MẸ TI

(Lm. Joseph Schrijvers, CSsR)
(Bản dịch của Phạm Đnh Khim)

 

Chương  2

ức Nữ Trinh Maria Trở nn Mẹ Ta Khi No?
 

Khi ức Nữ Trinh Maria nn mẹ Cha Gisu, ấy l chnh lc Người nn Mẹ ta. Một lần nn Mẹ, Người vừa l Mẹ Cha Gisu, vừa l Mẹ loi người, tức l phần thn thể Cha Gisu, do Cha Gisu cứu chuộc.

ức Cha Gisu đ được kết thai lm Người bởi tc động Cha Thnh  Thần v sự thỏa thuận cộng tc của ức Nữ Trinh. Như vậy, cng một lc ấy, chng ta đ được kết thai lm người gio hữu cũng bởi hai cng việc kia hiệp lại. Khng c ức B Maria, khng c sự ưng thuận của Người, Cha Gisu đ chẳng sinh lm người.

ức Cha Trời đ để cng cuộc lớn lao nhất của người, cng cuộc Ging sinh v Cứu thế, tuỳ thuộc sự ưng thuận của một loi thụ tạo thường, một nữ trinh b mọn. Vậy Người cũng để cho mọi hiệu lực của cng cuộc cứu thế, mọi ơn thnh ban pht ra, mọi linh hồn được cứu chuộc, cũng phải ty thuộc sự ưng thuận ấy.

ức Nữ Trinh ch thnh khng những đ nghiễm nhin trở nn Mẹ ta khi chịu thai Cha Gisu, m Người cn hiểu r việc ấy. C lẽ no ức Cha Trời lai giấu Người điều mầu nhiệm ấy? Phẩm tước lm Mẹ Cha Gisu v Mẹ loi người sẽ c những hiệu quả rất vẻ vang v đồng thời rất bi đt đối với một tm hồn từ mẫu, đến nỗi nếu ức B Maria chẳng r mọi chi tiết, chẳng tường sau trước, u l Người đ chẳng được quyền tự quyết v đồng ưng thuận.

Lại nữa, khi Người ngỏ lời ưng thuận điều Thin Thần truyền tin "Fiat" th chẳng những Người biết trước cc hiệu quả của lời ấy m Người cn tnh nguyện vui nhận những hiệu quảkia cch thiết thực, với tất cả sự hăng nồng của Tri Tim từ mẫu Người, để giải thot ta khỏi hỏa ngục.

i, Người biết lắm: nhận ức Cha Gisu lm con, tức l phải nhận cả ta lm con nữa. Nhận ta lm mất Cha Gisu, l giết Cha Gisu. M cứu Cha Gisu th lại mất ta, lại đầy ta vo hỏa ngục. Vậy nn Mẹ Maria đnh lng nhận trước một đời sống đau đớn v khổ cực v cng.

Trong Sấm Truyền cũ c kể truyện của Rbca mang thai hai đứa con đi: sau v Gia-cp: b cảm thấy chng đnh nhau trong bụng mnh: Collidebant in utero ejus parvuli, lm b rất đau đớn, phải than rằng: Nếu biết cơ sự đến thể ny, ti cn chịu thai lm chi? Sic huc futurum mihi erat. quid necesse fuit concipere?

ức Nữ ồng Trinh cũng chịu thai v mang trong lng mnh hai người con đi l Cha Gisu v loi người như thế, v hai con cũng khng thỏa thuận với nhau, v Cha Gisu cng chnh m loi người tội lỗi: collidebant in utero ejus: Sự tương phản giữa hai con lm cho ức Mẹ đau đớn v hồi. Người biết rằng sự sống của con ny sẽ l ci chết của con kia.

Kinh Thnh kể tiếp: khi hai đứa con đi ra đời, th tay Gia-cp cầm chn sau. Gia-cp l em, tượng trưng loi người m Thin Cha muốn cứu chuộc, n khng thể la biệt anh n l Cha Gisu Cứu Thế, v Cha Gisu cũng chỉ sinh ra lc em Cha đ bắt đầu sinh với Cha. B mẹ đng thương ấy nhn hai con lớn ln, nhưng trong lng Người, cuộc phn tranh vẫ? khng thi dằn vật. Cha Gisu l con cả, con yu dấu của ức Cha Cha. Người được quyền hưởng gia nghiệp v l con trưởng.

Mẹ yu Cha v Cha l con Mẹ, Con cả của Mẹ, nhưng Mẹ cũng yu Gia-cp v Mẹ đ từng mang nặng Gia-cp trong thai cng với Cha Gisu, m Gia-cp th lại giống hệt Mẹ v cng dng di loi người như Mẹ. V Mẹ đứng lm trung gian can thiệp để đứa em thứ ấy, tuy khng c tước trưởng nam cũng được dự quyền trưởng nam với Anh Cả, được chiếm lấy đặc n của Cha Gisu, đoạt lấy gia nghiệp Người v để phần lao khổ lại cho Người.

Nhưng biết bao u sầu lo lắng trong Tri Tim hiền mẫu Mẹ Maria khi Người mưu toan cuộc thay bậc đổi ngi gay cấn ấy. Biết bao điều cực lng cho Người khi phải đặt Cha Gisu yu dấu sau con người tội lỗi, rồi lại phải cho kho lo mới lm ngui được cơn giận Thin Cha đối với loi người lỗi phạm, sau cng lại phải bao cố gắng để ha giải hai anh em trong tnh giao hảo mun đời.

i, lạy Mẹ yu mến! Con đ lm Mẹ chảy biết bao nước mắt. Nhưng đối lại, con yu Mẹ lắm. Con muốn ở lun bn Mẹ như Gia-cp bn cạnh mẹ mnh. Con khng c quyền hưởng phần gia nghiệp m chỉ Cha Gisu mới c tư cch được hưởng, nhưng Mẹ l Mẹ chung của anh em chng con, Mẹ sẽ xin ức Cha Cha chc lnh cho con v Mẹ sẽ lm ha con với Cha Gisu.

i, lạy Mẹ nhn lnh! l điều Mẹ đ bắt đầu lm cho linh hồn con. Xin Mẹ hy lm trn việc Mẹ, xin Mẹ hy cho con hưởng hẳn phần gia nghiệp của Cha Gisu. Xin Mẹ hy lấy những nhn đức, những cng nghiệp, những tm tnh của Anh Cả con m mặc cho con, như b Rbca lấy o sau mặc cho Gia-cp. Như vậy Cha trn trời sẽ nhn nhận con như chnh Gisu con Người, Người sẽ chc phc cho con v ban cho con dự phần gia nghiệp Con Người.

ức Nữ ồng Trinh trở nn Mẹ ta lc Cha Gisu đầu thai lm người. Người bắt đầu thực hnh cng khai thin chức m đềm ấy khi Người dng con yu dấu trong đền thờ. Lễ Dng Con trong đền thờ l một nghi lễ tượng trưng, c chỉ Anh Cả l ấng Cứu Thế đ trở nn của Lễ Hy sinh dng hẳn cho ức Cha Trời để giải phng đon em.

Của Lễ Hy sinh ấy, chnh ức Mẹ hai tay mang tới đền thờ để hiến tế cho Thin Cha v Thin Cha chấp nhận lễ vật. ức Mẹ c chuộc con về, chẳng qua cũng chỉ giữ được t lu thi, Người biết r lắm. M giả sử Người khng biết, th lời tin tri Simon đ nhắc cho Người biết mầu nhiệm sợ hi ấy. ng ni: "Con trẻ ny sẽ lm cớ cho nhiều người trong dn ch-ra-en vấp phạm v lm bia cho miệng người phản đối. Cn b, một gươm sắc sẽ thu qua lng b". Lm lễ dng Con rồi, ức Mẹ lại ẵm lấy Con v gi vo lng, nhưng Người biết rằng Con Gisu khng cn thuộc về Người nữa, sau ny sẽ phải n chết, Người c gn giữ dưỡng nui chẳng qua chỉ l nui dưỡng một con chin đợi ngy st tế.

Khi con gi vua Pharaon cứu được con trẻ Maisen khỏi chết đuối dưới ging sống Nil, nng liền tm một b v để nui cậu b Do thi ấy. B mẹ Maisen liền đến trnh diện dể nhận nui, dầu biết rằng khi con khn lớn sẽ phải dng trả cng cha. Cứu được con thot chết, b mẹ kia vui mừng xiết bao, nhưng sự vui mừng ấy lại ha lẫn với mối buồn man mc khi thấy con khng thuộc về mnh nữa, v mnh phải trả cho triều đnh v đạo.

Mẹ cũng vậy, hỡi Mẹ Maria, Mẹ nhận Con yu dấu của Mẹ ở tay ng gi Simon nhưng Con Trẻ ấy khng cn hon ton l của Mẹ nữa: Mẹ sẽ phải ph Con cho kẻ th, kẻ v đạo v chng sẽ giết Con Mẹ. Thực ra với điều kiện ấy, Mẹ sẽ cứu sống được tất cả những con khc của Mẹ, nhưng đau đớn thay cho Mẹ v phải mất người Con Cả, người con ưu tuyển ấy.

Nỗi khổ tm ny sẽ khng bao giờ thi xu x lng ức Mẹ. Từ nay điều g cũng sẽ nhắc cho ức Mẹ nhớ rằng con Trẻ Gisu kia khng thuộc về Người nữa. Tr Người sẽ lin tưởng đến cảnh con bị nộp cho qun dữ, bị xỉ vả, bị khổ hnh đến nỗi chết.

i khi chnh Cha Gisu cũng nhắc cho  ức Mẹ nhớ rằng Cha khng thuộc hẳn về ức Mẹ nữa, như khi Cha lạc ức Mẹ v ở lại ba ngy trong đền thờ, v khi ở Nagiart, những lc mẹ con tr truyện, thỉnh thoảng Cha cũng dẫn cu truyện về ci cảnh tượng đau đớn ấy, cảnh tưởng hy sinh tử nạn cuối cng sẽ đến.

Nhưng Cha Gisu cũng cho ức Mẹ biết Cha c chịu chết, bao người trần thế mới được cứu rỗi, nn ức Mẹ lại vui mừng v cc con ci khc của Người sẽ được hạnh phc. Hết lo sợ, phiền no, lại hy vọng, vui mừng: trong bao năm trường, ức Mẹ phải sống vật vờ giữa những tnh cảm mu thuẫn ấy.

i, Người đ chịu chết biết bao đau khổ v ti trong suốt cuộc đời Người, thế m ti lại v tnh chẳng biết những đắng cay ti đ gy nn cho Người. ức Nữ ồng Trinh đ chịu thai ta lc Cha Ngi Hai nhập thể: Người mang ta trong lng khi Người dng Cha Gisu trong đền thờ v hằng dng lin tiếp trong lng Người cho tới ngy Cha chịu nạn: sau cng Người sinh hạ ta trong cơn đau đớn dưới chn Thnh Gi khi Cha Gisu tắt thở trước mặt Người.

Sch truyện cc Vua kể lại truyện rất cảm động ny: Nước ch-ra-en mất ma đ ba năm, dn tnh thật khốn khổ. Vua avt cầu khấn Thin Cha, được Thin Cha cho biết: nguyn nhn bởi tội Saol v nh Saol đ giết oan nh Gabant. Vua avt liền hỏi nh Babant được đền b cch no, nh ấy đi phải nộp cho họ bảy người trong dng di Saol để xử trn thập gi. Trong số bảy nạn nhn ấy c hai người con b Rết-pha, vợ Saol.

B mẹ đng thương kia đ bằng lng hiến mạng hai con với một lng nhẫn nại phi thường. Khi hai con đ bị đng vo thập gi dựng trn ni, b liền mặc o nhặm, đi đến php trường, giải o tang ra trn tấm đ dưới chn thập gi, rồi can đảm ngồi đợi giờ chết của hai con. V khi hai con đ tắt thở, lng đau xắt lại, b vẫn ngồi đ, canh giữ kẻo mung dữ ăn thịt con.

Hỡi Mẹ Maria ch i! B Rết-pha trong Cựu ước ấy chnh l Mẹ. Theo mệnh lệnh của Thin Cha, người ta đến bắt con Mẹ để đền tội cho ton dn người ta đem con Mẹ đi đng đinh, m Mẹ chẳng một lời ku trch. Khng những thế, khi Cha Gisu vc thập gi ln ni Gn-g-tha, Mẹ cn theo sau, ảo no trong bộ tang phục. Chn Mẹ giẫm ln mu Cha chảy xuống dọc đường.

V khi người ta đng đinh Cha vo Thập gi, Mẹ đứng đ, nghe r những tiếng thở di từ ngực Cha pht ra, nhn r những gn Cha con lại dưới sức ba đập mạnh, chứng kiến ci thảm cảnh Cha bị treo lơ lửng giữa trời với đất lng đau như cắt, mắt khng rời con, Mẹ đứng đ, lấy sự c mặt của Mẹ v ci uy thế của nỗi đau khổ m bnh vực con trước những lời phỉ bng của bọn lang si đng đinh Cha.

Rồi, giữa ci lc bi thảm v long trọng ấy, trước khi tắt thở một vi pht, Cha Cứu Thế đ tuyn bố lời mầu nhiệm: Hỡi B, đy l Con b đoạn nghoảnh nhn người tng đồ yu dấu, Cha ni tiếp: y l Mẹ em.

Trong giy pht quan trọng nhất ny của đời Cha cũng như của mun đời, Cha Gisu khng chỉ giải quyết ring một vấn đề gia đnh Cha m cn muốn lm một việc  can hệ hơn nhiều, l giải quyết vấn đề cứu chuộc nhn loại. Những lời Cha phn đy cũng như tất cả những lời Cha giảng dạy trong suốt cuộc đời Cha, đều c một nghĩa thing ling, một nghĩa cứu thế. ức Mẹ đ nn Mẹ Cha Gisu v Mẹ ta ngay từ lc truyền tin. Người đ hiểu r đặc n v thin chức của Người l Mẹ loi người. Nhưng giờ đy l lc hon tất cng cuộc Cứu thế, Cha Gisu lại muốn, trước mặt cc mn đệ, cng khai phong cho ức Mẹ tước phẩm lm Mẹ loi người, v Cha đ lm việc ấy cch trịnh trọng, bi ai, như dối một lời di chc.

Ngy ấy Cha đ dng miệng thin thần m đề nghị cng Nữ Trinh b muốn lm mẹ ti chăng? Muốn vậy th B hy lm mẹ cả những người c tội l anh em ti, sau ny sẽ giết ti trước mặt b, v Nữ Trinh đ khng ngần ngại trả lời: Ti xin vng "Fiat".

Giờ đy l mn cht tấn bi kịch đm mu, Cha Gisu muốn ni tiếp cng ức Nữ ồng Trinh: Bởi v b đ khng tiếc giữ con một b để cứu chuộc kẻ c tội, th ny đy ti giao ph hết thảy những kẻ ấy cho b: họ l sở hữu của b. Chnh lc ny l lc ức Mẹ bắt đu chấp hnh quyền trực tiếp lm Mẹ loi người. Từ trước đến giờ, Người vẫn tập trung tnh thương yu ta trong Tri Tim Người Người m thầm mang ta trong lng từ mẫu Người, Người giấu kn mối tnh b nhiệm ấy, nhưng by giờ l lc Người đ sinh hạ ta cch thiết thực trong đời sống siu nhin, nn Người bắt đầu chu ton nghĩa vụ m đều ấy cch cng khai.

(Mẹ Ti, bản dịch của Phạm đnh Khim)


Web. xuanha.net