39. CHỜ ĐÓN CHÚA THÁNH LINH

 

 

Mẹ Maria trở về nhà Tiệc ly với tư cách là Người thay thế Con Mẹ trong Giáo Hội mới. Mẹ tràn ngập những ân sủng rất cao cả để thi hành chức vụ, Mẹ là h́nh ảnh sống động của Chúa Giêsu Kitô. Từ ba ngày rồi, Mẹ ở trên thiên đàng, song cũng vẫn ở lại cách tự nhiên với các Tông đồ và môn đệ tại nhà tiệc ly.

Dần dần, ánh sáng đó giảm đi, chỉ có một ḿnh thánh Gioan là nhận thức rơ được mầu nhiệm ấy, v́ ông được một thị kiến khám phá ra. Trong hai ngày trọn, ông cũng ngây ngất không biết ǵ bên ngoài; ông rất nóng nảy muốn nói với Mẹ Maria, nhưng không dám tự tiện. Sau cùng, phấn khởi v́ ư tưởng là Chúa Giêsu đă ban Mẹ làm Mẹ ḿnh, thánh Gioan vào nơi Mẹ đang cầu nguyện với các tín hữu. Vừa nh́n thấy Mẹ, ông sấp mặt xuống đất ngay, với cảm tưởng mà ông đă cảm thấy trên núi Taborê ngày trước: vẻ huy hoàng của gương Mẹ hôm nay giống hệt vẻ huy hoàng của Chúa khi Người biến h́nh. Vừa hoan hỉ vừa yêu mến, ông cứ sấp ḿnh gần một giờ. Việc ấy, các Tông đồ và môn đệ chẳng lạ ǵ, v́, theo gương Thầy chí Thánh và Mẹ Maria, các ông cũng thường sấp ḿnh theo h́nh Thánh giá, và phục như vậy hằng giờ một cách khiêm nhượng hạ ḿnh.

Về phía Mẹ, khi nhận ra thánh Gioan, Mẹ qú xuống mà nói với ông: "Hỡi con là thầy của Mẹ, con thay chỗ Chúa Giêsu, Mẹ xin con chỉ cho Mẹ những ǵ phải làm, để được an ủi là luôn sống tùng phục". Thánh Gioan lại sấp ḿnh xuống, tự nhận ḿnh muốn làm nô bộc, chứ không phải là thầy của Đức Nữ Vương vũ trụ. Nhưng vô ích: ông vẫn phải nhận công việc Mẹ trao cho để vâng phục Mẹ.

Ông hết sức xúc cảm trước thị kiến ông đă thấy. Suốt đời, ông không bao giờ quên được. Mẹ Maria cấm ông, bao lâu Mẹ c̣n ở đời này, không được tiết lộ những điều đă nh́n thấy. Chúa khôn ngoan hằng hữu đă liệu cho trước khi ông từ trần, ông viết lại những sự cao cả ấy để làm giầu cho Giáo Hội, nhưng lại gói kín trong những lời ẩn ư khó hiểu. Khi nào Giáo Hội cần, nhờ ánh sáng mới Chúa ban mà khám phá ra.

Điều các thiên thần hầu cận Mẹ ca tụng hơn hết nơi Mẹ, đó là đức khiêm nhượng của Mẹ: được tràn đầy ân sủng hơn hết mọi thụ tạo, mà Mẹ lại tự hạ thấp dưới hết mọi thụ tạo.

Mẹ tiếp xúc với các Tông đồ và với các môn đệ một cách thiết tha từ ái, chung lời cầu nguyện với họ, như Mẹ vẫn quen làm từ trước; Mẹ nói về họ với Chúa Giêsu. Mẹ cầu nguyện cho họ, và cho những người sẽ tin Chúa trong Giáo Hội muôn đời về sau. Hằng ngày, Mẹ tha thiết cầu xin Chúa mau thành lập các lễ trọng để kính những mầu nhiệm của Chúa, và ban cho thế gian những người thánh thiện trổi vượt để hoạt động cho người ta trở về với chúa. Nhiều lần, Chúa Giêsu phải sai một vị luyến thần cao cả nhất đến bồi bổ sức mạnh cho Mẹ, tiết chế bớt những khát khao mạnh mẽ của Mẹ, đoan chắc với Mẹ là Chúa nhận lời Mẹ xin, và nói cho Mẹ biết Chúa quan pḥng tuần tự hành động trong việc ấy.

Được sống trong Thiên Chúa, tâm hồn Mẹ không hề có một h́nh ảnh sự vật hữu h́nh nào, chỉ trừ khi Mẹ cưỡng bách phải tiếp xúc với thụ tạo. Nhiều lần Chúa xuống viếng thăm Mẹ để đáp lại ḷng khao khát yêu mến của Mẹ. Khi Chúa sắp về lại trời cao, Mẹ sấp ḿnh xin Chúa chúc lành, Chúa c̣n hứa sẽ trở xuống thăm Mẹ nhiều lần nữa, nên Mẹ xin Chúa tha cho những sơ khoáng mà lỡ ra Mẹ đă sai lỗi.

Tuy nhiên, dầu được tham hưởng những êm ngọt trời cao ấy, Mẹ vẫn không quên sứ mệnh chuẩn bị cho các tông đồ đón nhận ơn Chúa Thánh Thần. Mẹ biết rằng các Tông đồ có thể v́ vắng mặt Chúa Giêsu mà buồn bă xao xuyến, nên khi được lên Thiên Đàng với Chúa Giêsu, Mẹ đă sai ngay một thiên thần đến nhà tiệc ly, soi cho các ông biết là không nên chỉ ngưng lại ở nơi Nhân Tính Chúa Giêsu, mà c̣n phải nhờ Nhân Tính ấy, để lên tới Thiên Chúa: chỉ có Thiên Chúa mới làm cho linh hồn được thỏa măn hoàn toàn. Hằng ngày Mẹ dành một giờ để giải thích cho họ các mầu nhiệm đức tin, dậy họ cách suy niệm các mầu nhiệm ấy, dùng một ít thời giờ trong ngày để cầu nguyện chung qua kinh đọc, như kinh "Lạy Cha"  và các thánh vịnh; c̣n những thời giờ khác dành để cầu nguyện tư riêng. Chiều về, dùng bữa với một chút bánh và cá; ngủ ít hơn, để trong những ngày chay tịnh và cầu nguyện ấy, họ sốt sắng hết sức dọn ḿnh lănh nhận ơn Chúa Thánh Thần.

Mẹ nhấn mạnh đến sự cần thiết và vẻ cao trọng của việc cầu nguyện trong ḷng. Họ phải coi việc cầu nguyện trong ḷng là bổn phận chính yếu, là mối lo lắng cao quí nhất của con người. Và Mẹ cũng dậy họ cảm tạ Thiên Chúa v́ Ơn Cứu Chuộc và ơn gọi họ làm tông đồ. Sau cùng, Mẹ khuyên họ năng sấp ḿnh và làm những hành vi khiêm nhượng trước Thiên chúa uy nghi, để tỏ ra việc thờ phượng Chúa bề ngoài. Kèm theo những lời khuyên nhủ ấy, Mẹ c̣n hoà ḿnh giúp mỗi người tùy nhu cầu của họ, để tất cả mọi người đều nỗ lực và hân hoan thánh hoá ḿnh. Nhưng Mẹ chỉ hành động như thế theo lời xin của thánh Phêrô và thánh Gioan.

Sáng cũng như chiều, Mẹ đều đến xin các Tông đồ ban phép lành, để tỏ ḷng tôn kính chức phẩm các vị. Với thái độ đó, Mẹ đă nêu cao gương mẫu cho các tín hữu sơ khởi. Mẹ dậy cho họ biết cách thực hiện nhân đức cách trọn lành nhất, lời Mẹ nói thật êm dịu, sống động và hiệu nghiệm. Chính các tín hữu cũng nhận thấy nơi họ những hiệu quả kỳ diệu, nên họ thán phục nói với nhau: "Thật là Chúa đă ban cho Mẹ đầy khôn ngoan và quyền năng, để dẫn dắt và an ủi chúng ta thay cho Con của Mẹ. Thôi Chúng ta đừng khóc nữa, Chúa đă để lại cho chúng ta một người Mẹ, một thầy dạy tuyệt vời rồi, nhân đức chí thánh của Mẹ y hệt như của Chúa."

Chọn tông đồ thay Giuda

Trước khi tuần tĩnh tâm chấm dứt, Thiên Chúa báo cho Mẹ biết phải t́m một vị Tông đồ bù vào chỗ của Giuđa cho đủ số mười hai. Mẹ chuyển lệnh cho mười một vị Tông đồ đang hội họp tại nhà Tiệc ly. Các vị xin Mẹ tự ư đặt ai tùy Mẹ muốn. Mẹ đă biết rơ ai sẽ thay thế Giuđa rồi, nhưng với một trí năng khôn ngoan và sâu sắc, Mẹ hiểu chính vị nguyên thủ Giáo Hội phải lo việc ấy mới hợp lẽ. Nên Mẹ nói với thánh Phêrô tổ chức một cuộc tuyển lựa trước mặt toàn thể môn đệ dưới quyền ông. Thánh Phêrô viết hai tên Giuse và Mathia bỏ vào một cái b́nh, rồi mọi người cầu nguyện xin Chúa chỉ ai được chọn, cách chọn đó chắc chắn nhất, v́ Chúa muốn thi hành quyền năng lạ lùng của Người như vậy để thiết lập Giáo Hội. Thánh Phêrô rút thăm: được tên Thánh Mathia. Tức th́ mọi người đều hân hoan nh́n ông là Tông đồ. Mười một vị kia ôm hôn ông. Mẹ Maria và các tín hữu khác xin ông ban phép lành. Rồi tất cả đều tiếp tục sửa soạn đón Chúa Thánh Thần hiện xuống trong sự hiệp nhất, làm cho hỏa ngục phải kinh hoàng khốn khổ.