38. CHÚA LÊN TRỜI

(Lời hứa cho những ai tôn kính Mẹ Maria)

 

Sau khi Chúa Giêsu đă thăm viếng Mẹ chí thánh Người trước hết, Người liền lo đến những con chiên mà cuộc Tử Nạn kinh hoàng của Người mới làm xáo động.  Người hiện ra với Maria Mađalêna, sau đó với các bạn hữu của bà, v́ t́nh yêu nồng nàn của họ đáng được ơn ấy. Họ vào pḥng Mẹ, thuật lại cho Mẹ nghe tất cả những sự thể đă xẩy ra cho họ.  Mẹ lắng nghe họ vừa khiêm nhượng và nhân từ, như là Mẹ chưa nhờ thị kiến trí năng mà biết được.  Đó là cơ hội để Mẹ soi sáng và củng cố đức tin cho họ.

Măi sau, Chúa mới hiện ra với ông Phêrô, với hai môn đệ đi Emmau là thánh Luca và Clôpha.  Ít lâu sau, Chúa lại hiện ra với các Tông đồ đang tụ họp với nhau, trừ ông Tôma, ông Tôma không tin lời kể lại của các phụ nữ đạo đức, của ông Phêrô và hai môn đệ trên, nên đă buồn bực đi khỏi.  Khi ông trở lại, các Tông đồ lại nói với ông là họ vừa được Chúa hiện ra, nhưng không thuyết phục nổi sự cứng tin của ông.  Các ông liền đến báo tin cho Mẹ Maria.  Mẹ nghe các ông kể với một vẻ hiền từ.  Các ông tức giận và phàn nàn v́ ông Tôma ngoan cố không tin như vậy.  Nhưng Mẹ khuyên các ông nên b́nh tĩnh, và quả quyết rằng việc ông Tôma không tin sẽ làm vinh danh Chúa; đồng thời, Mẹ cũng cầu xin Chúa xúc động vị Tông đồ ương ngạnh ấy.  Và Chúa đă hiện ra lần nữa có cả Tôma và nói với ông, như Phúc Âm đă thuật lại.

Chúa vẫn ở với Mẹ trong nhà Tiệc Ly cho tới ngày Người lên trời.  Chúa chỉ rời xa Mẹ khi cần xuất hiện tại  những nơi khác.  Không những Mẹ được hưởng sự hiện diện của Chúa gần như liên tục, mà c̣n thấy cả các thiên thần và các thánh lúc nào cũng tháp tùng Chúa nữa.

Trong bốn mươi ngày ấy,  hai Mẹ Con đă trao đổi những cuộc hàn huyên, gây cho Mẹ một niềm vui đặc biệt.

Đoàn tháp tùng Chúa Giêsu mỗi ngày một đông đảo hơn, v́ trong thời gian đó, tất cả các linh hồn công chính ĺa trần đều đến nhà Tiệc ly ngay.  Các linh hồn ấy, nếu c̣n lỗi lầm nào phải đền bù chưa được nh́n thấy Chúa Giêsu,  Mẹ Maria đă đền bù thay cho họ:  Mẹ năng bái gối, sấp ḿnh, làm những việc khó nhọc, nhất là thi hành đức ái nồng nhiệt, để cầu nguyện cho họ.  V́ thế mà chỉ sau ít nhiều ngày, là họ được nh́n thấy Chúa Giêsu, và nhập vào đoàn tháp tùng vinh hiển của Chúa.

Càng biết rơ Chúa Giêsu ở lại trần thế bốn mươi ngày ấy trước hết là v́ Mẹ, Mẹ càng chăm chú đến việc ca tụng Chúa hơn. Mặc dầu được hỉ hoan khôn tả mọi mặt như vậy, Mẹ cũng không quên những con cháu Evà xấu số lúc ấy đă hoặc sẽ sinh ra.  Với tư cách một Bà Mẹ đầy yêu thương, Mẹ cầu xin Chúa Ba Ngôi cho Giáo Hội tiến triển, cho hết mọi người được cứu rỗi, nhưng vẫn để tùy thánh lệnh khôn ngoan vĩnh cửu và ư muốn của Thiên Chúa định đoạt.

Từ cuộc Chúa Tử Nạn, Thiên Chúa đă nâng Mẹ lên một bậc rất cao cả. Mấy ngày trước khi Chúa Giêsu lên trời, Ngôi Cha hằng hữu và Ngôi Thánh Linh đă hiện ra với Mẹ trên một ngai lộng lẫy khôn tả, đặt trên các phẩm trật thiên thần và các thánh.  Ngôi Lời Nhập Thể hợp nhất với Ngôi Cha và Ngôi Thánh Thần.  Mẹ Maria lui vào một góc, sấp ḿnh thờ lạy Chúa Ba Ngôi.  Cho tới khi Chúa sai các thiên thần ở phẩm cao nhất đến mời, Mẹ mới tiến gần lại bên ngai Chúa.  Ở đây, một lần nữa, Mẹ lại sấp ḿnh thờ lạy dưới chân ngai.  Ngôi Cha phán với Mẹ:  "Hỡi con chí ái, con hăy lên cao hơn nữa!"  Ngay lúc ấy, Mẹ được lên ṭa Chúa Ba Ngôi, trước sự ca tụng tràn niềm vui của thần thánh.  Chúa Cha lại phán:  "Hỡi con, Cha trao phó cho con Giáo Hội Con Cha đă lập và dân tộc Con Cha đă cứu chuộc."  Chúa Thánh Thần nói với Mẹ:  "Hỡi Bạn Hiền, Ta thông trao cho Bạn cả sự khôn ngoan và ân sủng của Ta, đặt chứa trong Trái Tim Bạn giáo thuyết, các công nghiệp, công tŕnh và tất cả những kỳ diệu của Ngôi Lời Nhập Thể."  Ngôi Con thưa với Mẹ:  "Hỡi Mẹ dấu yêu của Con, Con sắp về với Cha Con, Con tôn Mẹ lên địa vị của Con, và trao phó cho Mẹ Giáo Hội của Con."  Rồi Chúa Ba Ngôi phán với các thần thánh rằng:  "Đây là Nữ Vương vũ trụ, là Chủ muôn loài, là Trạng sư của mọi người công chính và của cả tội nhân, là kho ân sủng, là kiệt tác tay Chúng Ta tạo nên.   Ai thật tâm kêu cầu Người sẽ không hư mất, Người cầu bầu cho ai chắc chắn họ sẽ được sống đời đời."

Khi nghe kể ra những tước hiệu ấy,  Mẹ Maria hạ ḿnh thẳm sâu:  Chúa càng nâng Mẹ lên, Mẹ lại càng hạ ḿnh xuống.  Nhận ḿnh là một thụ tạo rốt hết, Mẹ dâng ḿnh làm tất cả những ǵ thánh ư Chúa truyền cho Mẹ.   Mẹ chấp nhận việc săn sóc cho Giáo Hội, và với tư cách Mẹ Đầy T́nh Thương, Mẹ lại cầu nguyện cho con cái Mẹ.  Chúa Giêsu  thông trao cho Mẹ những sự hoàn thiện mới, tương ứng với chức vụ Mẹ, trao cho Mẹ một tri thức mới, một quyền năng mới.  Chúa ban hết cho Mẹ, không giữ lại chút ǵ, cả trong các mầu nhiệm về Thần Tính, cả trong tâm hồn loài người.  Mẹ  biết sử dụng quyền năng Chúa ban lúc nào và cách nào đối với loài người, với ma quỉ và cả với các thụ tạo khác.

Ngày Chúa lên trời, Chúa đă ban cho Mẹ một ơn hết sức đặc biệt.  Chúa họp tại nhà Tiệc ly 120 người, trong đó có các Tông đồ, 72 môn đệ, thánh Lagiarô và ba bà Maria.  Chúa nói với họ bằng một giọng hiền từ người cha rằng:  "Các con rất yêu dấu, Cha sắp trở về với Cha của Cha, nhưng Cha để Mẹ Cha thay chỗ Cha.  Mẹ sẽ là Mẹ, là Trạng Sư, là Mẹ an ủi các con.  Ai nh́n nhận Mẹ Cha là nh́n nhận Cha; ai lắng nghe Mẹ là lắng nghe Cha; ai tôn kính Mẹ là tôn kính Cha.  Tất cả các con hăy nhận Mẹ làm Mẹ, làm Bề trên các con, những người nối tiếp các con cũng phải nh́n nhận như vậy.  Mẹ sẽ giải quyết tất cả những khó khăn các con gặp.  Các con sẽ gặp Cha trong Mẹ bất cứ khi nào các con t́m Cha, v́ Cha sẽ ở trong Mẹ cho đến tận thế.  Ngoài ra, lúc này đây, Cha đang ở trong Mẹ một cách các con không biết được."  Chúa Giêsu nói như thế, v́ Người c̣n ở lại trong Trái Tim Mẹ dưới h́nh Thánh Thể mà Mẹ rước chịu trong Tiệc Ly ngày thứ Năm thánh.

Rồi Chúa kín đáo tỏ cho Mẹ biết ư định của Người là:  Bắt buộc Giáo Hội từ đó phải tôn kính Mẹ cho xứng chức phẩm Mẹ Thiên Chúa.  Nhưng Mẹ Maria, v́ khiêm nhượng, đă nài xin Chúa chỉ định cho người ta tôn kính Mẹ cần đủ để Mẹ chu toàn sứ mạng của Mẹ, và các tín hữu cứ tôn kính Mẹ như trước, để sự tôn thờ chỉ qui về vinh Danh Chúa thôi.  Chúa nhận lời cầu xin rất khôn ngoan của Mẹ, và dành để sau này, lúc thuận tiện, sẽ làm cho Giáo Hội phải tôn kính Mẹ.

Các tín hữu đầu tiên rất cảm xúc trước những lời vĩnh biệt của Chúa Giêsu, họ khóc lóc v́ yêu mến và tiếc xót, xin Chúa cho họ được theo Chúa về.  Chúa Giêsu hứa sẽ sai Thánh Linh xuống an ủi họ.

Tới giờ Chúa phải về trời, cùng với 120 người được đặc ân có mặt, Chúa ra khỏi nhà Tiệc Ly.  Mẹ Maria đi bên cạnh Chúa.  Chúa dẫn họ qua các phố thành Giêrusalem.  Các thánh đă ra khỏi u ngục nhập đoàn theo sau, vừa đi vừa hát thánh ca mới với các thiên thần; nhưng chỉ có Mẹ Maria mới xem và nghe thấy.   Người Dothái bất trung, nên không được thấy cuộc rước lộng lẫy này.  Cuộc rước đi qua làng Bêtania rồi lên núi Cây Dầu.

Tới nơi, cả đoàn chia thành ba nhóm:  nhóm thiên thần, nhóm các thánh, và nhóm tín hữu.  Chúa Giêsu đứng giữa ba nhóm ấy.  Mẹ Maria đến sấp ḿnh xuống dưới chân Chúa, thờ lạy Chúa và xin Chúa ban phép lành lần cuối cùng.  Tất cả những người có mặt đều theo gương Mẹ.  Sau khi đă nói vài lời cuối cùng, Chúa Giêsu chắp tay lại tỏ vẻ uy nghiêm lộng lẫy, rồi bắt đầu tự nâng ḿnh lên cao khỏi đất, để lại hai vết chân thánh của Người trên đá.  Chúa lên cao mà người ta không cảm thấy, v́ Chúa làm cho mắt và ḷng các tín hữu bấy giờ mê man.  Người kéo theo Người các thiên thần và các thánh tháp tùng.  Những vị này, một số được lên trời cả xác, phần đông, chỉ có linh hồn.  Cả đoàn lên trời theo Chúa với một trật tự rất nhịp nhàng mĩ lệ.

Cuộc khải hoàn của Chúa Giêsu vào trời có lẽ sẽ c̣n thiếu một cái ǵ, nếu Mẹ Maria vắng mặt.  Mẹ là người xứng đáng theo Chúa nhất trong cuộc lên trời ấy.  Vậy mà các thần thánh đều theo Chúa, không lẽ Mẹ phải ở lại.  Nhất nữa, Mẹ lại từng đồng công với Chúa rất khít khao mọi chi tiết trong cuộc Tử Nạn mà Mẹ lại không được tham phần vinh hiển với Chúa trong ngày Chúa lên trời sao.   V́ thế, Chúa Giêsu đă hứa với Mẹ, sau khi Chúa sống lại, sẽ đem Mẹ lên trời.  Người đưa Mẹ lên cùng với Người, đặt ngồi bên hữu Người, và mặc cho Mẹ vinh quang tráng lệ của Người, như thánh vương Đavít đă tiên báo (Ps 44).  Nhưng đồng thời Mẹ lại vẫn ở lại với các Tông đồ và các tín hữu.  Chúa đă xếp đặt như vậy, nếu các vị đó không thấy Mẹ ở với ḿnh nữa,  họ sẽ hoảng hốt buồn sầu đến đâu. Niềm an ủi lớn nhất của họ bấy giờ là phải có Mẹ bên cạnh.  Thấy Chúa Giêsu kính mến của họ mỗi lúc một lên xa, họ nức nở khóc lóc.  Mẹ Maria vốn đầy t́nh thương, đă xin Chúa Giêsu nâng đỡ họ trong lúc đau khổ ấy.  Chúa sai hai thiên thần mặc áo trắng xuống mang tin vui bổ sức cho họ.  Trong lúc họ bắt đầu không nh́n thấy Chúa nữa,  một đám mây sáng láng đến che khuất Chúa hẳn khỏi tầm mắt họ.

Chúa Cha hằng hữu ra đón gặp Người Con Nhập Thể của Cha là Chúa Giêsu và Mẹ Maria là Mẹ của Chúa.  Đưa Chúa Giêsu và Mẹ Maria đến bên cha, Cha tiếp đón hai Mẹ Con trong ṿng tay hôn yêu thắm thiết vô cùng.  Quang cảnh đó gây nên một nguồn vui mới lạ khôn tả cho toàn thể các thiên thần theo hầu.  Cả đoàn thiên thần liền được lên tới những chiều cao ngất trên thiên đàng.  Vừa khi Chúa Giêsu và Mẹ Maria bước vào.  Thiên thần tháp tùng nói với các thiên thần ở trên trời rằng:  "Xin mở cửa vĩnh cửu để Đức Vua Vinh Quang, Đấng tái tạo loài người ngự qua.  Người đem theo cả Mẹ Người, Người Mẹ đă cho Người thể xác Con Người, Người Mẹ được trang điểm biết bao ân sủng và mĩ lệ, ai nh́n thấy cũng phải hoan lạc, để làm tràn đầy niềm vui của loài chúng ta đây!"  Cuộc cung nghinh hoàn toàn tân kỳ đó tiến vào Thiên đàng giữa những hứng vui tràn ngập vượt trên tất cả mọi nguồn vui ta có thể tưởng tượng.  Thiên thần và các thánh sắp hai hàng.  Chúa Giêsu và Mẹ Maria đi qua giữa họ.  Tất cả đều hát vang rền vừa dâng lên  Chúa Giêsu ḷng tin thờ tuyệt đối, vừa tán tụng Mẹ Maria xứng với chức phẩm Mẹ.  Cha hằng hữu đặt Ngôi Lời bên hữu Người, Chúa Giêsu lên ngự trên ngai toà Thiên Chúa với vinh quang uy nghi, khiến toàn thể thần thánh đều kính sợ.

Mẹ Maria  sấp ḿnh dưới chân ngai, thờ lạy Cha, và cảm tạ Cha v́ đă nâng Nhân Tính thần hóa của Con Mẹ lên chỗ cao trọng nhường ấy, thần thánh đều thán phục sững sờ trước đức khiêm nhượng của Mẹ.

Mẹ Maria được lên ngự trên ngai toà Thiên Chúa, bên hữu con của Mẹ.   Thiên Chúa đoan quyết với Mẹ là địa vị đó dành cho Mẹ sau khi Mẹ từ trần, và Mẹ cũng được tự do ở lại hay trở về thế gian tùy ư.  Cùng lúc ấy, Thiên Chúa tỏ cho Mẹ thấy những nhu cầu của Giáo Hội chiến đấu dưới trần gian, cũng cho Mẹ cơ hội làm mọi việc bác ái tuyệt vời đối với loài người, và tăng triển những công nghiệp đă rất cao của Mẹ.  Mẹ sấp ḿnh trước mặt Chúa Ba Ngôi thưa lên:  "Lạy Chúa, ở lại bên Chúa, hẳn con sẽ được yên hàn hoan hỉ.  Nhưng nếu trở lại thế gian, con sẽ hoạt động cho vinh danh Chúa và lợi ích cho loài người, theo như ư Chúa muốn.  Cho nên con xin chọn hoạt động, xin giúp đỡ con trong kế hoạch Chúa đă trao ủy cho con."

Hi sinh ấy của Mẹ rất đẹp ḷng Chúa, nên, sau khi chuẩn bị cho Mẹ được ơn ấy như thường lệ, Chúa đă nâng Mẹ là Người Mẹ oai hùng của Chúa và của loài người lên hưởng hạnh phúc thị kiến thấu thị; trong cơ hội này, cho tới bấy giờ, Mẹ chỉ mới được thị kiến trừu xuất.  Một lần nữa, Chúa lại ban cho Mẹ những hồng ân đă ban cho Mẹ từ trước đến bấy giờ và những tước hiệu Chúa đă tôn tặng Mẹ.  Rồi như một ấn tín in trên sáp mềm, Hữu Thể nhân loại của Chúa Giêsu một lần nữa lại in trên Mẹ Maria rất tinh tuyền vẹn sạch, để Mẹ mang theo ấn tín ấy lúc trở lại trợ lực cho Giáo Hội chiến đấu.

Sau khi Mẹ Maria đă qua trọn ba ngày trên trời, Chúa Ba Ngôi chúc lành cho Mẹ, rồi ra lệnh cho vô số thiên thần được lựa chọn trong tất cả các đẳng, tháp tùng Mẹ xuống thế.  Mẹ đi và một đám mây làm kiệu song loan có chính các vị luyến thần hướng dẫn.  Trí năng loài người không thể nào h́nh dung ra một vẻ đẹp nào lộng lẫy mà, theo tính tự nhiên, không thụ tạo nào có thể nh́n thấy mà lại không chết ngất.  Khi Mẹ vào tới nhà Tiệc Ly, Thiên Chúa đă che giấu vẻ lộng lẫy của Mẹ.  Chỉ có một ḿnh thánh Gioan được đặc ân nh́n thấy ánh huy hoàng từ Mẹ giăi tỏa.

Thoạt vừa vào nhà, Mẹ liền hạ ḿnh thẳm sâu thờ lạy Thiên Chúa và dâng lời tạ ơn về hồng ân cao cả Chúa đă ban cho Mẹ.

 

Lời Mẹ nhắn nhủ:

Không làm một việc lành nào với ư hướng ngay thẳng, mà người ta không được Thiên Chúa nhân từ quảng đại ân thưởng ngay.  Người đă xử như thế với Mađalêna là người đă sốt sắng đi t́m Chúa, với thánh Phêrô là người đă đau đớn khóc lóc v́ lầm lỗi của ḿnh, và với hai môn đệ đi Emmau lúc họ đang cảm kích mến yêu nói về  sự chết của Người.

Về phần Mẹ, Chúa đă kéo Mẹ ra khỏi tro bụi và đă làm sáng tỏ nơi Mẹ cánh tay quyền uy của Người.  Để cảm tạ Chúa v́ ơn ấy với Mẹ, con đừng mệt chán nhân danh Mẹ mà đọc đi đọc lại bài thánh ca "Ngợi Khen" (Magnificat) Mẹ đă sáng tác.  Trong kinh ngắn gọn ấy, Mẹ đă toát lược những hồng ân lạ lùng Người ban cho Mẹ.  Lúc nào ở một ḿnh, con hăy sốt sắng qú gối hoặc cả sấp ḿnh xuống đất mà đọc kinh ấy.  Đó là việc rất đẹp ḷng Mẹ.

Sau cùng, con hăy đặc biệt hiểu cho thấu đáo ḷng nhân hậu vô cùng của Chúa đối với những linh hồn không đặt chướng ngại nào.  Ḷng nhân từ cao cả của Người rất thích an ủi thụ tạo, hơn là làm cho nó đau khổ; vỗ về nó, hơn là sửa phạt nó.  Khốn thay!  Thụ tạo lại thích vui sướng trần gian hơn là hạnh phúc Thiên đàng, nên Thiên Chúa, v́ yêu thương họ, mới phải dùng đau khổ để mà sửa trị họ. Bản tính con người rất cần phải được tôi luyện trong ḷ gian nan, cần pải được trau chuốt bằng cái búa tai nạn, để nó ly thoát khỏi những của cải lừa dối có cái vẻ hào nhoáng nhưng trong lại chứa cái chết, và để họ có thể được Chúa ban cho nhiều hồng ân.

Thế nên, tất cả những đau khổ Mẹ đă chịu chẳng là ǵ. Khi ở trên trời, Mẹ được nếm hưởng phần thưởng dành cho Mẹ; nên Mẹ mới xin trở lại thế gian để sắm nhiều công nghiệp mới, bằng cách lao nhọc, làm việc cho vinh danh Chúa và cứu rỗi loài người. Con cũng hăy đem toàn lực mà phục vụ nguyên nhân linh thiêng ấy, và sẵn sàng v́ nguyên nhân ấy mà thí bỏ mạng sống con.