27. ĐỨC MẸ SỐNG CÔ THÂN

 

Để tuân hợp ư muốn Con ḿnh, sau khi Chúa đi rồi, Mẹ Maria hoàn toàn đi sâu vào cuộc sống chiêm niệm.  Mỗi ngày hơn hai trăm lần Mẹ sấp ḿnh xuống đất, cầu nguyện rất sốt sắng đến nỗi tuôn rơi lệ máu.  Như vậy là Mẹ đă đồng công vào công cuộc Cứu Chuộc chúng ta.

Khi Mẹ từ những đỉnh cao chiêm niệm xuống, Mẹ lại đàm đạo về Chúa Giêsu vắng nhớ không nguôi với các thiên thần, mà Chúa đă truyền phải mặc h́nh người để phục vụ Mẹ.

Các thiên thần ứng đáp ước nguyện của Đức Nữ Vương họ, soi vào tâm trí Mẹ một ánh sáng để báo cho Mẹ biết về những việc Chúa Cứu Thế làm:  Người cầu nguyện họăc giảng dạy loài người, hoặc an ủi những người cùng khổ.  Đôi khi Mẹ cũng trao cho các vị nhiệm vụ nhân danh Mẹ đến thăm viếng Chúa, trao cho họ một tấm khăn chính tay mẹ dệt ra để lau mồ hôi pha máu của Chúa, và một chút lương thực.  Nhưng khi Chúa Giêsu chay tịnh bốn mươi ngày trường, Mẹ không ủy thác cho thiên thần việc ǵ.

Sau khi rời khỏi Nagiarét, Chúa Giêsu đi về phía sông Giođan, vừa đi vừa kín đáo ban nhiền ân sủng cho linh hồn và thể xác nhiều người.  Trước khi gặp Gioan Tiền hô của Người đang thanh tẩy trên bờ sông gần Bêtani, Chúa đă soi cho ông một ánh sáng đầy đủ và thông cho ông một nguồn ơn dào dạt, khiến ông kinh ngạc kêu lên:  "Này Đấng Cứu Thế đang đến gần tôi!"  Lúc Chúa Giêsu đến, đứng lẫn vào đám đông, xin ông rửa cho ḿnh, ông được một thị kiến trí năng soi cho ông những ánh sáng rạng rỡ và mới mẻ về mầu nhiệm  Cứu Chuộc, ông nhận ra Người đến xin ông rửa chính là  Ngôi Lời Nhập Thể.  Ông  vừa sấp ḿnh trước mặt Chúa vừa nói:  "Chúa ôi, chính Chúa mới là Người phải rửa con, mà Chúa lại muốn con rửa Chúa thế này ư?"  Chúa hiền từ đáp:  "Bây giờ cứ để vậy!  V́ phàm là việc công chính, ta nên chu toàn tất cả."  Thế là Thánh Gioan phải rửa cho Chúa.  Thoạt khi Chúa vừa chịu rửa xong, Thánh Linh ngự xuống trên đầu Người dưới h́nh một chim câu, và Cha hằng hữu phán ra những lời này:  "Đây là Con Chí Ái của Ta, Ta chỉ được thỏa nguyện nơi Người."  Lời đó xác nhận Chúa Kitô có Thần Tính Thiên Chúa và ân thưởng đức khiêm nhượng của Người.  Chính lúc đó Người đă lập nhiệm tích Thánh Tẩy.  Người đă rửa tội cho Gioan Tiền hô của Người.  Ông Gioan, v́ thế, được vinh hạnh làm dưỡng tử đầu tiên của Thiên Chúa.

Sau đó, Chúa Giêsu đă lui vào hoang địa. Nơi đó có một hang vắng vẻ Chúa đă chọn làm nơi Người tạm trú.  Người sấp mặt xuống đất,  Người tạ ơn Thiên Chúa đă xếp đặt cho Người cuộc tĩnh tâm này.  Người tiếp tục cầu nguyện, hai tay giang thẳng như tay thánh giá.  Suốt tuần tĩnh tâm chay tịnh bốn mươi ngày, Người luôn cầu nguyện như thế cả.  Có lúc Người mướt máu.  Mục đích của cuộc tĩnh tâm và chay tịnh đó là để bồi thường những thói hư của loài người, nên Người thi hành tất cả những nhân đức đối lập với những thói hư ấy.  Nhiều dă thú trong rừng đến nh́n nhận Đấng Sáng Tạo nên chúng, rất nhiều chim chóc bay đến hoan hỉ hát chào Người những điệu hát du dương.

Khi Chúa vừa lên đường vào hoang địa, Mẹ cũng đóng kín cửa nhà Mẹ lại để lui vào pḥng nguyện, và cầu xin chay tịnh suốt bốn mươi ngày, không ăn uống ǵ như Chúa.  Tại pḥng nguyện đó, Mẹ bắt chước Chúa trong tất cả mọi việc Chúa làm, mọi lời cầu nguyện, mọi cử chỉ bái qú và sấp ḿnh, với con số mỗi ngày ba trăm lần. Chính v́ thế mà Mẹ cũng được tham dự vào tất cả các diễn biến của việc ma quỉ cám dỗ Chúa Giêsu.  Sau khi Chúa tĩnh tâm ba mươi lăm ngày, Người cho phép quỉ nh́n thấy Người, lại gần Người, tấn công Người cùng với tất cả thuộc hạ nó, mang tất cả mănh lực nó có thể.  Trước khi xẩy ra cuộc cám dỗ dài suốt năm ngày, mà Phúc Âm chỉ thuật sơ lại có ba việc chính đó, Chúa Giêsu, xét như là một con người, đă dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện này:  "Lạy Cha, để vinh danh Cha và sinh lợi cho các linh hồn, Con muốn chịu cho ma quỉ liều lĩnh cám dỗ Con.  Và Con muốn đập vỡ đầu nó, để loài người, khi bị nó cám dỗ, cũng thấy nó đă bị thua rồi, và để họ theo gương Con mà học cách chống đánh lại nó cho hiệu nghiệm."  Trong lần cuối cùng quỉ cám dỗ Chúa, lúc Người nói những lời chiến thắng này:  "Satan kia, hăy xéo đi!", tên Satan vô phúc đó và chúng quỉ bạn nó đều bị xô nhào xuống hỏa ngục nhanh hơn chớp, chúng run rẩy, ngồi im thin thít, không động cựa ǵ suốt ba ngày.  Lúc đó, Satan mới thoáng nghĩ:  có lẽ con người đánh bật chúng ta một cách oai phong như vậy là Ngôi Lời Nhập Thể chăng.  Nhưng nó vẫn c̣n bán tín bán nghi, không chắc hẳn.

Các thiên thần hoan hô ca mừng chiến thắng của Vua ḿnh.  Họ đỡ Người trên tay, đưa từ núi chỗ quỉ đă đem Người lên trước về rừng vắng, để đền tạ tội phạm thánh táo bạo của ma quỉ, và dâng cho Người thực phẩm. Chim trời trong khắp vùng đó đến giải khuây cho Người bằng những điệu hót véo von; cả dă thú cũng đua nhau đến vây quanh bái chào Người.  Nhưng những chúc tụng xứng đáng nhất, là những chúc tụng Mẹ Maria  dâng cho Người.  Từ pḥng nguyện của Mẹ, Mẹ cũng đă tham dự cuộc chiến đấu của Người, đă tranh đấu và chiến thắng với Người.  Mẹ đă khóc chua xót khi thấy Người cho phép quỉ đem Người lên đỉnh Đền Thờ và lên đỉnh núi.  Mẹ đă ca tụng mỗi chiến thắng của Chúa bằng một ca khúc mà các thiền thần hát lại. Chúa Giêsu, cũng nhờ các thiên thần chúc mừng Mẹ, v́ Mẹ đă đồng công với Chúa trong trận đánh bại Satan đó.  Để thưởng công Mẹ và tái tạo nghị lực cho Mẹ, Người đă sai thiên thần đem dâng Mẹ một phần thực phẩm trời cao họ đă dọn hầu Người.  Loài chim cũng theo thiên thần  về làm cho Mẹ hân hoan, với những điệu hót véo von trầm bổng của chúng.

Trước khi bỏ vào rừng vắng, Chúa Giêsu đặc biệt cầu nguyện cho những người về sau noi theo gương Chúa mà rút lui vào nơi cô tịch, hoặc suốt đời ḿnh,  hoặc trong một thời gian, để chuyên  việc chiêm niệm.  Sau đó, Người lại trở lại bờ sông Giođan.  Nơi đây, khi trông thấy Người, Thánh Gioan Tẩy giả đă chỉ Người mà nói:  "Đây là Con Chiên Thiên Chúa và là Đấng xóa tội trần gian".  Từ trong pḥng nguyện, Mẹ Maria  nghe thấy rơ lời chứng của nhà Tiền hô đó, nên Mẹ cầu xin Chúa thưởng công cho ông.  Và Chúa đă ban thưởng cho ông rất trọng hậu.

Từ đó, Chúa ở lại miền Giuđêa suốt mười tháng để chuẩn bị cho miền đó đón Tin Mừng.  Người không làm phép lạ nào lừng lẫy cả, nhưng gieo rắc rất nhiều ân sủng phi thường, đến nỗi ngay từ đó người ta đă nh́n nhận Người là Vị Đại Tiên Tri.  Bắt chước Chúa, Thánh Nữ Đồng Trinh cũng bỏ nhà, đi khắp các làng lân cận để báo tin cho họ biết là Chúa Cứu Thế đă đến.  Mẹ soi sáng các tâm hồn, trừ ma quỉ, an ủi người sầu khổ, chữa lành người bệnh tật.  Trong các cuộc hành tŕnh ấy, Mẹ ăn rất ít, v́ đă được nâng đỡ bằng thực phẩm trời cao Chúa gửi cho từ rừng vắng.  Nhiệt tâm của Mẹ rất hăng nồng, nên Mẹ cũng quan tâm đến những cuộc giảng thuyết của Gioan Tiền hô; Mẹ sai rất nhiều thiên thần đến giúp ông trong rất nhiều trường hợp.  Mặc dầu hăng hái với Chúa như vậy, Mẹ cũng vẫn rất đau khổ v́ không được ở liền bên Chúa, nên vẫn luôn luôn than lên những lời chua xót nhớ nhung.

Trong lần Chúa gặp lại Gioan Tiền hô lần cuối cùng bề ngoài trên kia, có hai môn đệ của ông xin đi theo Chúa, như Gioan Tông đồ đă thuật lại trong Phúc Âm.  Hai môn đệ đó là ông Anrê và chính ông Gioan.  Ít lâu sau có ông Phêrô, ông Philiphê và ông Nathanael; những vị này đều theo Chúa v́ được ân sủng Chúa soi động.  Người chiếu ánh sáng vào trí năng họ, tăng sức tâm hồn họ,  đào tạo một cách kiên nhẫn, dịu dàng và hiền hậu hơn một người cha.  Mẹ Maria nhận ra ơn gọi của họ, và ngay từ đó, đă nhận họ làm con thiêng liêng của Mẹ.

Chẳng mấy lúc sau, Chúa Giêsu mang lại cho Mẹ một an ủi rất ngọt ngào.  Chúa đă dạy dỗ cho năm môn đệ đầu tiên biết về mầu nhiệm Nhập Thể, và do đó, về những vẻ cao trọng của Mẹ Chí Thánh Người.  Chúa gợi cho họ một ḷng tôn kính sâu xa nhất và một ḷng mến yêu thơ thảo nhất.  Đặc biệt là thánh Gioan cảm nghiệm thấy có tâm t́nh đối với Mẹ một cách thâm thúy nhất.  Tất cả năm vị đó đều xin Thầy ban cho niềm vui được đến gặp Mẹ để tỏ dâng Mẹ những niềm tôn kính của ḿnh.

Chúa ưng thuận lời môn đệ cầu xin.  Người trở về Nagiarét, vừa đi vừa giảng Tin Mừng cho dân chúng.  Được biết là Chúa và môn đệ đoàn sắp về đến nơi, Mẹ Maria  sửa soạn tiếp đón họ. Khi đoàn Người về tới nhà, Mẹ đă đứng sẵn ở cửa.  Mẹ sấp ḿnh xuống trước mặt Chúa ngay, hôn chân tay Chúa và xin Chúa ban phép lành. Các ông môn đệ cũng qú gối trước mặt Mẹ, và xin Mẹ vui ḷng nhận họ làm con, làm tôi tớ Mẹ.  Thánh Gioan đă làm gương ấy trước nhất.  Ông luôn luôn được Mẹ kính yêu, v́ ông vừa khiêm nhượng, vừa hiền từ, nhất là v́ ông khiết trinh đến một mức độ cao cả.

Mẹ qú gối hầu bàn Chúa và, khi Chúa vào pḥng nguyện, một lần nữa, Mẹ lại sấp ḿnh trước mặt Chúa, xin Chúa tha thứ những lười biếng Mẹ có thể phạm trong việc phụng sự Người.  Mẹ lại xin Chúa cho Mẹ được chịu nhiệm tích Thánh Tẩy Chúa đă hứa cho Mẹ.  Để việc Mẹ chịu thánh tẩy này được thi hành long trọng xứng với cả Con cả Mẹ rất Thánh ấy, rất đông thiên thần mặc h́nh người từ trời xuống, và Chúa Giêsu đă làm phép rửa cho Mẹ trước mặt họ.  Lúc đó, có tiếng Thiên Chúa phán ra những lời này:  "Đây là nữ t́ chí ái của Ta, nơi Người, Ta thỏa nguyện."  Một tiếng thứ hai vang lên:  "Đây là Mẹ Ta, Ta yêu dấu Người chí thiết."  Và một tiếng thứ ba nối tiếp:  "Đây là Hiền Thê Ta, Ta đă chọn trong muôn ngh́n."

Nhiệm ấn của phép Thánh Tẩy sáng ngời lên trong  Mẹ bằng tất cả vẻ huy hoàng trời cao.  Mẹ c̣n cảm thấy những hiệu quả phi thường của nhiệm tích ấy, không thể nào tả ra được.  Phép Thánh Tẩy Mẹ chịu không xóa nguyên tội nơi Mẹ, v́ Mẹ không mắc nguyên tội, song ban xuống cho Mẹ biết bao ân sủng tuyệt vời.  Sau khi các thiên thần hát lên một bài mừng Mẹ v́ ơn trọng ấy, Mẹ lại sấp ḿnh xuống trước mặt Chúa Giêsu, cảm tạ Người.

 

Lời Mẹ Nhắn nhủ:

Hỡi con, theo gương Chúa Giêsu, con hăy yêu thích vắng vẻ và cẩn thận giữ thinh lặng, hầu nhận được những ân sủng Người hứa ban cho những ai bắt chước Người về điểm nàyCon hăy cố gắng ở một ḿnh luôn, khi không bắt buộc phải tṛ truyện với người ta.  Lúc nào phải bỏ thinh lặng, con hăy ôm ấp nó trong ḷng con.  Khi có những bận bịu bên ngoài, con phải thế nào để tâm hồn chỉ lướt qua thôi, rồi lại trở về ẩn náu ngay trong căn lều ẩn dật nội tâm con.  Muốn chỉ ở đó một ḿnh, con đừng để cho một h́nh ảnh thụ tạo nào lọt vào đó, những h́nh ảnh này thường bám chặt tâm hồn con hơn chính những thực tại.

Con lại phải học hỏi nơi Chúa Giêsu cách chống lại chước quỉ cám dỗ.  Người đă chiến đấu và chiến thắng Luxiphe cùng các quỉ thuộc quyền chúng, cũng như tất cả những chước cám dỗ đủ thứ chúng gợi ra, để tuân hợp thánh ư Cha Người, hầu làm cho loài người dễ dàng thắng quỉ, khuyến khích họ, an ủi họ khi họ chán nản v́ gặp thử thách.