28 TR̉ CHƠI THÁNH KINH

   (Nguồn: Anh em CMC, Tài liệu Phục vụ Truyền giáo, 1976

      Đoàn Hương type cho xuanha.net  9-2012)

 

1.  DAVIT T̀M VỢ

-Tṛ chơi theo đội hay chi

-Dụng cụ gồm 2 khăn bịt mắt.

Hai người được cử ra làm Davit và tôn nương.  Bắt đầu nghe hiệu c̣i, Davit gọi to:  Tôn nương đâu và Tôn nương đáp lại:  Có em đây, rồi chạy trốn để Davit không bắt được ḿnh.  Sau 3 lần gọi tên mà không t́m được Tôn nương th́ Davit phải chịu h́nh phạt ḅ đến ngửi 1 gốc cây gần nhất rồi về chỗ.  Cử một người khác ra thay thế.

 

2.  CON SÂU ĐO

-Chơi theo đơn vị đội

-Luyện nhanh và khéo léo

Đội xếp hàng dọc từ mức khởi hành.  Ngồi xuống, hai chân hơi co lại, hai tay đưa ra sau giữ 2 cổ chân người ngồi sau.

Sau lệnh khởi hành, toàn đội đồng tiến tới bằng cách đồng duỗi chân ra phía trước và đồng nhấc mông tới…Đội nào có người sau cùng đến mức trước mới thắng cuộc.  Đứt đoạn bị loại.

 

3.  ĐI HÀNH HƯƠNG

-Tṛ chơi đông người theo đơn vị đôi

-Không cần vật dụng

Đoàn người hành hương núi Chúa, tay ôm thánh giá bước đi trong hy sinh mỏi mệt, và cố gắng để đền tội ḿnh.

Người chơi theo đội đứng thành hàng dọc.  Tay trái ôm thánh giá, bằng cách cầm lấy chân phải người đứng trên.  Sau khi nghe lệnh hành hương, các đội nhảy liên tiếp, thẳng tới đích.  Đội nào không đứt đoạn và người sau cùng vượt quá mức đến trước th́ mới hoàn tất cuộc hành hương.

 

 

4.  ĐÔ LỰC SĨ THẾ GIỚI

-Chơi theo phái nam, nữ riêng

-Tuổi lớn chơi vui hơn

Vẽ một ṿng tṛn rộng chừng 3 mét rồi chia người chơi thành 2 phe, lần lượt từng 2 người một vào trong ṿng tṛn đẩy nhau, ôm nhau ném ra ngoài ṿng tṛn.  Ai bị đẩy khỏi ṿng th́ người phe bị đẩy lên tiếp.  Cuối cùng phe nào c̣n nhiều người sẽ thắng.

Tṛ chơi có thể biến đổi:  Cứ từng 2 người lên đẩy nhau rồi sau cùng ai thắng sẽ vào ṿng bán kết và cuối cùng vào ṿng chung kết.

 

5.  HĂY CHO ĐI

Tṛ chơi đông người theo đơn vị chính là đôi.

-Mỗi đôi cầm một vật dụng cầm chuyền cho nhau.

Chúa Giêsu bảo “Hăy cho đi th́ sẽ được đầy đủ”.  Các đội sẽ thực hiện bằng cách chia sẻ cho nhau.

Chia đội thành 2 đứng tại 2 đầu sân.  Khi nghe Chúa Giêsu truyền lệnh bằng c̣i “Hăy cho đi…”

Số 1 của mỗi đội chạy vượt qua vạch B trao vật cầm tay cho bạn đồng đội số 2.

Số 2 chạy vượt qua vạch A trao vật cầm tay cho bạn đồng đội số 3.

Cứ thế đến người cuối cùng chạy lên đưa lên cho Chúa Giêsu (trưởng điều khiển tṛ chơi) để lănh phần thắng.

 

 

6.  CHỒN RƯỢT GÀ

-Chơi theo nhóm

-Dành cho các em nhỏ

Đội làm gà đứng thành hàng dọc, hai tay giữ chặt thắt lưng đồng bạn đứng truớc.  Đấu thủ làm gà mái đứng hàng đầu.

Sau khi lệnh chơi bắt đầu, đội làm gà phải luôn giữ chặt thắt lưng và len lỏi trốn tránh đừng cho con chồn chạm vào ḿnh, chỉ riêng đấu thủ làm đầu gà mới được chạm vào chồn.  Nếu chồn bị chạm th́ cả đội chồn thua.  Trái lại nếu gà bị trượt tay hay bị chồn đập phải cũng bị thua (phải loại ra ngoài).

Nếu chồn bắt được một nửa số gà th́ toàn đội gà thua cuộc.

 

7.  CÓ PHẢI CON KHÔNG

-Chơi trong pḥng

-Chơi chung không dụng cụ

Trong 12 môn đệ Chúa có kẻ đă phản bội anh em ra đi giữa đêm tối.  Chúa bảo cho họ hay ư định đó nhưng không ai rơ ai là kẻ phản anh em.

Người chơi tụ tập trong pḥng.  Trưởng cho một em ra khỏi pḥng trong khi các em khác nhắm mắt lại.  Khi nghe lệnh mở mắt ra các em đoán ngay xem ai thiếu.  Ai t́m ra trưóc nhất và nhanh nhất thắng cuộc.

 

8.  HÍ TRƯỜNG TỬ ĐẠO

(Các thánh Tử Đạo thời xưa bị sư tử ăn thịt khi không chịu chối đạo, để làm tṛ vui cho nhà vua)

-Nhiều người chơi

-Không cần dụng cụ

Người chơi làm thành hai ṿng tṛn đồng tâm, các ṿng tṛn cầm tay nhau như thể một hư trường 2 ṿng.  Cử một người làm sư tử ở trong ṿng tṛn nhỏ, sư tử không phải đuổi theo đúng đường đi của vị tử đạo.  Cử một người làm vị tử đạo chạy ở ngoài ṿng tṛn lớn.  Nghe hiệu hai ṿng tṛn cầm tay nhau xoay quanh ngược nhau và sư tử bắt đầu đi ăn thịt các vị tử đạo.  (Vị tử đạo chỉ được chạy xung quanh ṿng tṛn lớn hay chạy vào trọng tâm mà không được chạy ra xa khỏi ṿng tṛn)

 

9.  DAVIT DIỆT GOLIAT- I

(Trên băi đất rộng, Davit đă lừa giết Goliat một cách bất ngờ)

-Tṛ chơi đông người

-Không cần dụng cụ

Người chơi chia thành hai phe đều nhau mỗi người nhận một số.  Hai phe đứng ở hai đầu sân.  Bắt thăm để ứng chiến trước.  Ai được ứng chiến th́ đứng lên phía trước đoàn quân ḿnh cách khoảng 15 feet và gọi số bên đối phương.  Ai được gọi th́ mang danh:  DAVIT gọi Goliat số… số được gọi chạy sang đập vào tay Davit 3 cái rồi chạy trở về.  Đoàn quân Davit chạy đuổi theo bắt Goliat.  Nếu đập được vào người th́ Goliat chết phải đi tù.  Đavit thắng được gọi tiếp tục. Nếu thua th́ bên đối phương được cử người ra gọi.  Tù binh được cầm tay nhau để chờ sang cứu. (Nếu người cứu không bị bắt lại)

 

 DAVIT DIỆT GOLIAT- II

Ngựi chơi đứng dọc theo chiều dài hai bên đầu sân  (Hai phe A và B) Phe A cử một người sang phe B (người phe B giơ tay ra trước) đập vào tay người phe B (bât cứ ai) 3 cái.  Đến cái thứ 3 đập vào ai th́ người đó đuổi bắt người vừa đập vào tay ḿnh.  Nếu bị bắt th́ người phe A ấy phải loại ra.  Người phe B được sang đập phe A.  Nếu không đuổi được th́ người bị đập cái thứ ba phải loại và người kia tiếp tục đi đập lần thứ hai.  Cuối cùng phe nào c̣n lại 2 người thua.

 

10.  ADONG EVÀ KẾT NGHĨA

Khi Chúa dẫn Evà đến cùng Adam, ông đă nhận ra “Đây là xương tôi, là thịt tôi”  Nên chưa kịp ǵ Adam và Evà đă xấn xổ đến t́m nhau.

-Tṛ chơi đông người

-Cho mọi lứa tuổi

Người chơi làm thành 2 ṿng tṛn đồng tâm.  Chọn 2 người làm Adong Evà.  Adong ở ngoài ṿng tṛn c̣n Evà ở trong ṿng tṛn.  Người chơi trên 2 ṿng tṛn cầm tay nhau vừa đi ṿng tṛn (đổi chiều nhau) vừa hát, trong khi đó cố giữ không cho Adong Evà chạm được tay nhau.  Khi đă chạm tay nhau được th́ 2 người khác ra thay thế.

 

 

11.  DUYÊN THẦM

-Tṛ chơi đông người

-Không cần dụng cụ

Người chơi đứng 2 người một cặp đứng rải rác trên sân chơi.  Chỉ định 2 người làm đôi kết duyên, nhưng 1 trong 2 ngựi không chịu, bỏ trốn, người kia chạy đuổi theo.  Người chạy đến kết duyên với người khác (Các lối đứng trên sân) tất nhiên người thứ 3 (ngựi phía ngoài) phải chạy t́m người khác để kết duyên.  Nếu để bị bắt th́ hai người coi như đă được kết duyên.  Đôi này được chỉ định một đôi khác ra thay thế làm kẻ chạy người đuổi.

Cách khác:  Khi bị bắt rồi th́ người bị bắt sẽ trở thành con chó ḅ xuống đất để người kia kịp dẫn em về chuồng, 2 người được chỉ định đổi khác ra lăn kẻ chạy người đuổi.

 

 

12.  SÓI RỪNG VÀ CHIÊN

“Muông sói bắt chiên và đoàn chiên phải tan tác.” (Jn 10:12)

-Tṛ chơi đông người

-Không cần dụng cụ

Từ 2 đầu sân chơi vẽ 2 khung làm chỗ nhốt chiên.  Ngựi chơi chia làm 2 và đứng ở trong hai chuồng chiên.  Cử ra 3 người làm sói đứng trên sân.  Khi hiệu c̣i chơi, hai đàn chiên ở trong hai chuồng chạy sang đổi chỗ nhau, khi đó 3 con sói cố gắng bắt chiên.  Nếu chiên không chịu ra th́ sói có thể vô chuồng bắt, bắt được 10 người th́ tù t́ để chọn 3 người thay thế sói.

 

 

13.  NHÀ THIỆN XẠ ĐAVÍT

-Tṛ chơi đông người

-Vật dụng:  một trái banh nhỏ.

Vẽ một ṿng tṛn lớn, mọi người chơi đứng trong ṿng tṛn.  Chỉ định một người làm nhà thiện xạ Đavít.  Cậu Đavít đứng vào giữa ṿng tṛn, tay cầm trái banh và nghe hiệu c̣i th́ tung banh rồi bắt lấy banh.  Trong khi tung lên mọi người cố chạy cho xa.  Khi đă bắt được banh Đavít hô lớn STOP th́ mọi người phải đứng lại và Đavít nhắm ném vào 1 người nào đó.  Nếu ném trúng người đó phải vào làm Đavít thay thế.  Nếu ném trật th́ bị làm Đavít tiếp.  Nếu ném tới lần thứ 3 cũng không vô người nào th́ Đavít phải nhảy c̣ c̣ 1 ṿng sân rồi tiếp tục chơi lại.

 

 

 

14.  LƯỢM MAN-NA

-Nhiều người chơi

-Nhiều vật dụng như khăn, dép…. Làm man-na

Vẽ 1 ṿng tṛn lớn trong đó tượng trưng miền đất ph́ nhiêu được man-na dư dật, ai muốn bao nhiêu tùy ư.  Nơi đấy bỏ các thứ khăn, dép…

Người chơi làm dân Do thái đứng ở một ṿng tṛn khác cách tâm chừng 15 feet.  Khi nghe hiệu của Moise, Dân Do thái tiến vô lượm man-na tùy thích.  Ai lượm được nhiều th́ no thỏa.

Để tṛ chơi thêm hào hứng Moise ra lệnh cho hai người một buộc chân vô nhau trước khi tiến vào lượm man-na.  Có thể chơi thi đua từng đội rồi vô chung kết.

 

 

15.  CHÚA T̀M PHÊRÔ

(Khi Phêrô sợ bị giết nên trốn khỏi thành.  Nhưng Chúa đă t́m đến vai vác thánh giá nói với Phêrô:  Thầy vào thành chịu chết một lần nữa.  Phêrô hiểu ư Chúa muốn ḿnh chịu chết nên quay trở lại.)

-Nhiều người chơi

-Không cần dụng cụ.

Người chơi xếp thành các haàng dọc, khoảng cách từ người nọ đến người kia bằng một sải tay (cầm tay nhau được).  Cử 1 người làm Phêrô chạy trốn và 1 người làm Chúa đi t́m.  Hai người này chỉ được chạy theo hàng dọc hay ngang mỗi khi có lệnh đổi hướng (Các người dang nắm tay nhau theo hàng rồi tay quay về hướng phải và đưa tay nắm tay người mới bên cạnh.  Xem h́nh vẽ.)  Chúa t́m gặp được Phêrô là thắng cuộc.

 

 

16.  CHIÊN NGOAN VỀ CHUỒNG

-Chơi theo đơn vị đội

-Mỗi đội cần 1 gậy và 1 ống lon.

Anh em con ông Isaac được cha sai đi chăn cừu từ miền núi xa xăm.  Họ đi đă lâu ngày không thấy về nên Issac sai con út đi nhắn anh em lùa chiên cừu về chuồng cho cha.

Mỗi đội sẽ dẫn 1 con chiên về với cách sau đây:  Dùng gậy lùa cóng lon từ đầu sân về cuối sân ṿng qua cột cờ lùa về chỗ trao cho người kế tiếp lùa lên cùng một kiểu như người trước.  Đội nào lùa chiên xong, trước nhất sẽ được cha già khen thưởng.

 

17.  NGƯỜI GIEO GIỐNG

-Tṛ chơi đông người

-Không cần dụng cụ.

Tất cả ngồi thành ṿng tṛn.  Trưởng chọn một người ra làm người gieo hạt giống.  Anh ta mang hạt đi gieo, có hạt đen, hạt đỏ, hạt vàng… Bằng cách chạy ṿng phía ngoài và đập vào đầu những người ngồi ṿng tṛn, miệng nói lớn, đậu đen, đậu đỏ, đậu vàng…Những hạt giống mang tên ĐEN mới phải đứng lên chạy đua ngược chiều với người gieo để về chỗ.  Khi đó người gieo giống cố chạy nhanh hơn để chiếm chỗ của người đậu đen.  Nếu chạy về không kịp đậu đen phải thay thế làm người đi gieo giống.

 

18.  Ư DÂN Ư TRỜI

-Tṛ chơi dành cho đội.

-Vật dụng:  tùy ư chọn.

-Chơi trong pḥng.

Dân Chúa ngày xưa đă tin vào cầu ư Chúa.  Họ thường tụ tập lại cùng nhau cầu mong ư trời tỏ hiện, soi cho họ biết thiên ư Ngài.

Người chơi ngồi thành ṿng tṛn.  Chỉ định một người vào giữa ṿng và cho người này bịt mắt, hoặc cúi xuống để cầu xin thiên ư.  Truớc mặt được bày 4, 5 đồ vật.  Những người ngồi xung quanh sẽ đồng nhau chỉ định một đồ vật nào đó trong 4, 5 đồ vật đặt ở trước mặt.  Sau khi thấy mọi người đă đồng ư tức là ư trời, ư dân được thể hiện, nguời bị bịt mắt mở ra và đoán xem vật nào là vật đă được dân, trời công nhận.

-Đoán sai phải bịt mắt lại.  Đoán đúng th́ được về chỗ và người khác lên thay thế.

 

19.  DIỆT QUÂN THÙ

-Tṛ chơi đông người.

-Vật dụng:  1 trái banh nhỏ.

Để quân đội ḿnh thành những nhà thiện xạ.  Vua Đavít thựng cho quân lính tập dượt giết đối thủ ḿnh bằng chiến trận sau đây:  Chia quân làm hai phe A và B.  Mỗi phe chiếm trọn một nửa sân chơi.  Hai bên sẽ bốc thăm để được ném trước.

Thí dụ bên A được ném trước, sẽ được di chuyển trên phần đất ḿnh để lựa chiều ném vào đối phương (bên B).  Nếu bên B bị trúng đạn sẽ phải sang bên A chịu tù, lại được tiếp tục ném lần nữa.  Nếu ném trật th́ bên B được ném bên A.  Muốn cứu tù th́ bên bị ném phải bắt được banh của bên ném trước khi banh chạm đất.  Banh chạm đất trước khi trúng người không kề là thắng.

 

 

20.  NÉM ĐÁ MAĐALENA

-Tṛ chơi dành cho đội.

-Chơi trong pḥng.

-Không cần vật dụng.

Sau khi bắt được Madalena phạm tội ngoại t́nh, dân chúng tụ nhau lại để t́m cách ném đá bà.  Đó là một h́nh phạt thời dân Do thái thường làm cho kẻ phạm tội.

Mọi ngựi ngồi thành ṿng tṛn, chỉ định một người cúi đầu xuống để các bạn khác kư đầu một cái (chỉ một người kư trúng) rồi ngẩng đầu lên và đoán xem ngựi nào đă kư đầu ḿnh.

Nếu đoán sai phải cúi xuống chịu kư tiếp.  Nếu đoán trúng người kư đầu bị thay thế.

 

21.  THÀY BÓI BA LÁP

-Tṛ chơi dành cho đội.

-Vật dụng:  Khăn bịt mắt

Người chơi đứng rải rác trong nhà, chọn một người bịt mắt lại đi t́m bắt những người kia.  Ai bị bắt phải đứng lại để người bịt mắt sờ mặt mũi, tay chân và đoán xem người đó tên ǵ.

Nếu đoán trứng người đó phải thay thế bịt mắt.  Nếu đoán sai tới lần thứ 3 sẽ phải chịu một h́nh phạt.  Và sau khi bị phạt được chọn người khác vào thay thế.

 

22.  ĐI THEO TIẾNG GỌI

-Mỗi người 1 khăn bịt mắt

-Chơi trong đội

Các đội đứng thành hàng dọc trước vạch khởi hành.  Họ sẽ đi qua một quăng đường dài có nhiều chướng ngại vật.

Mỗi người trong đội đều bịt mắt, tay đặt lên vai người đứng trước.  Đội trưởng không bịt mắt, tay cầm cờ để điều khiển đội ḿnh.  Đội trưởng đi cách xa đội ḿnh 5 bước.  Mỗi lần đụng phải chướng ngại vật trên đường bị trừ điểm.  Đội nào c̣n nhiều điểm thắng cuộc.

Có thể thi đua từng đội một.  Các đội khác đứng coi hoặc làm chướng ngại vật cản đường.

 

23.  ANH EM MỘT NHÀ

-Tṛ chơi chung mọi người

-Không cần dụng cụ

Chúa Giêsu đă dạy:  “Chỉ có một Cha trên trời c̣n hết thảy các con đều là anh em.”  Bởi đó mọi người cần biết tên nhau.

Người chơi đứng thành ṿng tṛn.  Mỗi người cố gắng học và nhớ tên của hai người bên cạnh ḿnh.  Trưởng chỉ vào bất cứ người nào đồng thời nói PHẢI hoặc TRÁI th́ người đó phải đáp lại bằng cách nói tên của người bên cạnh.  Thí dụ Trưởng chỉ và nói TRÁI, người đó phải đáp lại tên của người đứng bên trái ḿnh.  Nếu nói sai người ấy phải lên thay cho Trưởng.  Tṛ chơi cứ thế tiếp tục để mọi người học tên nhau.

Có thể thay đổi bằng cách:  nếu nói sai tên người bên cạnh ḿnh th́ phải chạy đổi chỗ cho người khác để học tên mới.

 

24.  HĂY THEO NGÀI

-Tṛ chơi dành cho đôngngười

-Không cần vật dụng.

Sau ngày Chúa Giêsu về trời, các tông đồ đă chia nhau đi giảng dạy ở khắp nơi, mỗi người t́m thêm mấy đồ đệ khác cộng tác với ḿnh trong việc rao giảng tin mừng.

Dân chúng thích ai th́ t́m đến vị đó để nghe giảng và làm môn đệ.  Tṛ chơi diễn tiến như sau:  Tất cả chơi theo đơn vị đội.  Mỗi đội sẽ nhận một mật lệnh riêng do Đội Trưởng chỉ định.  Có thể dùng tiếng kêu của Matthêu (ḅ rừng) Marco (sư tử) Joan (phượng hoàng) Phanxico (chim câu)... để thu đội ḿnh lại.

Sau khi nhận tiếng kêu rồi, mỗi người sẽ đi tản mát khắp sân chơi và bịt mắt lại.  Chúa phán:  “HĂY THEO NGÀI” th́ mọi người kêu tiếng kêu của đội để t́m nhau.  Đội nào t́m nhau đủ và xong trước thắng cuộc.

 

25.  NGUỜI PHẢI NỔI LÊN

-Tṛ chơi đông người

-Không cần dụng cụ

Khi dân chúng đến hỏi Joan:  “Ông có phải là Đấng Kitô hay có đấng nào khác nữa?”  Joan đă trả lời họ “Có Đấng c̣n trọng hơn tôi, Ngài đến sau tôi.  Ngài phải nổi lên, c̣n tôi phải hạ xuống”.  Để tôn vinh Chúa Giêsu ta chơi tṛ chơi này:

Tất cả đứng thành ṿng tṛn.  Một người được chỉ định vào giữa làm ông Joan tẩy giả (tiền hô) người này loan cho mọi người biết Chúa Giêsu bằng cách chỉ vào ai th́ người đó đứng yên, c̣n hai người đứng bên phải ngồi xuống.

Người nào làm sai phải lui ra khỏi ṿng một bước và ngồi xuống.  Ai c̣n lại cuối cùng là Chúa Giêsu vinh thắng.

 

26.  KÊU DANH THÁNH KƯ

-Tṛ chơi chung đông người

-Không cần vật dụng

Mỗi vị thánh kư chép Phúc Âm đều có mang một dấu riêng:

Matthêu:  Đầu ḅ

Joan:  Phượng hoàng

Marco:  Sư tử

Luca:  h́nh người

Người chơi đứng thành ṿng tṛn.  Khi quản tṛ đến trước mặt ai và hô tên 4 vị thánh kư th́ người đó phải đáp lại bằng dấu hiệu của các ngài.  Thí dụ:  Quản tṛ hô Matthêu, ngựi dối diện phải đáp “Đầu ḅ”.

Ai đáp sai sẽ phải vào thay thế hoặc sẽ được đón nhận 1 h́nh phạt nhỏ.

 

27.  VỒ CHIM CÚT

-Tṛ chơi đông người dự

-Vật dụng:  một trái banh

Dân Do Thái sau bao ngày đi trên rừng vắng đă cảm thấy thiếu thốn nhiều.  Họ gào xin Maisen cho họ trở về đất Ai cập để ăn những thức ăn của họ, như hành tỏi, thịt chim... Chúa ban cho họ thịt chim cun cút.  Ho tranh nhau vồ bắt đem về cho gịng họ ḿnh.

Người chơi được chia thành hai phe A và B trên 1 sân rộng.  Mỗi bên chọn một người làm thủ môn (kho thu chim) đứng trong một ṿng tṛn nhỏ ở cuối sân.  Nhưng kho bên A đặt tại bên B và kho bên B đặt tại bên A.

Mỗi bên gắng t́m bắt banh (tượng trưng chim cút bay tới) bắt lấy và chuyền cho nhau đem về kho (thủ môn) của phe ḿnh.  Mỗi lần bắt trúng thủ môn được 1 điểm.

Điều kiện chuyền banh:  Chỉ được chạy 3 bước rồi phải chuyền cho người khác.  Không được đá banh (chỉ dùng tay bắt banh thôi).  Hai chen một bị phạt.  Thủ môn không được ra ngoài ṿng bắt banh.

 

28.  NGƯỚC MẮT LÊN TRỜI

-Tṛ chơi dành cho đội

-Vật dụng:  một cây gậy

Dân Do thái ước mong Đấng Cứu Thế đến suốt bốn ngàn năm.  Ngày ngày họ thường ra ngước trông lên trời cầu nguyện.  Tất cả đều cùng một ư hướng dù gặp nhiều thử thách gian nan họ cũng cố vượt qua.

Tṛ chơi như sau:  Tất cả đứng thành ṿng tṛn theo đội, hai tay lên hông và di chuyển theo  điệu hát:  “Trần gian ơi hăy ngước trông lên...”  Chọn 2 người cầm cây gậy chắn ngang ṿng tṛn để mọi người phải chui qua bằng cách ngửa người về sau (không phải cúi đầu nhưng ưỡn người ra sau).  Ṿng đầu gậy ở mức ngang vai, ṿng 2 hạ xuống ngang ngực, ṿng 3 xuống ngang bụng.. cứ thế hạ thấp dần.

Ai bị té hoặc đụng người vào gậy sẽ bị loại ra ngoài trong khi tṛ chơi cứ vẫn chơi tiếp tục.  Đội nào nhiều người đứng vững sau cùng sẽ thắng.