MẸ TI

 

(Lm. Joseph Schrijvers, CSsR)
(Bản dịch của Phạm Đnh Khim)

 

Chương  7

ức Nữ Trinh Muốn Nhờ Ta M Yu Cha Gisu Như Thế No? 
 

Nếu ta muốn yu mến Cha Gisu cho vừa Cha ước ao, th ta phải nhờ ức Mẹ m yu Cha. Nhn v thập ton. Khng đấng thnh no c thể tự sức mnh lm đẹp lng Cha Gisu trọn vẹn được. Ai nấy đều mang trong linh hồn mnh sự suy nhược gy ra bởi tội lỗi. Thế nn khng ai đến được Cha Gisu m khng phải qua ức Mẹ ch thnh. Ai ai cũng đều nương ẩn dưới o ức Mẹ v lấy danh nghĩa l con ức Mẹ m ra mắt cng Cha Gisu. 

V đ l lẽ rất phải. Chỉ c mnh ức Mẹ l đ c thể hon ton đẹp lng Cha Gisu. Chỉ c mnh ức Mẹ l đ cn xứng với sự thanh tịnh hon ton của Cha. L do l v Cha đ dựng nn một người Mẹ để lm Mẹ chnh Cha, v cần phải lm cho Mẹ ấy thật xứng đng với ấng Thin Cha. 

Vậy bạn thử tưởng xem Cha đ phải dội vo lng Tạo vật cao cả ấy những ln sng yu mến do dạt l thế no, để cho mực nước yu đương ở lng ức Mẹ cũng hầu như thăng bằng với mực nước yu đương ở chnh lng Cha, khiến n c thể khi th tự lng Cha, chảy sang lng Me;?lc lại tự lng Mẹ giồn vo lng Cha, như ngọn thuỷ triều ln xuống vậy. V thế nn khi ức Mẹ ch thnh yu mến Cha, Cha được hon ton thỏa mn. 

Vậy nếu ta muốn lm đẹp lng Cha Gisu, ta hy dng cho Cha tấm lng ức Mẹ yu Cha. Ta hy ẩn mnh ta trong linh hồn ức Mẹ hy bỏ tm hồn đi m thay thế vo bằng tm hồn ức Mẹ, rồi chỉ nhờ ức Mẹ m yu, như ci bo thai nhỏ chỉ nhờ hơi mẹ m thở, chỉ nhờ huyết mẹ m sống. 

Lng đổi lng, dạy thay dạ như thế c được khng? ược lắm, chỉ cần ta c ch ước muốn l đủ? Ở đời, ai cũng được quyền v c thể lối của để lại cho người khac ngay khi cn bnh sinh. Những bản san thư hay khế ước nhượng của như vậy, rất thing, rất trọng v luật php cũng bảo đảm. Một khi việc nhượng dịch đ thnh, v kẻ thừa hưởng đ nhận, thời khng thể thủ tiu được. 

Tại sao ti lại khng thể nhường cho ức Nữ Vương trn trời tấm thn ti ny, cả linh hồn v thể xc ti, cả ch muốn ti cng những sự n ước ao, hy vọng, cả tr khn ti cng những điều n suy nghĩ, lo toan, cả những năng lực ti về phần hồn v phần xc cng những việc n lm, cả tnh cảm ti cng những điều n xc động, ton thể cuộc sống tự nhin v siu nhin của ti? 

Tất cả những sự ấy ức Cha Trời đ ban cho ti: ấy l của ti, l tư sản ti, n thuộc về ti cch trọn vẹn, cch thực thụ, hơn cả những của cải vật chất ti c ở đời ny. Vậy nn ti c thể tự nhường những sự ấy cho ức Mẹ Cha Trời cũng l chnh Mẹ ti, ti c thể lm ci việc nhượng dịch ấy một cch trịnh trọng v thức. V việc nhượng dịch như vậy l một điều rất thing, rất trọng. Một khi Mẹ ch thnh đ nhận, n thnh bất khả di dịch. 

Của ti c trước khi, nay khng cn l của ti nữa. Hồn v xc ti cng tất cả những năng lực v những hnh vi ti đ trở nn của ring ức Mẹ rồi. Khi ti suy nghĩ, ấy l chnh Người dng tr khn ti m suy nghĩ khi ti knh mến ức Cha Trời, th khng phải chỉ một mnh tri tim ti knh mến nữa, bởi v tri tim ti khng cn l của ti, n đ được chuyển sang Tri Tim Mẹ ti rồi, v sức knh mến ti c bao nhiu th cũng đ giồn cả vo Tri Tim Mẹ ti rồi: chnh Tri Tim cực sạch ấy by giờ đang knh mến Cha ti. 

Bạn nn để rằng, nếu bạn c dng hiến ton thn cho ức Mẹ Maria như vậy, thời khng phải l để ức Mẹ hưởng ring đu, ấy l để ức Mẹ đem bạn dng cho Cha Gisu, bởi v chnh Cha Gisu mới l lẽ sống của ức Mẹ, l thin đng của ức Mẹ, l hạnh phc v l sự hiển vinh của ức Mẹ vậy. 

Bạn hy nghe ci tch l th trẻ nữ Dim-ma Gan-ga-ni (Gemma Galgani) được xem thấy ức Mẹ như sau: C b thấy mnh được ngồi trn tay ức Mẹ, đầu ngục vo lng ức Mẹ. ức Nữ Trinh u yếm hỏi c b rằng: "Hỡi Dim-ma, con ni Mẹ hay, con c yu ai hơn Mẹ chăng?" Dim-ma liền trả lời: "Thưa Mẹ c, con yu một người hơn Mẹ". ức Nữ Trinh rất dịu dng nghe lời ấy, liền ẵm chặt Dim-ma vo lng hơn nữa v lại hỏi: "Vậy con bảo Mẹ no, con yu ai hơn Mẹ?" ứa trẻ ngy thơ đp: "Mẹ yu dấu, con khng ni cho Mẹ biết đu... Nếu chiều hm qua Mẹ ở đy, Mẹ đ biết ai l kẻ con yu hơn Mẹ... Người ấy giống hệt Mẹ, tc người ấy cũng như tc Mẹ, v nước da th thật l nước da Mẹ". ức Nữ ồng Trinh vẫn năn nỉ: "Dim-ma đừng c giấu Mẹ, thế người ấy l ai?" Bấy giờ đứa trẻ mới ni: "Ấy l Cha Gisu, con Mẹ. i, con yu Người biết bao!" Nghe lời ấy, ức Nữ Trinh m gh Dim-ma p vo Tri Tim Người v ni với Dim-ma rằng: "Ồ, phải đấy, con hy yu Cha Gisu, hy yu Cha Gisu hết lng hết sức con". oạn Người biến mất. 

Thực quả tnh ức B Maria chỉ sống v Cha Gisu, chỉ sống để kiếm cc tri tim cho Cha m thi. V nếu Người đi xin  tri tim bạn ấy l để cho Cha Gisu. Vậy bạn hy ph thc tri tim bạn trong tay Người: Người biết thật rằng nếu bạn khng giao ph hẳn mnh bạn cho Người th bạn khng thể no yu mến Cha Gisu cho vừa Cha muốn được. 

Nhưng ny đy, một điều mầu nhiệm mới về nghĩa của ta với Mẹ ta. Bạn phải nhờ ức Mẹ m yu mến Cha Gisu, nhưng thế cũng chưa đủ bạn cn phải để cho chnh ức Mẹ nhờ bạn m yu mến Cha Gisu nữa. Hai điều đ khc nhau. Khi bạn nhờ ức Mẹ m tỏ lng knh mến Cha, thời bạn vẫn chủ động lng yu của bạn, cn ức Mẹ chỉ l dụng kh, l phương tiện. Nhưng khi ức Mẹ dng bạn m tỏ tnh yu mến Cha, thời chnh Người chỉ huy lng bạn, cn bạn chỉ l người phụ gip vo việc đ m thi. 

Bạn thch đng no hơn? i, ước chi ức Mẹ thu ht bạn vo với Người cho trọn, để Người dng bạn m tỏ lng yu mến Cha Gisu. Ở trn trời, ức Nữ ồng Trinh yu mến Con cực thnh Người bằng một tnh yu bao la man mc, miệng lưỡi khng tả xiết, nhưng tnh yu đ l một mối tnh tất nhin. ức Mẹ cn muốn yu mến Cha Gisu Con Người bằng một mối tnh tự v thong dong y như xưa khi Người dựng thai Cha trong lng, khi Người ẵm bồng Cha lần đầu tin, khi Người cng chung sống với Cha ở thế gian ny v khi Người cng chịu đau khổ với Cha trn ni sọ. 

Thế nn ức Mẹ đi xin tri tim bạn để Người dng n m lại tỏ tnh yu mến Cha Gisu như xưa. ức Mẹ muốn dng linh hồn bạn m đổ dốc vo lng Cha tất cả tấm tnh yu Người đ yu mến Cha Gisu xưa, m tnh yu ấy l một tnh yu tự , một tnh yu của bạn v cũng l tnh yu của ức Mẹ. 

Lẽ no bạn lại khng muốn lm như ci knh, ci lạch cho ức Mẹ dng m dốc những suối tnh yu vo Tri Tim Cha Gisu, v Cha Gisu cũng nhờ m thng lại cho Mẹ Cha mối tnh yu v hạn của Cha? Bạn c một sứ mệnh m đẹp thay. Cha Gisu muốn yu mến Mẹ Cha như xưa Cha đ yu mến khi cn dưới thế, Cha muốn cho Mẹ Cha được hưởng những cảm gic sướng khoi như xưa Người đ hưởng khi ẵm ru Cha trong tay; Cha lại muốn dng bạn như mi giới để lm những việc tỏ tnh yu mến ấy. 

Phần ức Mẹ, đối lại, ức Mẹ cũng muốn lại được cng Cha Gisu chung sống những năm u yếm mến thương cng những năm xt xa đau đớn xưa kia: ức Mẹ, xin bạn cho Người mượn tri tim bạn. Bạn từ chối được sao? Bạn nn lưu tm điều ny: sở dĩ bạn được gọi vo đời sống cng gio v được lng yu mến Cha Gisu, ấy l v ức Mẹ chứ khng phải v bạn đu. Hết mọi người cũng như ton thể vũ trụ chỉ sống v ức Mẹ, cn ức Mẹ chỉ sống v Cha Gisu, v Cha Gisu chỉ sống v ức Cha Cha. 

ức Cha Trời đ dựng nn ức B Maria để ức B yu mến Cha Gisu cho xứng đng, v để ức Cha Con khi xuống thế lm người được gặp một tm hồn xứng hợp với tm hồn mnh, khng đến nỗi phải như khch lạ giữa người đời. ức Cha Trời đ dựng nn mọi người dương thế khc để ức Nữ Trinh ch thnh dng họ lm như phương thế m tỏ tnh yu mến Cha Gisu gấp bội phần hơn ln. 

Vậy sở dĩ ta sống ở thế gian ny chẳng qua l để cho ức Mẹ ti diễn cuộc sống của Người: ta chỉ l ci phần kế tiếp ko di cuộc đời Mẹ ta ra. Tri tim ta đối với Người l như mộ tri tim để Người thay đổi, đặng yu mến Cha Gisu như mới. 

ức Cha Trời đ đổ vo linh hồn Mẹ người hết mọi ơn phc. Người đ ủy cho Mẹ người lm những phc ấy sinh hoa lợi sao cho danh Cha được cả sng, xứng đng với những hy sinh lớn lao Người đ phải chịu để lm ơn cho ta. 

V mục đch ấy Người đ cho ức Mẹ quyền tự do phn pht những ơn phc đ nhận được cho những kẻ ức Mẹ thương yu, những kẻ khng chối từ lm con ức Mẹ. 

Như vậy, ức Mẹ thng ơn phc cho ta l Người lm cho cc ơn phc của Người được sinh sản gấp mun ngn lần. V như vậy, Người c bao nhiu con trung thnh, l Người yu mến  Thin Cha bấy nhiu lần. 

Thế nn khi ta knh mến Cha, th khng phải chỉ c mnh ta thi đu, c cả ức Mẹ nữa, Người nhờ ta, dng ta m yu mến Cha. Tnh yu của ta c g khuyết điểm, ức Mẹ b lấp, lọc sạch v cải ha cho nn hon thiện m dng cho Cha. 

i, Mẹ con, xin Mẹ hy chiếm hữu con cho ton vẹn. Con muốn keo sơn gắn b cng Mẹ. Chớ g hồn con được kết liền với hồn Mẹ, được nhập su vo tận thm cung hồn Mẹ, được biến ha trong hồn Mẹ như tia lửa nhỏ chy trong l lửa mnh mng vậy.

Chớ g tr khn con được thu giồn trong tr khn Mẹ, chớ g tr nhớ, tr vẽ con được thu ht vo với Mẹ, chớ g những tnh cảm, những yu đương, những xc động của con được ha lẫn vo với Mẹ, chớ g lng muốn con đồng ha với ch muốn Mẹ, chớ g tri tim con được ha tan lm một cng Tri Tim cực sạch Mẹ để con được dường như chnh thn Mẹ bao bọc cho, v như vậy th Mẹ c thể dng hết cả tấm thn con lm mng chuyển tnh i v bin của Mẹ cho Cha Gisu.

Chớ g con được kết hiệp chặt chẽ cng Mẹ hơn đứa trẻ thơ gắn b cng Mẹ n. Chớ g linh hồn con, trong cuộc sinh hoạt siu nhin, chỉ sống bởi nhờ Mẹ. Chớ g tri tim con cng đập một nhịp điệu với Tri Tim Mẹ. Chớ g mu Mẹ chảy trong cc huyết quản con. Chớ g hơi thở Mẹ gn giữ sự sống Cha Gisu trong người con v lm cho con nn như một Gisu mới. i, lạy Mẹ, con vui mừng biết bao v được biết rằng con sống trong Mẹ v Mẹ dng con m yu mến Cha Gisu.

Phm sinh vật hễ c nhận th c cho, c thu th c pht, hễ cng c sinh lực nhiều th cng tm cch thng sinh lực ra mạnh, v khi đ đến lc trưởng thnh sung tc, n trở nn nguyn nhn sinh ra sự sống cho vật khc. Vậy ức Nữ ồng Trinh cng chnh lực siu nhin dư dật hơn bao nhiu. Người cng muốn phn pht sinh lực ấy chung quanh Người dồi do hơn bấy nhiu. M muốn phn pht sinh lực ấy, Người gọi ta gip Người.

Nếu bạn khng gip đỡ Người trong nhiệm vụ từ thiện ấy th cả những sự thương kh Cha Gisu, cả những sự đau đớn ức Mẹ đều khng sinh hiệu lực đầy đủ ơn ch cho Người ta. Vậy bạn hy mở linh hồn bạn ra cho rộng l hy đặt hết lng trng cậy vo ức Mẹ, để Người c thể đổ cả tnh yu của Người vo cho, như thế bạn sẽ nn mạch chứa ơn lnh ức Mẹ v suối nước tnh yu của Người sẽ ngập trn hồn bạn m chảy vo lng những kẻ khc nữa.

M muốn lm đầy đủ nhiệm vụ m đềm tốt đẹp l lm mạch chứa ơn lnh ức Mẹ, bạn hy nn như đứa con nhỏ nằm trn cnh tay Mẹ ch thnh, bạn hy lấy lng yu mến v tinh thần ph thc m gục đầu vo lng ức Mẹ, v năng lặp đi lặp lại rằng: lạy Mẹ, xin hy lấy lng nhn thương đến hết mọi người, đến những kẻ c tội, kẻ rối đạo, kẻ ngoại đạo, kẻ hấp hối, đến những linh hồn khao kht nhn đức trọn lnh, đến những tm hồn đ hiến dng cho Cha Gisu, xin Mẹ hy ban ơn lnh, hy gieo rắc tnh yu Cha Gisu, nhất l trong cc linh hồn cc linh mục của Mẹ.

Nếu bạn lun lun đứng bn suối lng nhn ấy để hứng lấy nước bở đ chảy ra, khng phải để hưởng cch ch kỷ một mnh, m l để chảy trn vo những đồng ruộng kh cạn l lng kẻ c tội, hoặc tưới mạnh vo những vườn hoa lựa chọn l linh hồn những kẻ kht khao thnh đức, th thực l bạn đ lm một việc tng đồ m đẹp v ơn phc lắm vậy. Nếu bạn cứ muốn ở lun bn ức Mẹ như vậy để lm một ci knh v hnh thng tnh yu linh thnh cho linh hồn người ta, thời chắc ức Nữ khoan nhn sẽ m bạn vo tri tim Người u yếm lắm vậy.

Biết đu ức Mẹ đ chẳng gọi bạn cch tỏ tường để lm tng đồ Người, lm kẻ phn pht những ơn lnh của Người trn mặt đất. Gặp trường hợp ấy, bạn hy lun lun cầu xin Người huấn luyện bạn thnh nn kh dụng độc quyền của Người, khng hề dm cậy mnh c nhn đức, ti năng, sức lực g, một trng cậy lng từ mẫu Người thng cho bạn những đức tnh ấy.

Hy cầu xin Người dng lấy tr khn bạn m nghĩ, gy ra trong đ những tưởng, những cch thức để đnh động lng người ta xc cảm v quyết định, đặt vo đ những chương trnh, những dự n để lm cho người ta hiểu biết v yu mến Cha Gisu cng ức Mẹ. Phm điều g chỉ l khn ngoan theo thi thế gian, chỉ l tự phu ho huyền th xin ức Mẹ loại ra khỏi tr bạn xin Người ban cho tư tưởng bạn được sng suốt, để chinh phục những linh hồn muốn tm sự thật.

Hỡi Mẹ nhn lnh, hy dng tr con m nghĩ, hy lấy tim con m yu. Hy đốt lửa knh mến thật nng nảy trong lng con để cho ngọn lửa khng ở nguyn trong đ được phải bng bng chy lan ra ngoi m bọc lấy hết mọi linh hồn tiếp xc với con. i, kẻ lm thy cả thật cần phải cầu xin ức Mẹ Cha Trời ban cho mnh ci khoa yu thương cc linh hồn v lm cho họ suy phục...

Bạn hy cầu xin Người dng miệng lưỡi bạn m ni. Chớ g chnh ức B l to ấng Khn ngoan, xui khiến bạn ni những lời thiết tha c sức đnh động tận chỗ thm su mỗi linh hồn để n rung ln v lng mến ức Cha Gisu. Bạn hy ni xin Người gip bạn ph tan những thnh kiến, tự i, v hổ thẹn khng phải lối, chứa chất trong lng nhiều người, để họ nhận biết sự thật. Chớ g khi nghe bạn khuyn giảng, kẻ tội lỗi khốn nạn tưởng như được nghe chnh lời Mẹ nhn lnh của họ trn trời vậy.

Hỡi Mẹ nhn lnh, chớ g mọi tnh cảm của con: tnh yu, lng nhớ, sự hy vọng, mối e sợ, niềm vui cng nỗi khổ của con, hết thảy, chỉ quy về Mẹ. Xin Mẹ hy chỉ huy cc gic quan con, hy chiếm hữu lấy mắt, tai, miệng lưỡi cng tay chn con, tất cả mnh con, để n chỉ dng m thi hnh những định nhn từ của Mẹ đối với mọi người thế gian.

Xin Mẹ hy quản trị ch tự do của con để n nn giống hệt ch Mẹ, xin Mẹ hy dng sự ngọt ngo bởi duyn ưa vẻ đẹp Mẹ m giữ chặt lấy n, đồng thời lại xin Mẹ thng cho n nghị lực v địch của Mẹ để con được mạnh sức chiến đấu cho Cha.

Quả thực c mạnh mẽ chiến đấu th mới mở rộng được nước Cha Gisu. Vậy bạn phải xung vo đạo qun ức Mẹ, lm một tinh binh anh dũng chiến thắng ma quỉ Santan khiến n hết đường chiếm đoạt.

ức Nữ Trinh v nhim nguyn tội l kẻ th của Satan, Người l kẻ th của Satan tự bản tnh v định phận Người. Người sở dĩ nn Mẹ Cha Gisu l để Cha Gisu nn kh dụng cho người chống lại Satan v Người sở dĩ nn Mẹ bạn l để kết lin bạn vo đạo binh chống hỏa ngục.

V thế nn Rắn hỏa ngục ght v sợ ức Mẹ. Khi ức Mẹ chưa sinh ra, th Trn đ tỏ cho n biết sẽ c một ấng Nữ ồng Trinh cực thanh cực tịnh l kẻ th khng đội trời chung với n v sẽ đạp giập đầu n. Vừa khi n chợt nghĩ đến Người, trong ci tương lai xa thẳm, Người đ l một mối knh sợ v cng cho n. N đ nui một mối căm th ring đối với Người bốn mươi thế kỷ trước rồi Người mới bắt đầu chịu thai trong lng mẹ Người.

Trước kia, Satan đ chối khng thờ Nhn tnh Thnh thiện của Cha Gisu d Nhn tnh ấy hợp thnh một với Ngi, Ngi Hai Thin Cha. ể phạt n, Thin Cha bảo cho n biết một đấng Thụ tạo thuần tu, con chu Ev, sẽ đạp giập đầu n dưới chn trinh sạch Người v n sẽ phải ci đầu trước nhan Người như Nữ Vương mnh.

Vậy c g m n chẳng ra sức t lấm o cực sạch Người, v v n bất lực khng lm nổi việc ấy th c lạ g n chẳng giồn sự căm hờn độc dữ vo cc con ci Người? i, dữ dội thay cuộc chiến đấu giữa Mẹ ồng Trinh với Rồng hỏa ngục. Vui mừng cho Satan biết bao, khi n tch được một đứa con la khỏi ức Mẹ, nhuộm đen được một linh hồn bằng tội nặng. N coi như đ l một chiến thắng oanh liệt trn chnh ấng V Nhim Nguyn Tội vậy.

Ta phải tỉnh to biết bao để canh giữ cho danh dự Mẹ ta, v chống lại Satan trong linh hồn ta bằng cch giữ một lng sạch trong khng t ố. ược thế, ức Nữ ồng Trinh sẽ nhận ta vo hng ti t Người v sẽ ha ta thnh một kh dụng lợi hại để Người dng m chiến đấu cng hỏa ngục. Người sẽ dng ta, những sinh linh yếu ớt c lẽ trước đ lm n lệ Satan. Phải, Người sẽ dng ta m bẻ gẫy những xiềng xch tri buộc mun ngn kẻ tội lỗi người sẽ kch thch ta, sẽ cho ta một lng bền bỉ lạ lng để cầm cự chiến đấu người sẽ đặt vo tr khn ta những ơn lo liệu v ơn thng hiểu để ph tan những cạm bẫy quỉ dữ giăng ra lừa cc linh hồn v lm cho cc mưu kế n phải thất bại. Người sẽ lấy đức khim nhường bao vy ch ta, để khiến quỉ kiu ngạo Luxiphe phải lẩn trốn sau cng Người sẽ gy cho lng ta ght cay ght đắng sự tội cng cha sự tội l Satan như chnh Người ght n vậy.

i, lạy ức Nữ ồng Trinh khng vương tội truyền. Người l Mẹ ti, l Nữ Vương quyền php v địch của cả vũ trụ. Ti muốn thnh một kh dụng cho Người dng để giao chiến với hỏa ngục. Xin Người hy coi giữ ti, v ti yếu đuối qu v lc no cũng hng bội phản Người. Xin Người hy giữ ti bn mnh Người, cn ti th khng lc no ngưng cầu nguyện Người

Web. xuanha.net