MẸ TÔI

(Lm. Joseph Schrijvers, CSsR)
(Bản dịch của Phạm Đ́nh Khiêm)

 

Chương 6  

Linh Hồn Lớn Lên Trong Đức Mẹ Như Thế Nào? 
 

Linh hồn khi đă tập được thói quen gắn bó với Đức Mẹ bằng sự cầu nguyện liên tiếp, ấy là đă đạt được điều kiện căn bản để lớn lên trong đời sống thiêng liêng. 

Nhờ sự cầu nguyện như vậy, linh hồn múc được trong linh hồn Đức Mẹ Maria, của nuôi sống ḿnh, khiến cho linh hồn càng ngày càng được nên giống Đức Mẹ, và nhờ đó được lớn lên trong Đức Mẹ. 

Nhưng bạn cần phải đi theo sát cuộc tiến triển của đời sống thiêng liêng ấy xem đâu là phần việc Mẹ trên trời làm cho bạn, đâu là phần việc của riêng bạn. Vậy đây tôi xin nhắc cho bạn một chân lư căn bản. 

Của ăn thiêng liêng bạn luôn nhận được do sự kết hiệp với Đức Mẹ, ấy là đức kính mến, là ơn thánh sủng, là sự tham dự vào sự sống Chúa Giêsu. Ơn ấy chảy vào ḷng ta do nhiều mạch khác nhau là các phép Bí tích. Nhờ công nghiệp vô cùng Chúa Giêsu, các phép Bí tích ấy có thể hoặc thông ban, hoặc trả lại, hoặc tăng thêm ơn thánh sủng cho ta. 

Nhưng nếu Đức Bà Maria không sắp đặt cơ hội, không dọn dẹp ḷng trí, không nguyện cầu Thiên Chúa cho linh hồn ta được chịu các Bí tích nên, thời không một ai có thể t́m đến với các phép Bí tích, hoặc được chịu phép Bí tích cách sốt sắng kết quả. 

Muốn cho vốn nhận được đức kính mến ấy (là các phép Bí tích) sinh hoa lợi trong linh hồn ta, Thiên Chúa phú vào ḷng ta những ơn linh ứng, những ơn soi sáng, những ơn mạnh sức. Đó là những sự kích động đột ngột, những cử động siêu nhiên, ta gọi là những ơn tùy thời. 

Linh hồn ta có khi hưởng ứng tác động của Chúa, dùng ơn Chúa đánh động ḷng mà t́m đến Chúa, nhưng cũng có khi phản động lại, không chịu nghe tiếng Chúa gọi, chối từ ơn Chúa giúp. 

Những ơn Chúa giúp ta như vậy th́ bởi đâu mà đến? Bởi Chúa Thánh Thần, Người là Chúa sinh ơn, lại là Đấng thông ơn; nhưng trong việc phân phát các ơn, Người muốn để tùy Bạn Chí Thiết Người là Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ loài người. Chính Đức Mẹ lựa chọn ngay trong ḷng Người lấy các ơn hợp với sự nhu cầu của mỗi linh hồn. 

Đó là phần việc của Đức Mẹ, nhưng c̣n phần việc của bạn nữa. Bạn là một vật có sinh hoạt, có cảm giác, có trí khôn, và có ư muốn. Khi muốn chịu một phép Bí tích bạn phải có đủ những điều kiện xứng đáng. Vậy bạn hăy hiệp tác với Đức Mẹ mà dọn ḿnh chịu các phép Bí tích một cách hoàn hảo xứng đáng, phép nào có thể chịu nhiều lần, bạn hăy năng chịu. 

Đây là một yếu tố quan trọng trong cuộc trưởng thành thiêng liêng của bạn, bạn có nghĩ đến không? Khi chịu phép Giải tội và phép Thánh Thể, bạn có dọn ḿnh kỹ lưỡng chăng? Bạn có năng chịu các phép ấy mỗi khi có thể được chăng? 

Lại nữa, bạn đón nhận ơn Chúa đánh động ḷng bạn như thế nào? Mẹ bạn lúc nào cũng tiếp xúc với hồn bạn: Người nhủ bảo bạn, khuyến khích bạn, soi sáng bạn, ban sức mạnh cho bạn, thúc giục bạn hăm ḿnh, xui khiến bạn cầu nguyện, khuyên bạn dùng th́ giờ hữu ích, giữ ngôn ngữ đoan trang, rửa sạch tà tâm, sống đời ẩn dật. 

Đấy chính là ḍng sữa thiêng chảy vào linh hồn bạn, nhưng nếu không có sự cộng tác của bạn, sữa thiêng ấy không đồng hóa được với bản thể bạn đâu. Bạn phải ngoan ngoăn và tinh khôn lắm mới giữ được khỏi mất của ăn thiêng liêng ấy, nó là một phần kho tàng chứa đựng trong ḷng Mẹ bạn. 

Bạn hăy xin Đức Mẹ tha thứ các lỗi, và hăy cứ tiếp tục mà sống cuộc đời thiêng liêng bạn. Bạn hăy mềm ḷng để Đức Mẹ uốn nắn cho. Bạn có thiếu sức, hăy xin Mẹ ban thêm sức mạnh cho. Ôi, Người phải nhẫn nạn với bạn biết bao cho đến khi nào bạn đạt tới cái tŕnh độ thuần thục hoàn toàn để Người có thể tác thành Chúa Giêsu trong bạn. 

Bạn nên cầu nguyện Đức Bà Maria xin Người giúp cho bạn luôn luôn giữ được tâm thành, tức là lúc nào cũng sẵn sàng quyết chí nghe theo tiếng gọi của ơn Chúa, dù tiếng gọi ấy dẫn bạn vào con đường đau khổ, con đường nhục nhă, con đường chết đi nữa. 

Bạn đừng lúc nào quên xin ơn thành tâm này, v́ không có ơn ấy, không có thiện chí, th́ bao nhiêu ơn Đức Mẹ cứu giúp bạn đều sẽ ra vô hiệu cho bạn. 

Công việc đồng hóa với Chúa Giêsu phải đi đôi với công việc từ bỏ chính ḿnh. Giữa sự sống của Chúa Giêsu và sự sống của con người cũ, con người mắc tội nguyên tổ, vốn có sự tương phản, sự mâu thuẫn. Bà Sara trong Sấm truyền cũ chỉ muốn đuổi ra khỏi nhà đứa con của tên nữ t́ đă làm hư Isaac, Đức Mẹ Chúa Trời cũng thế, Người chỉ muốn đuổi ra khỏi linh hồn ta,  những t́nh ư ngang trái, những dục vọng xấu xa, cùng tính ích kỷ, là những cố tật không đội trời chung với thánh đức của Chúa Giêsu Con Người. 

Một người mẹ công giáo thấy con ḿnh ngay buổi đầu sinh đă hướng chiều về đàng trái, tất phải phiền muộn lắm, và cố gắng lắm để sửa nết con. Mẹ của linh hồn ta phải phiền muộn bao nhiêu, v́ Người thấy rơ hết cả những t́ ố đầy dẫy ḷng ta, Người theo dơi hết cả những kết quả thảm hại của một thói quen xấu không chừa, không sửa. Thế nên Người luôn luôn kích thích ta chiến đấu. 

Để giúp ta chiến đấu với chính ḿnh để bỏ ḿnh đi, Người nhủ bảo điều lành trong ḷng ta, giục lương tâm ta ăn ăn thống hối. Đấy là môn thuốc Mẹ ta cho ta, thuốc ấy có khi cay đắng nhưng có thế mới chữa được tật bệnh hồn ta. Ta phải nhận lấy thuốc ấy ở tay Mẹ ta với một ḷng nhớ ơn. V́ nếu không có sự cộng tác của ta, nghĩa là nếu ta không dùng thuốc Đức Mẹ ban cho ta, th́ cuộc sống thiêng liêng của ta không thành ǵ hết. 

Vậy trước hết ta phải đoan với Đức Mẹ điều dốc ḷng căn bản này: là bài trừ ngay tức khắc mọi lỗi cố phạm. Mỗi sáng dạy, khi bạn dâng ḿnh cho Đức Mẹ, dâng cả hồn và xác, cả các năng lực, các giác quan và chân tay, th́ bạn cũng hăy kư thác lại cho Người điều dốc ḷng ấy. Đồng thời, bạn hăy xin Đức Mẹ giúp sức cho bạn chiến đấu. 

Rồi, ban ngày, khi bạn phải phân vân chọn lựa giữa một tội ác với một việc lành, bạn hăy nh́n ngay về phía Đức Mẹ Maria và cầu khẩn: Lạy Mẹ, hăy giúp đỡ con, hăy ban sức mạnh cho con khỏi sa ngă. 

Lúc nguyện ngắm, bạn hăy thanh minh rằng bạn muốn sống giống như Đức Mẹ sạch tội, khiêm nhường, hiền lành, vâng lời, rồi bao giờ cũng đọc thêm ngay một lời cầu nguyện: sự cầu nguyện phải là hơi thở của đời bạn. 

Sau hết, bạn hăy luôn luôn xin Đức Mẹ tha thứ hết mọi điều khiếm khuyết: lạy Mẹ, xin tha thứ cho con, con là con nhỏ của Mẹ, nhưng con yếu quá, Mẹ hăy ban sức mạnh cho con. 

Như thế là bạn phải sống với một tinh thần thống hối không lúc nào ngừng: luôn luôn nhờ Đức Mẹ mà xin lỗi Chúa Giêsu lạy Mẹ chí thiết, xin hăy nghe phủ con bằng sự thanh khiết của Mẹ, hăy sửa lại điều con đă hư lỗi. 

Cái tinh thần luôn luôn thống hối ấy sau cùng sẽ gội rửa hồn ta cho nên trong sạch, tắm gội hồn ta trong đức khiêm nhường, uốn nắn hồn ta nên giống hồn trẻ thơ, tức là cái tâm trạng hài đồng thiêng liêng rất đẹp ḷng Chúa.

Như thế, tất cả các công việc chiến đấu với chính ḿnh, gồm tóm lại trong ba yếu điểm này:

1. luôn luôn đoan với Đức Mẹ điều dốc ḷng không bao giờ cố ư phạm tội.

2. trong khi phấn đấu, luôn luôn hướng về Đức Mẹ và cầu xin Người cứu giúp.

3. luôn luôn sống với một tinh thần thống hối bên Đức Mẹ, xin Người không phút nào ngừng rửa sạch hồn bạn và kéo ơn tha thứ của Chúa Giêsu xuống cho bạn.

Linh hồn ta trưởng thành được, là một việc lâu công, và kín nhiệm. Trẻ nhỏ th́ phải âm thầm kín đáo, đó là lẽ thường. Phàm trong vũ trụ hễ cái lực ǵ có sức mạnh sinh hóa đều có những màn bí mật che phủ.

Thánh Tông đồ dạy ta rằng: "Đời sống của anh em phải nên ẩn kín cùng với Chúa Giêsu Kitô trong Đức Chúa Trời" (Cor. III, 3). Chính Đức Chúa Giêsu, Anh Cả ta, cũng là một bí nhiệm của mọi đời. Trong suốt thời đạo cũ, Chúa c̣n ẩn kín, tuy nhiên Chúa vẫn sống, v́ thuỷ chung Chúa vẫn là Chúa, nhưng thời ấy Chúa sống kín ẩn trong ḷng thế gian như hạt lúa nằm trong ḷng đất.

Đến khi xuống thế làm người, Chúa vẫn ẩn kín. Dầu Chúa đă làm bao nhiêu phép lạ và ba năm công khai giảng đạo, thế mà chỉ mấy môn đệ nhận biết Chúa là Chúa Cứu thế. Sau khi Chúa về trời rồi, Chúa cũng vẫn ẩn kín. Chúa sống trong Giáo hội Chúa, mà Giáo hội không được người đời biết đến, hay bị khinh ghét.

Chúa đă muốn ẩn kín trong phép Bí tích yêu thương: một Đấng Thiên Chúa ngày đêm ở giữa loài người, là ra những phép lạ, là có mặt cùng một lúc ở khắp các nhà thờ trên thế giới, vậy mà người đời qua lại gần sự mầu nhiệm ấy, vẫn giữ vẻ vô t́nh nếu không là ác cảm.

Chúa muốn ẩn kín trong ta. Sự sống siêu nhiên là điều cao sang đẹp đẽ vô cùng, trong vũ trụ không có ǵ sánh ví được. Song le thế gian mù quáng đổ xô vào những vẻ đẹp phàm trần. C̣n kẻ công chính, mà linh hồn rực rỡ làm thiên cung yêu mến, thời lại bị khinh chê hất hủi. Ấy chính Chúa Giêsu sống kín ẩn trong kẻ ấy và bị khinh chê đó.

Vậy nên, nếu bạn muốn sống và lớn lên trong Chúa Giêsu, bạn phải sống đời kín ẩn, bạn phải khiêm nhường, đừng có ǵ là lập dị, bạn phải chọn lấy chỗ cuối hết. Nhà bạn ở, cung thánh bạn nương náu, là ḷng Đức Mẹ Chúa Trời, người tác thành bạn trong kín đáo. Bạn hăy ở lại trong ḷng Người và hăy nhận lấy sự sống và sức sống. Người thông cho, bạn hăy sống một ḿnh, sống kín đáo trong Đức Mẹ, chỉ chuyên tâm về Đức Mẹ Chúa Trời.

Xưa kia Đức Nữ Trinh Maria cũng đă sống kín ẩn, các môn đệ và các giáo hữu đầu tiên rất ít biết đến Người. Ngày nay, Người vẫn c̣n sống như thế trong Hội thánh và trong ḷng mỗi con cái Người, nhưng Người làm việc trong bóng kín. Các giáo hữu đều gọi Người là Mẹ, nhưng biết bao người vẫn bị màn đen che phủ, không được hiểu rơ việc Người làm Mẹ ta có một ư nghĩa sâu xa và yên ủi ḷng ta là ngần nào.

Bạn hăy bằng ḷng nhận sống một đời ẩn dật. Bạn hăy quên ḿnh bạn, quên chính thân bạn đi, đừng khoe tài khoe đức với ai, hăy ẩn ḿnh đi và hăy sống trong Đức Mẹ. Ôi, lạy Đức Chúa Giêsu, Chúa giam ḿnh trong nhà chầu, ẩn ḿnh dưới những h́nh thức tầm thường thế nào, th́ con cũng muốn đời con trong Nhà Chầu Sống là ḷng Mẹ Chúa, và là Mẹ con.

Ôi, lạy Đức Bà Maria, con xin giao phó cho Bà tất cả thân mệnh con, cả hồn và xác con, hết các năng lực và hành vi con. Tất cả những cái ấy đều thuộc về Bà và là của riêng Bà. Xin Bà hăy làm cho những của ấy được làm sáng danh Bà như ư Bà muốn. Hỡi Mẹ nhân lành, con muốn sống chết cùng Mẹ. Con có chết đi và xác thịt con tan rữa đi nữa th́ đó cũng lại là một hành vi sống kín ẩn. Vậy lạy Mẹ, con xin giao trước cho Mẹ những xương tàn và tro bụi của xác con.

Khi nào linh hồn con, như một nguyên tử li ti, sẽ được nhờ Mẹ mà sống trong Đức Chúa Trời, th́ xin Mẹ cũng hăy cho tro bụi con được nói lên một lời nữa. Lời ấy sẽ là lời ca ngợi t́nh thương yêu và đức khiêm nhường. Lời ấy sẽ đời đời tỏ bày cùng Mẹ rằng con đă vui ḷng nhận trước cái kiếp tro bụi này để được hợp với những điều xỉ nhục Chúa Giêsu con đă phải chịu và xứng với cuộc đời ẩn dật kín đáo Mẹ đă sống.

Do cách sống ẩn dật trong ḷng Đức Bà Maria như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn bạn sẽ nên giống Đức Mẹ rất nhiều. Phàm con bao giờ cũng giống Mẹ. Đức Nữ Đồng Trinh lấy sữa thiêng ơn thánh nuôi con cái Người, đấy là chất trong sạch nhất bởi chính sự sống siêu nhiên của Người. Thế nên có lạ ǵ mà Người chẳng phát họa lại được chính h́nh dung Người, tính nết Người, nhân đức Người, ước muốn và hy vọng của Người ở trong mỗi con cái Người. Bởi một ảnh hưởng nhiệm mầu, Người chiếm lấy ḷng trí con, biến đổi những suy xét, những ư nghĩ con. Người len ḿnh vào trong chí muốn của con và thông truyền cho con chính ư muốn của Người. Người lại đi sâu vào cả các năng lực, cảm giác của con và truyền thông cho con chính những cảm giác của Người.

Linh hồn Đức Bà Maria tiếp xúc với hồn bạn, sự tiếp xúc ấy không phải chỉ có bề mặt, nhưng là một sự tiếp xúc sâu xa, thiêng liêng, chí t́nh chí nghĩa, nó ăn sâu, nó vào thấu các năng lực ta, luyện lọc và điều động các hành vi ta. Ấy chính là nhờ hành động đầy từ bi lân tuất của Đức Mẹ như vậy mà bạn được hưởng thụ sự sống thiêng liêng. Người là Mẹ bạn, Người nuôi sống bạn. Người nhỏ từng giọt sữa thiêng ơn thánh sủng vào hồn bạn để cải hóa và tác thành hồn bạn nên giống h́nh ảnh Người.

Ôi, chớ chi bạn đừng quấy rối việc Đức Mẹ làm. Chớ chi bạn đừng để cho một hơi thở nhơ nhớp nào ở ngoài vào làm đục cái ảnh hưởng tinh khiết và phẳng lặng của Đức Bà Maria trong linh hồn bạn. Bạn hăy ngoan ngoăn làm trọn công việc của Người trong linh hồn bạn. Bạn đừng lúc nào ngừng gắn bó với Người, đi sâu vào trong linh hồn Người, chiêm ngưỡng cái tác phẩm tuyệt diệu ấy của Chúa Trời đất. Chính Chúa Giêsu cũng đă muốn làm cho Người nên khuôn mẫu mọi nhân đức.

Thánh Bênađô nói rằng: Chúa Giêsu đă thông trước cho Mẹ Chúa những đức tính và những xu hướng để rồi Chúa sẽ lại kế hưởng ở Mẹ Chúa. Chúa đă muốn Đức Mẹ đồng trinh để Chúa được sinh thanh sạch bởi một Người Mẹ không vương t́ ố Chúa đă muốn Đức Mẹ khiêm nhường để được sinh ra bởi Đức Mẹ với một ḷng hiền lành và khiêm nhường sẵn. Như vậy là Chúa đă đặt vào ḷng Mẹ ta hết mọi nhân đức Chúa muốn cho ta họ đ̣i để rồi, cùng với ḍng sữa ơn thiêng, Mẹ ta lại chuyển vào ḷng ta hết mọi nhân đức đáng mến của Chúa Giêsu.

Chúa đă muốn làm cho Đức Mẹ nên tốt lành và xinh đẹp tuyệt vời để cho mắt ta, ḷng ta say mê liên kết với Đức Mẹ. Đức Mẹ lại hiền từ, ái tuất, khiêm nhường, nhẫn nại, đầy ḷng xót thương nỗi đau khổ, rộng lượng thứ tha sự yếu hèn. Người là đấng đồng trinh tuyệt trần. Người bao gồm muôn ngh́n vẻ đẹp tốt của đức đồng trinh sự dịu dàng khoan hậu, ḷng ngây thơ khiết tịnh, mọi vẻ yêu kiều diễm lệ.

Sắc đẹp tuyệt vời của Đức Mẹ đă kéo Ngôi Hai Thiên Chúa xuống trần gian, và Người đă ấp ủ Ngôi Hai Thiên Chúa trong ḷng Người. Cánh tay từ mẫu Người đă ẵm bồng Đấng Tạo hóa muôn loài, đă nuôi sống Chúa bằng sữa Người. Con Thiên Chúa là Ngôi Hai, trở nên con Người, đă đặt môi chí thánh trên trán đồng trinh của Người và lặp lại: Mẹ ôi, con yêu Mẹ lắm.

Ôi, loài Thụ tạo mà sao rực rỡ muôn ánh sáng, dồi dào muôn phúc đức. Biết bao tâm hồn chỉ nh́n ngắm Người mà biết đường trở về cùng Chúa Giêsu. Biết bao kẻ nô lệ tội lỗi chỉ nh́n ngắm Người mà động ḷng kính tôn, tủi hổ, rồi bỏ đường tội, được Người thương yêu chọn vào đoàn con.

Hỡi Mẹ nhân lành, xin Mẹ hăy làm trọn công cuộc Mẹ trong ḷng chúng con. Hăy làm cho chúng con nên giống Me,?hăy ban cho chúng con được ḷng nhân lành Mẹ được đức khiêm nhượng; Mẹ hăy thông cho chúng con ḷng trong sạch Mẹ. Hăy tác thành Chúa Giêsu trong ḷng chúng con, v́ Chúa càng sống trong chúng con th́ Mẹ càng là Mẹ chúng con, Chúa càng v́ chúng con mà yêu mến Mẹ th́ Mẹ càng được yêu mến Chúa Giêsu qua chúng con.  

Web. xuanha.net