SỐNG

 Mục lục

1 Hồng ân Thiên Chúa

9 Những chi thể sống của nhau

 17 Xưng tội

2 Đời sống siêu nhiên

10 Đền thờ Chúa Ba ngôi

18 Ăn năn tội cách trọn

3 Sự công chính hóa

11 Đền thờ Chúa Thánh linh

19 Việc lành

4 Con cái Thiên Chúa

12 Sự sống lại vinh sáng

20 Cầu nguyện

5 Anh em với Chúa Kitô

13 Đồng thừa tự với Chúa Kitô

21 Thánh lễ

6 Những bạn của Chúa Kitô

14 Kho tàng giấu ẩn

22 Rước lễ

7 Chi thể sống của Chúa Kitô

15 Để bảo tồn ơn thánh sủng

23 Việc tông đồ

8 Con cái của Mẹ Maria

16 Tội trọng

24 Viên ngọc quí báu (hết)

SỐNG

 Nguyên tác: Vivre

M.M. ARAMI

Bonne Presse à Verbode, Belgique

Bản dịch: Hương Quê, Sài g̣n, 1970

 

LỜI GIỚI THIỆU 

Phúc Âm thánh Gioan, đoạn 4, có diễn lại một quang cảnh rất cảm động. Chúa Giêsu, trên đường từ Giuđêa về Galilêa, đă ghé bước qua đường Samaria.  Khoảng trưa, Người đến gần một thành và ngồi nghỉ trên bờ giếng Giacóp.  Thoát chốc, một thiếu phụ người Samaritana đến múc nước.  Chúa Giêsu bảo chị ta: "Này chị, cho tôi ngụm nước".  Người thiếu phụ ngạc nhiên.  Bấy giờ, Chúa Giêsu bảo: "Nếu chị biết được ơn Chúa, và kẻ đang nói với chị "Cho tôi ngụm nước!" là ai, th́ chính chị sẽ xin Người, và Người sẽ cho chị nước hằng sống" (Jn 4:10)

Ngay các thế kỷ sau, Thánh truyền công giáo đă nh́n thấy trong thứ nước hằng sống, mà Chúa Giêsu đề cập, đời sống ơn thánh sủng.  Quả vậy, ngay trong Cựu Ước, ơn thánh đă được mô tả dưới h́nh ảnh nước một thác nước, một suối nước. Vị chủ chăn tốt lành dẫn dàn chiên đến suối nước giải khát, nghĩa là đến cùng ơn thánh.  Như thế, lúc đó, Chúa Giêsu nói với người thiếu phụ xứ Samaria về ơn thánh vô giá vậy!

"Nếu chị biết ơn Chúa!"  Chúng ta có biết ơn thánh là ǵ không?  Chúng ta có nh́n thấy vẻ cao đẹp cũng như giá trị của ơn thánh như thế nào không?  Chúng ta có hiểu đầy đủ ơn thánh không?  Vâng, nếu chúng ta biết, chắc chắn chúng ta sẽ t́m mọi phương thế để ǵn giữ kho tàng trong chúng ta, để vun xới và tăng triển gia tài đó mỗi ngày mỗi thêm phong phú.

Một cuốn sách viết với mục đích trưng bày những kho tàng mênh mông bát ngát dấu ẩn trong đời sống ơn thánh đă được dịch ra tiếng Việt.  Thực là một sáng kiến tuyệt diệu.  Bởi v́, càng thâm hiểu các kho tàng phong phú đó, chúng ta càng nỗ lực sống xứng đáng hơn.  Tôi chân thành ca ngợi những người đă có sáng kiến này và tôi cầu chúc cho bản dịch này là kết quả của bao cố gắng được phổ biến sâu rộng trên toàn lănh thổ Việt Nam thân yêu, và được mọi người thuộc mọi giới giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân cũng như tất cả những ai muốn t́m kiếm cuộc sống hạnh phúc đích thực .

Nếu muốn đọc sách, xin hỏi mua tại:

Regina Gift shop

1900 Grand Ave, (P.O.Box 836)

Carthage, MO 64836- 0836

Đt:  (417) 358-3740   /   Fax:(417) 359- 9164

http://www.reginashop.com/SachRegina/PhanLoaiSach/Listing.htm

- Email: regina@reginashop.com