MẸ TI

 

(Lm. Joseph Schrijvers, CSsR)
(Bản dịch của Phạm Đnh Khim)

 

Chương  9

Sau Ny Trn Trời Ta Sẽ Sống Trong Mẹ Ta Như Thế No?
 

Dưới thế ny ta cng l con thảo hiếu với ức Mẹ bao nhiu, th Người cng được dng ta m yu Cha Gisu bấy nhiu. M Người cng được yu Cha Gisu bởi cc con ci Người bao nhiu, th sự vinh hiển bề ngoi v cuộc hạnh phc đời đời của Người ở trn trời cng tăng thm bấy nhiu. 

Lạ thay, ti một con giun đất hn hạ, một đứa con cht hết của ức B Maria, m ti lại c thể lm tăng thm vẻ vang v hạnh phc cho Người, ở trn trời. Cc thin thần v cc thnh nam nữ trn trời vui mừng v ca tụng ức Mẹ được tăng thm vẻ vang, v hạnh phc như vậy, m lạ thay, chnh ti l nguyn nhn điều đ. 

Trong ci đời sau v tận, ức Cha Trời sẽ phủ Người bằng một tnh yu nồng thắm hơn, sẽ bao vy trn Người bằng một ho quang rực rỡ hơn, v Người đ c cng sinh ti ra trong sự sống siu nhin, v Người đ c cng che chở ti, dẫn đưa ti v sau cng đ cứu ti bằng lng hiền mẫu từ bi của Người. 

Sung sướng thay cho tm hồn một kẻ lm con m c thể tăng thm hạnh phc cho Mẹ mnh, c thể lm cho thin đng của Mẹ rực rỡ hơn, lạc th của Mẹ ton vẹn hơn, m việc ấy th suốt đời lc no cũng c thể lm gip Mẹ được bằng cch nhờ Mẹ m yu Cha Gisu. Yn ủi thay cho một đứa con tội lỗi đ lm đau lng Mẹ mnh, m sau lại c thể lm hi lng Mẹ v đền b cch xứng đng những điều phụ bạc xưa kia. 

i, bạn phải gắng sức yu mến ức Mẹ v trung thnh với Cha Gisu biết bao. Bạn hy yu mến ức Mẹ lun lun khng lc ngừng để cho Người được dịp đem bạn mỗi lc một gần Cha Gisu hơn. Bạn hy gắng sức lm cho những người khc biết đến ức Mẹ v yu mến ức Mẹ, v mỗi linh hồn bạn chinh phục được cho Mẹ, ấy l một hạt kim cương t điểm thm cho triều thin ức Mẹ trong ci hạnh phc đời đời. 

Mẹ nhn lnh ấy sẽ nhớ cng bạn biết bao v bạn đ nhiệt thnh cổ v cho nhiều người sng knh mến yu Mẹ. Bạn hy dẫn về cho Mẹ thật nhiều con, hy lm cho kẻ cng chnh thm tin tưởng vo lng nhn từ Mẹ, hy kch thch người tội lỗi trng cậy sự bầu chữa cứu gip Mẹ. Lc no bạn cũng hy chăm ch lm cho người ta yu mến v cầu nguyện ức Mẹ. Lc truyện tr, khi nhủ bảo, bạn hy năng nhắc đến tn m i Mẹ, như vậy bạn lm cho Mẹ hi lng lắm. 

Bạn cng lm được cho người ta yu mến Mẹ, th Mẹ cng yu mến bạn v Người cng yu mến bạn, th bạn cng trở nn con Người v Cha Gisu lại cng lớn ln trong linh hồn bạn. ứa con trần gian khi đ lớn khn thường khng cn gắn b mật thiết với mẹ n như khi b dại. Những sợi dy m i rng buộc n với mẹ đẻ n, gin ra một cch v tnh. ứa con thấy mnh khng cần đến mẹ như trước, cứ dần dần ly thot quyền mẹ v c khi qun cả những cng ơn trước. 

Ẵm đứa con nhỏ trong tay, người mẹ đ nhn thấy trước ci viễn ảnh ấy v khng khỏi đau lng. Hầu như b ta muốn cho con đừng lớn hoặc c lớn th cũng vẫn hằng cần thiết đến mnh. 

May thay Mẹ dịu hiền của chng ta ở trn trời, trong khi nui nấng ta, ẵm ru ta, đ khng phải lo sợ như vậy. Người biết rằng con Người cng được lớn ln trong Cha Gisu th cng b kết với Người nhiều hơn. Cy kia lc đầu mới ăn rễ vo đất sơ qua vậy, nhưng cng lớn ln n cng ăn su xuống, cng mọc tỏa ra nhiều v cng bm chặt vo đất. Phần con cũng vậy, lạy Mẹ, con cng yu mến Mẹ, th con cng lm cho những thơ tnh yu của con ăn su vo lng Mẹ. 

Con cng sống mật thiết với Mẹ hơn, th con lại cng cảm thấy cần phải mật thiết hơn nữa, v con cng l con Mẹ hơn, th mu của tri tim Mẹ cng chảy nhiều vo cc mạch con. V điều lm cho ti sung sướng, đến tột bực, l thin đng sau ny cũng chẳng thay đổi mối tnh con thảo kết hiệp ti với Mẹ ti ở trn trời. Ti sẽ đời đời nương nu trong lng ức Mẹ, nhờ sự sống ức Mẹ m sống trong Thin Cha, m thng cng sự sống Cha Gisu, v bởi Cha Gisu, lại được thng cng sự sống Cha Ba Ngi. 

Khng, khng phải khi ln trời ti sẽ bắt đầu sống biệt lập khỏi Mẹ ti như l được giải phng đu. Ti sẽ vẫn l đứa con b nhỏ của Người như khi cn ở thế gian. Lc tắt thở, ti đối với Mẹ ti thế no, th mi mi ti vẫn cn thế ấy. Lc ấy ức Mẹ yu Cha Gisu bởi ti thế no th mi mi, Người vẫn yu Cha bởi ti như vậy, v đối lại, lc ấy ti yu Cha Gisu bởi ức Mẹ như thế no th mi mi ti vẫn yu Cha bởi Người như vậy. 

Mối giy tương thn tương i m ức Mẹ lấy lng nhn từ rng buộc ta vo với Người, sẽ khng bao giờ gin ra được nữa. Sự kết nghĩa ấy sẽ lm cho Người vui thỏa trong ta v ta vui thỏa trong Người, m nguồn mạch sự kết nghĩa kia cng sự vui thỏa ny, l chnh Cha Gisu: chng ta nhờ Cha m yu ức Mẹ v ức Mẹ yu Cha trong chng ta. 

C lời chp rằng: cc thin thần bậc trn thng sự sng mnh cho cc thin thần bậc dưới. Cc thnh ở bậc thnh đức cao hơn, vẫn cn gy được ảnh hưởng nhiều t cho cc thnh khc trong số những người nn thnh v được nhờ hun cng v lao khổ của cc đấng ấy. Cc đấng sng lập Dng tu th lại được thm ho quang vinh hiển ở thnh đức của những vị no được nn thnh trong Dng mnh lập. 

ức Cha Trời lm việc g vẫn hay dng những nguyn nhn phụ. Vẫn hay rằng Người l tất cả trong tất cả mọi sự bởi bản tnh Người l ức Cha Trời, Người trực tiếp hiện diện trong mỗi một con c phc của Người, để ban cho họ được hưởng nhan thnh Người, v được hạnh phc bởi đ, nhưng Người khng san phẳng những phẩm trật thứ tự v những mối tương quan lin hệ Người đ đặt ra trong hng cc linh hồn. 

Như vậy ức Nữ ồng Trinh Maria l ấng ức Cha Gisu đ muốn đặt lm căn nguyn mọi sự ở thế gian ny, l ấng đ cộng tc với Cha trong mọi việc, v đ hiệp lực với ức Cha Thnh Thần để thng sự sống siu nhin cho cc linh hồn được cứu rỗi, gip họ pht triển v sống trọn vẹn sự sống siu nhin ấy, th trong ci đời, Người sẽ vẫn được giữ ci nhiệm vụ m đềm l thng cho họ sự sống của Ba Ngi Thin Cha, sự sống ấy đ tự ức Cha Con chuyển sang Người th sẽ lại tự Người m chuyển đến cc linh hồn hiển phc.

Như thế l đời đời ta sẽ được hiển phc bởi sự mi giới của ức Mẹ, ta sẽ được Cha ban hạnh phc v ngần do sự hưởng nhan thnh Cha nhn tiền, nhưng vẫn l nhờ ức Mẹ, qua tay ức Mẹ. Ta sẽ được hạnh phc bởi ức Mẹ v đối lại, Người sẽ thấy sự hiển vinh v hạnh phc của Người ở nơi ta: xưa Người cng tc thnh được Cha Gisu ở trong ta bao nhiu th nay Người cng vẻ vang v sung sướng bấy nhiu.

Lạy Mẹ, con sẽ đời đời l con Mẹ. nghĩ ny lm cho lng con sướng vui khn tả. V con cng knh mến Mẹ ở đời ny, th ngy sau trong ci đời đời con cng được lm con ch thiết của Mẹ. i, lạy Mẹ của con, con yu mến Mẹ lắm, xin Mẹ hy gip con biết yu mến Mẹ hơn nữa. Lại xin Mẹ hy yu Cha Gisu thay con, v yu bằng tất cả mối tnh m Mẹ đ yu Người khi xưa ở thế gian.

i, lạy Mẹ ch i, con xin hợp lm một với Mẹ, với tất cả cuộc đời Mẹ, với những sự vui mừng v những điều đau khổ của Mẹ, với hết thay những cảm gic Mẹ đ cảm thấy dng d suốt cuộc đời Mẹ, từ ci giy pht đầu tin lc Tnh Yu tự hữu kết hợp linh hồn khng nhiễm tội truyền với thn xc rất trong sạch Mẹ, cho đến ci giy pht cuối cng, lc cũng Tnh Yu tự hữu ấy cắt đứt mối giy rng buộc Mẹ với thế trần.

Con xin hợp lm một với mối tnh yu đương khng ngừng m Mẹ đ yu Cha Gisu từ lc Người xuống ngự trong lng vẹn sạch Mẹ v sẽ cn yu Cha mi cho đến đời đời v tận. Con xin hợp lm một với tất cả những mối tnh knh mến m ức Cha Thnh Thần hợp cng tri tim hiền từ Mẹ đ gợi ra v sẽ cn gợi ra mi sau ny trong linh hồn mỗi một con ci Mẹ. Tất cả những tnh tứ m Mẹ đ tập trung lại trong linh hồn đầy ơn phc của Mẹ, v Mẹ hằng lun lun tiến dng Cha. Phải, tất cả những tnh tứ ấy, con xin dng cho Mẹ, để Mẹ dng cho Cha Gisu thay con, rồi khi những tnh tứ ấy đ được thnh ha bởi cng nghiệp Cha Gisu, th Mẹ lại dng ln cho ức Cha Cha nữa.

Tấm lng sốt sắng knh mến m Mẹ gy nn cho con giờ đy, con muốn gn giữ n mi mi từng giy pht khng khi ngừng, nhất l khi đến giy pht cuối cng đời con. Hơn nữa, con lại muốn, d khi chết rồi, vẫn cn giữ được tấm lng sốt mến ấy trn thế gian ny, bằng cch hợp lm một với tất cả những cử động yu mến v pht xuất ra ở tm hồn loi người, v con lại muốn rằng tấm tnh yu mến kia phải đời đời v tận v hằng được đời đời n lại nhắc lại bởi hết thảy những tạo vật knh mến Mẹ by giờ v về sau chớ g tấm tnh ấy được sạch trong v bền bỉ khn cng để gy cho Mẹ một mối mừng vui khn xiết kể.

L thn thụ tạo yếu hn, con muốn mượn tấm lng hải h v bin Mẹ m yu Cha Gisu, con cn muốn lm tăng bội c ln nữa bi biển c bao nhiu hạt ct, vũ trụ c bao nhiu nguyn tử, đại dương c bao nhiu giọt nước, c loi người c bao nhiu nghĩ, tri đất ny đ c v sẽ c bao nhiu vật sống, Thượng tr Cha c thể by vẽ ra bao nhiều sự vật, rồi cả khoảng thời gian kế tiếp nhau kia nếu n khng ngừng v c bao nhiu giy lt... th con cũng muốn tăng gấp lng knh mến của con bấy nhiều lần.

i, lạy Mẹ, con xin dng cho mẹ tất cả cc sự ấy để Mẹ giữ lấy trong lng Mẹ, rồi Mẹ lm cho nn sạch, nn thnh v Mẹ dng cho Cha Gisu, v qua tay Cha Gisu ln Cha Ch Thnh trn trời. Lạy Mẹ nhn lnh, đ l điều con muốn ni trước cng Mẹ để phng khi khng thể ni được, như trong trường hợp tm khng thể định, tr khng thể an, năng lực tiu hao v lo phiền, ch mệt mỏi v thn mn xc yếu.

l điều con muốn ni cng Mẹ nhất l khi hấp hối trn giường bệnh, miệng khng thể đọc ln dịu dng Mẹ, tr khng thể nhớ đến lng nhn từ hiền hậu Mẹ. Khi ấy, xin Mẹ hy ở bn con, v như Mẹ đ từng dạy con lm mọi việc với Mẹ v nhờ Mẹ, th khi ấy cũng xin Mẹ hy bắt lấy tr khn v muốn con, hy kết hợp tr khn v muốn con vo với linh hồn đầy ơn phc Mẹ, v xin Mẹ, bằng tr khn v nguyện muốn ấy, hy sốt sắng tỏ lng knh mến tuyệt vời đối với Cha Gisu v Mẹ, tấm lng knh mến mun đời bất diệt. Amen.

Web. xuanha.net