2. THIÊN ĐÀNG CHỜ ĐỢI NGÀY ĐỨC MARIA CHÀO ĐỜI

 

Tới lúc thuận tiện để thực hành chương tŕnh từ đời đời là trào thông ḿnh ra ngoài, trước hết Thiên Chúa sáng tạo thiên đàng làm nơi lưu ngụ vĩnh viễn cho những người được tuyển chọn, và trái đất làm nơi tạm gửi cho loài người. Lúc đó trái đất c̣n trống không, hoang dại. Nhưng từ  phút hiện hữu đầu tiên, thiên thần đă được ở trên trời và được ân sủng trang sức, nhưng chưa được phúc hưởng kiến. Họ chỉ được hưởng phúc này sau khi đă trung tín trong thử thách để lập công.

 

Thiên thần vừa được tạo dựng là chịu ngay một cuộc thử thách gồm ba giai đoạn:

- Trước hết, họ được biết Thiên Chúa và được lệnh thờ lạy Người.

Họ mau mắn tuân lệnh ngay, trừ ra Luxiphe. Vị thần mang ánh sáng này quá kiêu hănh về vẻ cao trọng của ḿnh, nên chỉ tôn thờ Thiên Chúa cách miễn cưỡng, v́ lư hơn v́ t́nh. Y đâm ghen cả với Thiên Chúa, muốn có đủ các thuộc tính của Thiên Chúa.

- Tiếp đến, Thiên Chúa báo cho thiên thần biết Ngôi Lời sẽ hiệp với bản tính nhân loại, và họ có trách vụ phải tôn thờ Đấng là Người - Chúa ấy. Luxiphe phẫn nộ, vừa kiêu căng vừa ghen tương, y muốn chính ḿnh được hiệp với Ngôi Hai. Y vừa phạm thượng vừa phủ quyết không chịu tôn thờ một Thiên Chúa - làm người, vịn cớ rằng bản tính thiên thần vượt cao trên bản tính  nhân loại. Y đem ra một ảo ảnh độc lập để lôi cuốn một số đông thiên thần khác theo y, lập một vương quốc khác đối địch với vương quốc Chúa-Người. Nhưng số khác đông đảo hơn lại hứng khởi hoan hô Con Một Thiên Chúa  Nhập thể làm người.

 

-  Sau đó Thiên Chúa ra lệnh cho các thiên thần phải nh́n nhận một Đức Nữ làm Nữ Vương, Đức Nữ mà Người sẽ thi hành việc Nhập thể trong ḷng, tất nhiên v́ đặc ân đó, Đức Nữ phải cao trên hết mọi thụ tạo khác về phẩm chức và vinh quang. Thiên Chúa đă tỏ Đức Nữ ấy ra trong trưởng tượng của các thiên thần y như thánh Gioan Tông đồ đă tả ra trong chương mười hai sách Khải huyền. Đức Nữ ấy mặc mặt trời, tức mặc Thiên Chúa là mặt trời công chính. Đức Nữ ấy đạp gót chân chiến thắng lên mặt trăng, tức là trên bóng tối và trên những quyến dũ tội lỗi tượng trưng bằng mặt trăng. Đức Nữ ấy đội một triều thiên mười hai ngôi sao, diễn tả những nhân đức của Người và những người được tiền định sẽ nh́n nhận Người làm gương mẫu và làm Đấng bênh vực phù tŕ. Sau cùng, Đức Nữ ấy sinh ra một người Con thần linh, Người Con này sẽ chịu sát tế, nên Đức Nữ mới than lên những tiếng kêu rên xiết.

Cuộc xuất hiện mầu nhiệm ấy gây nên một trận đại chiến giữa các thiên thần. Luxiphe và đồng đảng của y vùng dậy chống lại Đức Nữ được Thiên Chúa hết sức ưu ái ấy, và chống lại quyền ưu tiên của Người. Tên tướng ngụy thần đó thét lên: "Mệnh lệnh truyền chúng ta phải cúi ḿnh trước người Phụ Nữ đó là một mệnh lệnh bất công, thật sỉ nhục cho ta quá..." Vừa kiêu hănh vừa căm hờn điên cuồng cực điểm, y xấc xược tới mức dám nói với Thiên Chúa: "Tôi sẽ lật ngược ư định của Chúa, tôi đả đảo phụ nữ ấy, không cho bà ta được cái vinh dự Chúa đă dự định ban cho bà". Thiên Chúa trả lời y: "Này, Đức Nữ mà ngươi không muốn tôn kính đó sẽ chiến thắng ngươi, sẽ đạp nát đầu ngươi".

Đức Thánh Micae thủ lănh các thần lành, lên tiếng hiệu triệu phải khiêm nhượng và yêu mến tùng phục mệnh lệnh của Đấng Sáng Tạo. Đức Thánh hô to: "Ai bằng Thiên Chúa? Ai dám sánh ḿnh với Người là Đấng thông minh, quyền phép, công bằng và nhân từ vô cùng? Người chẳng phải là Chủ mọi ơn Người ban ra ư? Hăy tôn kính Ngôi Lời nhập Thể và Đức Nữ Người dùng để thực hiện mầu nhiệm này. Hăy thành tâm nhận Đức Nữ ấy làm Nữ Vương chúng ta". Hai phần ba thiên thần liên minh với Đức Micae.

Không chịu hàng phục những lư lẽ rất chính đáng của Đức Micae để hối hận mà trở lại, các thần dữ vẫn cứ bị tên tướng phản phúc đó sách động, đâm ĺ ra trong phạm thượng và nổi loạn v́ kiêu ngạo phóng túng. Đức Micae uổng công thuyết phục chúng cần phải tuân phục. Tên nào cũng hét lên: Không, không, ta không lụy phục. Đó là tiếng cuối cùng chúng thốt ra từ ư chí suy đồi không sao chữa được nữa.

H́nh phạt lập tức giáng xuống trên các thần bất tuân phục. Luxiphe v́ kiêu hănh với vẻ đẹp của ḿnh cách quá tội lỗi, nên phải rúc vào h́nh con rắn rất ghê tởm có bảy đầu, bảy triều thiên là bảy mối tội đầu, và mười sừng là h́nh ảnh những lực lượng tội ác. Đức Micae được Thiên Chúa dùng làm dụng cụ công chính và quyền năng của Người, đă đánh đuổi Luxiphe nhào xuống hỏa ngục. Trong cuộc chiến tranh đáng ghi nhớ này, Đức Micae đă đặt cho Luxiphe những tên mới là: Con rồng đại ác, con rắn già, thằng quỉ, thằng Satan. Theo sau Satan là một bọn ma quỉ đê mạt khác. Nơi cư ngụ của chúng trên thiên đàng từ đó được dành cho những người trung tín.

 

Sau đó Thiên Chúa thông ban cho các thiên thần đang ngây ngất cảm phục, được hiểu rơ về mầu nhiệm Nhập thể và Cứu chuộc, về định mệnh vô song của Mẹ Maria, về sứ mạng của họ bên cạnh loài người, nhất là bên cạnh Ngôi Lời Nhập Thể và Người Mẹ cao sang của Người. Ngôi Lời Nhập Thể và Người Mẹ ấy sẽ làm hài ḷng Thiên Chúa vô cùng, hơn cuộc nổi loạn của Satan đă làm Người phải phiền khổ.

V́ thế, trong hỏa ngục ma quỉ lồng lên điên cuồng để chống lại hai vị đó, v́ hai Vị đă là cớ cho chúng bị thất bại năo nề. Bị áp lực của cơn điên cuồng đó thúc đẩy, Satan đă bạo gan xin Thiên Chúa cho phép y được đem toàn lực ra cám dỗ hai Vị đó cũng như cám dỗ loài người.

Thiên Chúa muốn nêu cho các linh hồn khi bị thử thách những tấm gương trọn hảo, nên cho phép Satan được cám dỗ Chúa Giêsu, Đức Mẹ và loài người sau này.