19. CHÚA GIÊSU CHỊU CẮT B̀

 

Mẹ khéo léo chuẩn bị lễ Cắt b́ cho Con để tuân phục luật chung. Mẹ nói với Thánh Giuse mua một lọ thủy tinh nhỏ, để chứa di tích cắt b́ và sắm vải để thấm máu Chúa Hài Nhi sẽ đổ ra cũng như liệu thuốc dấu thông thường để rịt chữa vết thương.

Sắm liệu xong rồi, Đôi Bạn Thánh đồng ư đặt tên cho Chúa Hài Nhi là Giêsu; v́ cả hai cùng được Trời Cao mặc khải cho là phải đặt danh hiệu ấy.

Ở Belem có một hội đường, dân chúng thường hội để cầu nguyện và nghe giảng  Thánh Kinh dưới quyền chủ tọa của một tư tế. Các bà mẹ thường kính cẩn đem con ḿnh đến để xin vị tư tế này cắt b́ cho. Thánh Giuse đến mời tư tế tới hang đá. Vừa đến thấy hang đá quá nghèo nàn, ông bất b́nh. Nhưng rồi v́ Mẹ Maria khoan từ dịu dàng thưa gửi, và v́ nh́n thấy Hài Nhi Mẹ ẵm trên tay, ông đă đổi thái độ gắt gỏng thành cảm phục, và cảm thấy một ḷng sốt sắng khác thường. Muốn cho Mẹ khỏi phải nh́n một lễ nghi đổ máu, ông nói Mẹ tạm lui xa một lát, cứ trao Hài Nhi cho hai vị phụ tá của ông ẵm bế cũng được. Nhưng v́ không muốn xa ĺa Con, Mẹ vừa khiêm tốn vừa khôn ngoan nói lên những lẽ vừa rất hợp lư vừa rất dịu dàng, nên tư tế đó bằng ḷng để mẹ được ẵm Chúa Hài Nhi khi ông làm nghi thức. Như vậy, ṿng tay Mẹ đă là bàn thờ sống động dâng Hi lễ mới lên Thiên Chúa. Mẹ cởi áo cho Con và lấy một tấm khăn đă ủ nóng trên ngực ra, lót xuống phía lưng Con để tiếp nhận di tích và Máu Con khi chịu phép cắt b́. Theo lời Mẹ xin, vị tư tế đă làm nghi thức đó một cách êm nhẹ hết sức có thể. Chịu cắt b́ như thế, Chúa Hài Nhi đă hiến dâng lên Cha hằng hữu ba lễ vật rất cao giá là: thân phận tội nhân Người mặc lấy, đau khổ Người chịu như một con người, t́nh yêu thật nồng nàn khiến Người bắt đầu lấy Máu ḿnh làm giá chuộc nhân loại. Chúa Hài Nhi cũng khóc khi chịu dao cắt như một con trẻ thường. Nhưng Người c̣n đau khổ hơn và khóc than hơn, v́ nhiều linh hồn c̣n cứng hơn dao đá sắc bén, cắt thân ḿnh Người, Trái Tim Người quằn quại đau đớn v́ những linh hồn chai cứng ấy. Người ôm chặt lấy Mẹ Người, Người Mẹ cũng đang khóc với Người, xiết Người lại trên ngực Mẹ và, sau khi băng bó vết thương, đă cẩn thận lấy khăn bọc Người lại. Mẹ đă tham dự lễ nghi cắt b́ cho Con chí thánh Mẹ này với một tâm hồn hết sức hào hiệp và quảng đại.

Khi tư tế hỏi xem tên Hài Nhi là ǵ để biên vào sổ, Mẹ nhường Thánh Giuse nói, v́ Người là gia trưởng, nhưng Thánh Cả lại nói danh hiệu khả tôn đó phải do miệng Mẹ nói ra. Trong lúc Đôi Bạn Thánh nhường nhau, Chúa thúc giục cả hai cùng đồng thanh nói lên: "Tên Hài Nhi là GIÊSU" Vị tư tế vừa viết thánh danh đó vào sổ, vừa cảm động đến rơi lệ.