồm Lm Quản nhiệm- Uỷ viên Giáo vụ- Giáo lư viên- Phụ huynh để trao đổi kinh nghiệm giáo dục,

            b/ Gây quĩ hoạt động cho Hội.

7- Ngày măn khóa (cuối tháng Năm):

            a/ Tổ chức xin lễ tạ ơn Chúa,

            b/ Tổ chức bữa tiệc ghi ơn các giáo lư viên,

            c/ Ấn định ngày phát thưởng cho con em,

Quyền Lợi:

            a/ Con em các nhân viên BCH hội Phụ huynh học sinh sẽ được học giáo lư- Việt ngữ miễn phí.

            b/ Sẽ được nhà trường cầu nguyện đặc biệt khi gia đ́nh có tang sự