"GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn"

 

LUÂN LƯ THẦN HỌC

Bản  2/2014

Mục lục

Lời đầu

1. Bản chất và đích tối chung Luân lư

9. ĐR2-Tôn kính Danh Chúa 
(DanhChúa, ĐứcMẹ, Các thánh, phạm lời thề)

2. Nền tảng Luân lư

10. ĐR3-Thánh hóa Chúa nhật, Lễ buộc
(buộcdựlễ, điềukiệndựlễtửtế, miễndựlễ, nghỉngơi)

3. Luật Luân lư
(phân chia, thi hành, giải thích, chấm dứt)

11. ĐR4-Thảo kính cha mẹ
(bổnphậnchamẹ, bổnphậnconcái, vớiquốcgia, vớigiáohội)

4. Hành vi nhân linh
(nhân sinh, nhân linh, luân lư, siêu nhiên, cản trở)

12. ĐR5-Tôn trọng mạng sống

(Tôn trọng sức khỏe, Tự vệ, Giải phẫu, Kéo dài Sự Sống, Đón nhận cái chết,  Tự sát,  Sát nhân (Cố sát/ Ngộ sát)

 Sát nhi (Phá thai), Trợ tử (để chết êm), Làm gương xấu, Tội quyến dụ, Cộng tác việc tội)

5. Lương tâm con người 
(các loại lương tâm, hànhđộng khi nghi ngờ, huấn luyện)

13. ĐR6,9-Trong sạch, Hôn nhân
(Quyền lợi vợ chồng,  con cái,  Con cái nhờ kỹ thuật,  Điều ḥa sinh sản, Ngừa thai ,
Khiêu dâm, Thủ dâm, Thông dâm,  Mại dâm,  Hiếp dâm,  Ngoại t́nh, Loạn luân,  Ly thân,  Ly dị và tái hôn,  Hôn phối thử,  Đồngtínhluyến ái)

6. Các Môn phái Luân lư
(hữu lí hơn, đồng hữu lí, hữu lí)

14.ĐR7,10Chớ lấy, chớ muốn lấy
(quyềntưhữu, thủđắctàisản, xâmphạmtưhữu, khếước, dichúc, thờihiệu, gianlận, trộmcắp,
lấytrộm, lấybù,
bồihoànthiệthại, bùtrốnthuế, cáchnhận, cáchthabồihoàn)

7. Tội lỗi
(bản chất, phânloại,phânbiệttộinặngnhẹ,

tộiphạm,tộibỏ,7mốitộiđầu,tộiphạmThánhThần)

15. ĐR8-Sự thật, trọng danh giá
(chứnggian, thềgian, nóidối, nóilối, nói giấu, lờithề, lờihứa, bí mật, danhdự, nhụcmạ, nói xấu,  giữ ấn ṭa GT)

8. ĐR1-Thờ mộtChúa 
(đức TinCậy  Mến,cầunguyện,lễMisa,khấn,hứa,

tộiphạmđứcThờphượng)

16. Thống hối, cải thiện
(hốicải, ănchay, kiêngthịt,đượcmiễn)

Bài đọc thêm: Cử hành Bí tích Ḥa giải