MẸ TÔI

 

(Lm. Joseph Schrijvers, CSsR)
(Bản dịch của Phạm Đ́nh Khiêm)

 

Chương  4

Đức Mẹ Đối Với Ta Lúc Hiện Tại
 

Ngoài thế gian hay trong viện tu, giờ đây bạn đă quyết tâm sống với Chúa Giêsu rồi, vậy bạn hăy xét xem Mẹ Chí Thánh đối với bạn như thế nào? 

Mục đính duy nhất của đời sống là làm nảy nở cái mầm kính mến Chúa, đă được đổ xuống ḷng bạn từ lúc Rửa tội, tức là nuôi dưỡng Chúa Giêsu trong bạn, làm cho Chúa lớn lên tới tuổi hoàn toàn của Người. 

Ḷng kính mến Chúa, sự giữ ơn nghĩa cùng Chúa, sự sống của Chúa Giêsu, sự sống siêu nhiên, tất cả những cách nói ấy đều có một ư nghĩa như nhau. Chúa Ba Ngôi đă muốn cảm thông bản tính Thiên Chúa, sự sống cực kỳ hạnh phúc của Người cho loài thụ tạo. Người phú thác sự sống ấy cách dư dật dồi dào cho Chúa Giêsu, rồi Chúa Giêsu lại cảm thông sự sống ấy cho ta dưới h́nh thức ơn thánh sủng. Linh hồn nào càng tiếp thụ được sự sống ấy của Chúa Giêsu thời càng hoàn thiện. Như vậy, Chúa Giêsu Kitô lại sinh ra lần nữa trong ḷng ta, hay nói cho đúng hơn, người vẫn tiếp tục sinh hóa, bởi v́ sự sống của người chưa hết. 

Thánh Phaolô nói rằng đức kính mến Chúa được đổ xuống dồi dào trong ḷng ta là do Đức Chúa Thánh Thần khi xuống cùng ta. Đức Chúa Thánh Thần là ai? Chính là Thần Trí của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu Kitô theo về tính Đức Chúa Trời là nguyên nhân chính sinh ra ơn thánh sủng, mà theo về tính loài người, thời Người lại là nguyên dụng khí chính hay là dụng cụ trước nhất chuyển ơn ấy xuống cho ta. Chúa Giêsu lại lập ra các phép Bí tích, các phép Bí tích đó là dụng dụ phụ để thông ơn thánh sủng cho ta. 

 

Nhưng do một sự sắp đặt nhiệm mầu của Đấng Quan Pḥng, Chúa Giêsu Kitô không thông một ơn siêu nhiên nào cho ai mà không có sự ưng thuận, sự môi giới của Đức Nữ Đồng Trinh. 

Vẫn hay rằng Đức Chúa Trời là nguồn mạch mọi ơn lành về đàng tự nhiên cũng như về đàng siêu nhiên. Nhưng Người lại muốn dùng tay loài thụ tạo để ban ơn lành của Người cho loài thụ tạo. Người đă dựng nên người mẹ thế gian và phú bẩm cho tính nhân từ hiền hậu, chỉ v́ thế. Nguồn mạch trên hết đă phát sinh ra ḷng từ mẫu ấy là chính Thiên Chúa, nhưng Người đă đổ chính t́nh âu yếm của Người vào tâm hồn của một loài thụ tạo, tâm hồn ấy nên như bể chứa t́nh yêu để các vật thụ tạo khác đến múc lấy. 

Việc Người làm nơi Đức Mẹ cũng thế. Người đă làm cho ḷng của Đấng Thụ tạo cao trọng này nên bể chứa đựng mọi ơn phúc để phân phát cho loài người. Người lại ủy thác cho Đấng Thụ tạo ấy cả việc phân phát nữa. 

Vẫn hay rằng mọi ơn đều bởi Chúa Giêsu Kitô, nhưng nếu không có sự ưng thuận, ḷng ước muốn và lời cầu xin của Đức Nữ Đồng Trinh, th́ không một ơn nào tự Trái Tim Chí Thánh Chúa có thể chuyển xuống cho linh hồn giáo hữu được. 

 

Xưa kia v́ Đức Mẹ ưng thuận, Chúa Giêsu mới sinh xuống thế gian ngày nay nếu không có sự ưng thuận ấy, Chúa Giêsu cũng không sinh lại trong một linh hồn nào. 

Một khi ta đă được hưởng cái nguyên lư "chung của mọi ơn phúc (tức là việc Chúa xuống thế làm người) bởi tay Đức Mẹ rồi, thời đích thị rằng phải có Đức Mẹ môi giới bầu cử, ta mới được hưởng những thể thức áp dụng nguyên lư ấy trong mọi hoàn cảnh của đời sống công giáo. Đức Mẹ là Mẹ từ bi đă từng cộng tác vào việc cứu chuộc ta trong mầu nhiệm Nhập Thể, th́ Người cũng vẫn c̣n cộng tác vào việc ấy măi trong mọi hành vi phụ thuộc mầu nhiệm ấy". Phàm việc Đức Chúa Trời sắp đặt tất nhiên là hoàn toàn mọi nhẽ, thích hợp chung cho mọi người lại riêng cho từng người, bao hàm được cả toàn thể lẫn chi tiết việc nào cũng có nguyên nhân và hiệu quả, có nguyên tắc lại có ứng dụng. 

 

Khi Thiên Chúa có ư định đặt tất cả chương tŕnh Giáng sinh và Cứu thế tùy thuộc ư muốn một loài thụ tạo phàm hèn, tức Người cũng muốn cho sự thực hiện của công cuộc cứu thế nơi mỗi người cũng phải tùy thuộc ư muốn kia. 

Đến đây ta lại nên để ư một điều mầu nhiệm này nữa. Nếu Thiên Chúa đă muốn đặt chương tŕnh Giáng sinh và Cứu thế tùy ở sự đồng ư ưng thuận của Mẹ Người, Người cũng muốn cho sự tùy thuộc ấy không phải chỉ là một h́nh thức, mà phải là một điều thiết thực. 

 

Khi Người đă cảm thông cho một người mẹ thế gian có t́nh yêu mến và ḷng nhân từ của Người, th́ người mẹ ấy có thể cho con cái được hưởng ḷng yêu đương của ḿnh nhiều ít tuỳ nghi hoặc cũng có thể đóng cửa ḷng lại, không san sẻ cho ai t́nh yêu đương ḿnh được tích góp trong ḷng. Như vậy con cái v́ lỗi mẹ mà không được hưởng lạc thú Chúa dành cho. 

Trái lại, nếu người mẹ hiểu nhiệm vụ ḿnh và khôn ngoan làm tăng triển t́nh yêu mến và ḷng tận tuy?Chúa đă phú bẩm cho, thời con cái càng được hưởng tấm ḷng dịu hiền của ḿnh nhiều hơn. 

Thiên Chúa sắp đặt việc đời là thế, Người dùng những nguyên nhân phụ để ban ơn cho người ta, đó là điều hiển nhiên thiết thực, chứ không phải là h́nh bóng tượng trưng thôi và những kẻ nào được hân hạnh Chúa chọn để phân phát những ơn lành của Người, vẫn có thể dùng chí tự do mà san sẻ ơn lành ấy cho đồng loại hay làm cho họ thiếu hụt phần Chúa đă dành cho họ. 

 

Khi Đấng Nữ Đồng Trinh được đặt làm Mẹ ta, nghĩa là làm Đấng Môi giới mọi ơn lành cho loài người, thời Đức Chúa Trời đă giao để mặc quyền tự do Đức Mẹ phân phát những ơn cứu giúp Chúa dành cho ta. Người không bắt ép Đức Mẹ, cũng như không bắt ép người mẹ thế gian san sẻ t́nh yêu Người đă phú bẩm cho. 

Vẫn hay rằng Thiên Chúa đă ban cho Đức Mẹ một tấm ḷng từ mẫu có thể bao dung được tất cả đoàn con, nhưng Người không trói buộc hành vi của Đức Me.?Người để cho Đức Mẹ có sáng kiến riêng, có quyền tự do săn sóc, tŕu mến con này hay con khác hơn. 

 

Và tâm hồn Đức Mẹ Chúa Trời cũng là một tâm hồn loài người, một tâm hồn loài người trọn lành nhất như tâm hồn Chúa Giêsu, Người cũng cảm, cũng thương, cũng đủ thất t́nh: cũng nhân tâm ấy há thiên lư nào. 

V́ thế, Đức Mẹ không thể cầm ḷng cảm xúc trước cử chỉ yêu đương, lời cầu tha thiết, giọt lệ chân thành của các con người. Sự đau khổ con gọi ḷng trắc ẩn Mẹ. Nết đơn sơ, tính khiêm nhường của con lôi kéo ḷng Mẹ. 

 

Thiên Chúa hằng để cho Đức Mẹ tự ư làm việc. Đức Mẹ làm ǵ hay yêu mến ai, Người không phản đối Người sẽ nhân từ với những kẻ được Đức Mẹ yêu mến và bầu cho Người sẽ yêu thương riêng những kẻ làm con thảo hiền của Đức Mẹ. 

Vậy th́ bạn là cái quả kết thành bởi hai mối t́nh hiệp lại. Đức Chúa Trời yêu bạn. Người lại đặt mối t́nh yêu ấy vào trái tim Mẹ chí thánh nhờ sự kết hiệp của hai trái tim ấy mà bạn đă được tiếp thụ sự sống siêu nhiên trong ơn thánh sủng. 

Nhưng bởi v́ sự sống thiêng liêng ấy đă phải nhờ công việc Đức Chúa Thánh Thần và sự hiệp công t́nh nguyện của Trinh Nữ Maria mới bắt đầu ăn rễ trong linh hồn bạn, cho nên nếu bạn muốn ǵn giữ và phát triển sự sống thiêng liêng, bạn cũng phải nhờ đến cả hai nguồn sống ấy. 

 

Vậy th́ ta được Đức Mẹ cưu mang ta, trong ḷng từ mẫu Người. Chính trong linh hồn đầy ơn phúc của Đức Mẹ mà ta được Chúa Thánh Thần ban cho sự sống siêu nhiên và sức mạnh để lớn lên trong đời thiêng liêng. 

Thánh Anphongsô nói, "Đức Mẹ đă cưu mang Chúa Giêsu trong ḷng dạ Người thế nào, Người cũng cưu mang ta trong trái tim Người như vậy". 

 

Về phần xác, các bào thai nằm trong ḷng mẹ, sống bằng sức mẹ thế nào, th́ trong đời sống thiêng liêng bạn cũng được nương náu trong linh hồn yêu đương của Đức Mẹ như vậy. Trong sự sống siêu nhiên, bạn cũng như cái bào thai yếu đuối, tự ḿnh không thể cử động, không thể có của ăn, không thể có khí trời hô hấp, tóm lại bạn không thể ước muốn hay suy tưởng điều ǵ về đường siêu nhiên mà không phải nhờ Đức Mẹ. Bởi v́ "Mọi ơn trên trời ban xuống đều qua tay Đức Mẹ phân phát. Đức Mẹ muốn phân phát cho ai, khi nào, cách nào tuỳ ư Người". Đó là lời Thánh Bênađinô. 

Người mẹ thế gian vắt sữa ở chính thể chất ḿnh để nuôi con thế nào, th́ Đức Mẹ Chúa Trời cũng rút của ăn ở chính tính chất siêu nhiên của Người, nghĩa là ở t́nh ái vô biên Chúa Giêsu đă phú thác cho Người, để giữ ǵn sự sống Chúa Giêsu trong ḷng ta như vậy. 

 

Và Người càng được thông Chúa Giêsu cho các linh hồn bao nhiêu, Người càng vui sướng bấy nhiêu v́ như vậy là Người càng thực hiện được cái thiên chức làm Mẹ. 

Như  vậy ta thấy Đức Mẹ dồi dào cả hai sản lực: một sản lực bởi bản thể Người và một sản lực bởi t́nh ái Người. 

Người đă sinh ra Chúa Giêsu về phần xác bởi bản tính nhân loại của Người do phép Đức Chúa Thánh Thần, Người sinh ra chúng ta về phần thiêng liêng bởi ḷng thương yêu của Người và cũng do phép Đức Chúa Thánh Thần nữa. 

 

Thánh Augustinô nói, "Đức Bà Maria là Mẹ thật ta về đường thiêng liêng, bởi v́ do ḷng thương yêu ta, Người đă cộng tác vào việc sinh sản các giáo hữu trong Hội Thánh. Về thể xác, Người là Mẹ thật vị Thủ lĩnh mà ta là chân tay: Plane mater membrorum est fideles in Ecclesia noscantur qui illius capitis membra sunt corpore vero mater ipsius capitis"

Cha Ventura giải thích, "Vị đại tiến sĩ này công nhận Đức Mẹ được hai lần nên mẹ, mẹ về thể xác và mẹ v́ ḷng yêu. Bởi xác thịt rất thanh sạch Người. Người là Mẹ Chúa Giêsu, Thủ lĩnh ta bởi ḷng thương yêu hải hà Người, Người lại là Mẹ những người kết hiệp với Chúa Giêsu như thân thể. Trái tim Đức Mẹ cũng có sản lực như ḷng dạ Người được sản lực cách lạ: khí huyết Đức Mẹ đă sinh ra Chúa Giêsu, th́ t́nh ái Người đă hiệp lực sinh ra con cái cho Hội Thánh"

Người chịu thai Đức Chúa Giêsu trong ḷng vẹn sạch Người, Người chịu thai ta trong linh hồn đầy t́nh thương yêu của Người. Nhưng trước khi chịu thai Chúa Giêsu trong thân thể, Người đă chịu thai Chúa Giêsu trong linh hồn, như lời thánh Augustinô nói. và trong linh hồn ấy, Người vẫn c̣n tiếp tục chịu thai Chúa Giêsu mỗi khi Chúa muốn lại sinh ra trong ḷng các giáo hữu là em Chúa Người vẫn c̣n làm cho Chúa lớn lên tới tuổi đầy đủ của Chúa.

 

Thế là cả hai sản lực của Đức Mẹ tương phù tương trợ nhau vậy. Khi Chúa Giêsu Cứu thế là dầu Hội Thánh ở trong ḷng Đức Mẹ, Đức Mẹ hiểu rằng có ta ở đấy với Chúa nữa, v́ chân tay hằng liền với đầu. Mà khi bởi t́nh thương yêu, Người mang thai ta trong ḷng Người, Người biết rằng Chúa Giêsu cũng ở đấy với ta, và mang thai ta, ấy là sinh ra chính Chúa Giêsu yêu dấu và làm cho Chúa lớn lên trong ta vậy.

Không những Đức Bà Maria thông cho ta mọi ơn cứu giúp, không những Người lấy sẵn các ơn phúc ấy ở chính ngay bản thể thiêng liêng của Người, mà Người lại c̣n cẩn thận lựa chọn thêm bớt thức ăn cho hợp với nhu cầu của các con, như người mẹ hiền khôn ngoan chu đáo vậy.

 

Đến đây bạn hăy nghĩ xem Đức Mẹ đă ân cần lo lắng biết bao khi bạn cần đến những ơn cứu giúp của Người. Người phải lựa chọn, nhào nặn, chế biến các ơn cho hợp sức, vừa ư bạn.

Bạn hăy lượng xem Đức Mẹ đă phải khéo léo lựa chiều thế nào để vừa không cưỡng bách quyền của bạn tự do điều khiển đời bạn lại vừa dốc dược vào ḷng bạn sữa thiêng ơn thánh.

 

Người mẹ thế gian khi nuôi một con trẻ ốm đau không chịu bú sữa, phải nhân từ khéo léo bao nhiêu mới lừa được cái khó tính của nó và đổ của ăn cho nó.

Mẹ trên trời của ta cũng làm như thế. Người lựa từng dịp, lợi dụng từng hoàn cảnh để đổ xuống từng giọt thánh sủng, từng lời nhủ bảo, từng niềm xúc động ăn năn trong linh hồn đứa con khó nết hoặc đau ốm.

Và khi đứa con ấy muốn đi chỗ khác t́m sự vui thỏa cho ḷng tà của nó, Đức Mẹ liền gieo rắc sự cay đắng vào tất cả những ǵ không phải là Chúa. Người đào một lỗ hổng lớn trong ḷng nó, Người khơi sự buồn phiền trong ḷng nó và gợi cho nó khát vọng một hạnh phúc to lớn hơn, trong sạch hơn, cho đến khi nào nó nhọc mệt đói khát mà phải trở về ḷng mẹ.

Ôi, việc gây dựng đời sống thiêng liêng cho con cái khó khăn là bao, và Mẹ ta trên trời phải nhẫn nạn biết mấy.

Có lần chúng ta muốn tự túc gây dựng lấy đời sống thiêng liêng ta, tự ư chọn đường cho ta và tự lực đ̣i tiến tới. Ta đă quá táo bạo nhắm mắt trước những nỗi nguy biến dọc đường, những vực thẳm hai bên, những kẻ thù ŕnh chờ bước ta qua.

Chúa Giêsu đă ban cho ta Mẹ Người để coi sóc ta. Người đă giao cho Đức Mẹ của Người quư nhất trên thế gian này là linh hồn ta cùng với sự tiến triển và sự thánh thiện của nó. Mẹ nhân lành kia đă biết ta phải nên giống Chúa Giêsu như thế nào, đă rơ những hoa nhân đức nào Chúa Giêsu muốn thấy nở trong vườn linh hồn ta.

Vậy ta hăy để mặc ḷng từ mẫu ân cần và khôn khéo của Đức Mẹ liệu mọi cách thế cho Chúa Giêsu sống trong ta.  

Web. xuanha.net