30. MẸ MARIA DỰ LỄ LẬP NHIỆM TÍCH THÁNH THỂ

 

Ngày Thứ Năm Thánh, trước khi mặt trời mọc, Chúa Giêsu gọi Mẹ Maria lại và nói:"Mẹ ạ, đây là giờ Con phải thi hành việc Cứu Chuộc thế gian.  Mẹ đă t́nh nguyện thưa lời Xin Vâng lúc Con Nhập Thể, Con muốn Mẹ cũng thưa lời Xin Vâng ấy lúc này khi Con chịu Tử Nạn.  Xin Mẹ bằng ḷng cho Con đi chịu đau khổ và chịu chết cho loài người, và xin Mẹ Đồng Công với lễ hi sinh này để cứu rỗi họ."

Nghe những lời đó, Mẹ Maria cảm thấy tâm hồn dễ cảm của Mẹ vỡ ra dưới áp lực đau khổ mănh liệt hơn hết Mẹ chưa từng chịu.  Rất sầu thảm, nhưng cũng rất tận t́nh, Mẹ lại sấp ḿnh xuống trước mặt Chúa Giêsu, hôn chân Người mà nói:  "Con là Chúa và là Thiên Chúa tối cao, Mẹ là tôi tớ của Con, Mẹ xin tuân hợp thánh ư Cha hằng hữu và thánh ư Con, xin Con hăy đoái nhận lời xin của Mẹ kèm với hi sinh đớn đau của Mẹ."

Sau đó Mẹ Maria xin được tham dự Nhiệm tích Thánh Thể Chúa sắp lập.  Ngay từ đó, Mẹ đă dọn ḿnh để hiệp lễ với một ḷng khiêm nhượng và một t́nh yêu tôn kính rất sâu xa.

Tiếp đó, Chúa Giêsu ra lệnh cho các thiên thần phải mặc h́nh người túc trực hầu Mẹ và an ủi Mẹ khi Mẹ đau khổ.  Rồi Chúa lại thưa với Mẹ:  "Mẹ sẽ theo Con một quăng xa xa lên Giêrusalem cùng các phụ nữ đạo đức đồng hành, Mẹ sẽ nâng đỡ đức tin của họ trong lúc Con chịu Tử Nạn."  Sau đó, Chúa chúc lành cho Mẹ và chào từ biệt.  Niềm đau đớn xé nát Trái Tim hai Mẹ Con lúc ấy vượt trên tất cả những đau đớn mà loài người có thể tưởng nghĩ.  Liền đấy, Chúa Giêsu tạ từ Mẹ, và rời khỏi Bêtania, vào lúc trước giờ trưa một chút, có các Tông đồ đi theo. Đi được mấy bước Chúa ngước mắt lên trời, kêu lên:  "Lạy Cha hằng hữu, v́ vâng thánh ư Cha và v́ yêu mến Cha, Con sắp sửa chịu đau khổ và chịu chết cho loài người là h́nh ảnh Cha, để họ được nối lại t́nh thân nghĩa với Cha, và hết mọi thụ tạo đều tôn vinh danh thánh Cha." Mẹ Đồng Trinh Maria lúc đó cũng đă lên đường, cùng với những phụ nữ và an ủi nâng đỡ họ.

Lúc đến gần Giêrusalem, Chúa ủy thác cho thánh Phêrô và Thánh Gioan đi trước để chuẩn bị tiệc Chiên Vượt Qua.  Theo dấu hiệu Người chỉ trước, hai ông đă chu toàn sứ mệnh trong nhà một nhân vật rất giầu sang và tận t́nh với Chúa Giêsu.  Ông hoan hỉ dâng cho hai Tông đồ một ngôi nhà có pḥng rộng lớn, trang hoàng lộng lẫy sẵn sàng, rất hợp cho việc tôn lập nhiệm tích Thánh Thể và những mầu nhiệm trọng đại sắp diễn ra.

Chúa Giêsu tới nơi được một lúc Mẹ Maria cũng đến.  Mẹ liền sấp ḿnh xuống dưới chân Chúa, cầu phép lành và xin Chúa cho biết ḿnh phải làm ǵ.  Theo lời Chúa, Mẹ và đoàn phụ nữ theo Mẹ rời sang một pḥng bên cạnh, nơi đây, Mẹ tham dự được tất cả những việc xẩy ra trong đêm kỷ niệm ấy.

Chúa Giêsu vào căn pḥng đă dành sẵn cho Chúa.  Người nói với các tông đồ rằng:  bữa ăn tối hôm nay sẽ chấm dứt những nghi lễ tượng trưng trong Luật Cũ, v́ hôm nay thực tại được thể hiện.  Trong thâm tâm, Người cảm tạ Cha hằng hữu về thực tại đó, rồi vào dự bữa tiệc chiên Vượt Qua cuối cùng đời Người.

Cuối tiệc, Người cởi áo choàng ra, áo mà Mẹ Maria may cho Người mặc bên ngoài áo không có đường chỉ.  Người lấy một chiếc khăn vải thắt lưng, lấy nước đổ vào chậu, và rửa chân các các Tông đồ như Phúc Âm đă thuật lại.

Khi Phêrô từ chối không để Chúa rửa chân, Chúa Giêsu phải nghiêm nghị dùng đến lư mạnh:  "Nếu con không để Thầy rửa cho, con sẽ không được dự ǵ với Thầy!", nghĩa là không được dự vào nhiệm tích Thánh Thể và ơn Cứu Chuộc.  Với lời đe dọa đó, Chúa đă thiết lập nền tảng vững chắc cho đức tuân phục.  Khi nào không thấy rơ ràng bề trên lầm, vẫn phải nhắm mắt tuân phục, chứ không được t́m lư sự để không tuân.

Với Giuđa,  Chúa rất thương xót, không những xử với hắn y như với các tông đồ khác, mà c̣n  tỏ ra những bằng chứng yêu thương đặc biệt.  Người đến với hắn với một thái độ yêu thương, qú xuống rửa chân hắn, hôn lên và áp lên ngực một cách rất âu yếm.  Đồng thời, Người dội vào linh hồn hắn những ơn soi sáng và ân sủng thích hợp để hắn trở lại.  Nhưng tên khốn nạn đó ruồng rẫy tất cả, v́ lẽ hắn đă giao ước với đảng Biệt phái để nộp Thầy ḿnh cho họ, và v́ ma quỉ đă chỗm chệ trong tâm hồn nham hiểm của hắn rồi.  Từ vực thẳm của lương tâm hắn, nổi lên một trận băo táp mạnh mẽ, cay đắng và căm hờn,  Hắn không dám nh́n lên mặt Chúa Giêsu nữa.

Sau khi đă làm xong những nghi thức chuẩn bị, Chúa Giêsu lại mặc áo choàng vào và lại ngồi vào bàn.  Trong lúc thánh Gioan dựa đầu lên ngực Chúa, Chúa đă dậy ông những điều tuyệt cao về Ngôi Vị rất thánh của Chúa và về Mẹ Maria. Chính lúc đó, Chúa đă trối Mẹ làm Mẹ ông. Ở trên Thánh Giá, Chúa chỉ công khai tuyên bố một việc đă quyết định trước rồi.  Cho nên Người mới nói:  "Mẹ của con đây!"  Tất cả các Tông đồ lúc ấy cũng đều lĩnh nhận được những ánh sáng mới về các mầu nhiệm trọng đại, những ánh sáng ấy chuẩn bị các ông kỹ càng hơn để rước lĩnh Thánh Thể.

 

Để lập nhiệm tích này, Chúa Giêsu đă cho dọn một chiếc bàn tương tự như những chiểc bàn ngày nay ta dùng.  Ông chủ nhà trải lên một tấm khăn rất quí, đặt thêm một chén lớn có h́nh nụ hoa. Đĩa và chén đắt giá ấy làm bằng một thứ đá quí giống như ngọc bích.  Về sau, các Tông đồ vẫn dùng để cử hành Thánh Lễ.

Khi tất cả đă sẵn sàng, Chúa Giêsu nói với các Tông đồ một bài dài đầy những ư thâm trầm kỳ diệu về Thần Tính Người, về Nhân Tính Người, về ơn Cứu Chuộc, cũng như về sự cao trọng, về chức vị tuyệt vời và đặc ân của Mẹ Maria.

Sau khi Chúa nói xong huấn từ rất cảm kích đó, các thiên thần đưa hai ông Hênóc và ông Elia đến, để hai vị tổ phụ của luật tự nhiên và luật thành văn ấy được tham dự vào nhiệm tích Thánh Thể.  Sau cùng, cả Ngôi Cha và Ngôi Thánh Thần xuất hiện với toàn thể triều đ́nh thiên quốc.  Hết các Tông đồ đều cảm thấy sự xuất hiện này, nhưng chỉ có một vài vị nh́n thấy, đặc biệt là thánh Gioan.  Bộ Luật ân sủng và Giáo Hội Tân Ước đă được thành lập trong vẻ lộng lẫy cực kỳ huy hoàng ấy.

Lúc đó, Chúa Giêsu thầm nguyện trong tâm hồn một lời nguyện cầu cùng Cha hằng hữu xin cho loài người được cứu rỗi, và xin Cha chấp thuận cho Người lập các nhiệm tích, để ban cho mọi người những nhu cầu thiêng liêng.  Chỉ một ḿnh Mẹ Maria là được biết lời nguyện này;  Mẹ hợp ḷng với lời nguyện ấy với tư cách là Mẹ, là Đấng Đồng Công của Chúa Cứu Thế.  Tên quỉ Luxiphe vác mặt đến đó, với manh tâm là đem thói hiểm độc của hắn chống lại với những ân sủng sắp sửa được ban xuống đầy tràn.  Nhưng Đức Nữ Vương vũ trụ chiếu quyền Chúa Giêsu ban cho ḿnh, ra lệnh cho con rồng dữ đó và chư hầu của nó phải nhào xuống hang hố hỏa ngục lập tức.  Chúng cứ phải ở đó cho đến lúc chúng được phép ra để dự khán cuộc Tử Nạn của Chúa.

Lúc đó, Chúa Giêsu xướng một ca vịnh khác tôn vinh Cha Người, và cảm tạ Cha Người v́ đă ưng nhận lời Người cầu xin cho loài người.  Rồi Người cầm bánh đặt trong đĩa lên, ngước mắt nh́n trời, nh́n Cha hằng hữu và Thánh Linh, với một phong thái uy nghi đến nỗi các Tông đồ, các thiên thần và cả Mẹ Maria đều ngợp một niềm kính sợ mới.  Sau cùng, Chúa đọc lời hiến thánh hai h́nh bánh rượu.

Chúa vừa đọc xong, Cha hằng hữu đáp lời:  "Đây là Con chí ái Ta, Ta thỏa nguyện nơi Người, và Ta sẽ thỏa nguyện nơi Người cho đến tận thế.  Người sẽ ở lại với loài người suốt thời gian lưu đầy của họ nơi trần gian."  Chúa Thánh Linh cũng xác nhận lời hứa ấy.  Và Nhân Tính rất thánh của Chúa Giêsu cúi sâu trước Thần Tính hiện diện trong nhiệm tích.  Mẹ Maria khiêm nhượng sấp ḿnh xuống, các thiên thần hầu cận Mẹ, cũng như tất cả những người khác:  Hênoc, Elia, các Tông đồ, đều thờ lạy Thánh Thể, chỉ trừ có tên Giuđa là kẻ không tin.  Chúa Giêsu lại dâng cao Ḿnh cùng Máu đă hiến thánh của Người lên để mọi người tham dự Thánh Lễ đầu tiên ấy thờ lạy một lần nữa.

Sau khi dâng cao Thánh Thể, Chúa Giêsu bẻ lấy một phần, rồi tự ḿnh rước lấy với tư cách là Linh Mục tối cao và đầu tiên, rồi với tư cách là Con Người, Người nh́n nhận ḿnh ở dưới Thần Tính mà Người lĩnh nhận, Người hạ ḿnh trước Thần Tính ấy.  Lúc đó, Linh Hồn vinh hiển của Người giăi sáng ra nơi Thân Xác Người một lúc như trên núi Tabôrê.  Nhưng chỉ có Mẹ Maria là nhận thấy như thế thôi.

Trong khi hiệp lễ, Chúa Giêsu đọc một bài ca tán tụng Cha hằng hữu, dâng ḿnh cứu rỗi loài người.  Rồi Người bẻ một phần bánh thánh hiến, trao cho Đức Tổng Thần Gabrie, để Tổng Thần đem đến cho Mẹ Maria.  Mẹ đợi chờ, hai mắt đẫm lệ, khi Đức Tổng Thần đến với một đạo binh đông đảo thiên thần khác.  Mẹ chịu lấy Thánh Thể từ tay Đức Tổng Thần.  Mẹ là người thứ nhất hiệp lễ sau Chúa Giêsu.  Mô phỏng Chúa Giêsu, Mẹ hạ ḿnh rất khiêm nhượng tạ ơn Chúa.  Thánh Thể được đặt vào Trái Tim Mẹ, như vào trong Nhà Tạm xứng đáng nhất của Thiên Chúa, và cứ c̣n nguyên vẹn măi ở đó cho tới khi Mẹ hiệp lễ lần sau.

Sau khi Đức Nữ Vương các thánh đă lănh nhận Thánh Thể rồi, Chúa Giêsu lại trao bánh thánh hiến cho các Tông đồ, truyền cho các ông chia nhau mà ăn.  Bằng lệnh truyền đó, Người đă lập chức linh mục.

Chỉ có một ḿnh Giuđa khốn nạn, không những không tin, không yêu mến, mà c̣n oán giận, y vẫn cứ là tên bội phản bỉ ổi nhất.  Khi y nghe Chúa Giêsu ra lệnh cho các Tông đồ hiệp lễ, y có mamh tâm giữ bánh Thánh Thể lại, nếu có thể, và đem đến nộp cho các vị thượng tế, làm bằng chứng cho họ lên án Thầy ḿnh v́ đă quả quyết bánh đó là chính ḿnh Người.  Nếu không thể xúc phạm được như thế, y nhất quyết t́m cách khác để mưu hại đến phép Thánh Thể.

Được một thị kiến rơ ràng, Mẹ Maria quan sát tất cả sự việc xảy ra.  Mẹ thấy rơ ư đồ gớm ghiếc của Giuđa.  Bừng cháy nhiệt tâm tôn kính Thiên Chúa, tôn kính Con Chí Thánh ḿnh, trong nhiệm tích Thánh Thể, và thấy rơ ư Người muốn Mẹ dùng quyền làm Mẹ, làm Nữ Vương trong hoàn cảnh này, Mẹ truyền cho các thiên thần lấy lại bánh và rượu khỏi Giuđa và đặt vào phần c̣n lại trên bàn.  Các thiên thần vâng lệnh Mẹ.  Khi con người khốn nạn nhất loài người đó cả gan hiệp lễ, các thiên thần lấy h́nh bánh h́nh rượu từ miệng hắn ra, thanh tẩy sự tiếp xúc phạm thánh ấy, rồi đặt chúng với  các phần khác.  Việc ấy thực hiện trong vô h́nh, nên không ai nh́n thấy ngoài Chúa Giêsu và Mẹ Maria.  Thật là cho đến giây phút cuối cùng, Chúa Giêsu c̣n muốn bảo vệ thanh danh cho kẻ tử thù của Người!  Các Tông đồ hiệp lễ theo thứ tự trước sau tại chỗ ḿnh.

 

Lời Mẹ nhắn nhủ:

Nhờ Thánh Thể, người Công giáo có Đấng Cứu Chuộc chí thánh ở giữa họ:  họ có thể thăm viếng và rước lĩnh.  Đă được Chúa rồi, họ không c̣n khát khao ǵ, không c̣n phải sợ hăi ǵ trong cuộc lưu đầy của họ ở đời này nữa.  Chúa đă lập nhiệm tích khôn tả này làm phương dược chữa lành bệnh tật họ, nâng đỡ họ khi yếu đuối, làm kho tàng cho họ khi khốn cùng, an ủi họ khi đau khổ, cho họ chiến thắng khi bị cám dỗ, và nên sự sống, nguồn vui và ơn cứu rỗi họ.  Thánh Thể là nguồn mạch muôn ơn của tín hữu, mà họ không chạy đến với Thánh Thể khi ngặt nghèo, đó là họ phạm một lỗi lầm lớn nhất.

Thế nên, ma quỉ ra sức làm họ ĺa xa Thánh Thể.  Mặc dầu chúng bị cực khổ trước Thánh Thể, chúng cũng cứ vào các Nhà Thờ để xui giục người ta bất kính với Thánh Thể và phạm những tội khác nữa, v́ chúng hiểu sự sỉ nhục người ta làm cho Chúa uy nghi ở đó là sỉ nhục rất nặng nề.

Nhưng những người đă được nuôi dưỡng bằng Bánh Thánh  này một cách vừa sốt sắng vừa thanh sạch, giữ ḿnh măi như thế từ lần hiệp lễ này đến lần hiệp lễ nọ, có năng lực chống lại ma quỉ mạnh mẽ biết bao!  Ở trên trời, họ sẽ nên rực rỡ sáng như mặt trời.  Ngoài ra, thân xác vinh quang của họ c̣n mang trên ngực những biểu chương rạng ngời nói lên rằng trái tim họ đă từng là nhà tạm xứng đáng chứa Thánh Thể.

Cần phải chuẩn bị hợp lẽ để hiệp lễ biết bao! Mẹ đă cẩn thận dọn ḿnh chừng nào để rước Thánh Thể và cảm tạ Chúa v́ ơn vô giá này.