40. HƯỚNG DẪN GIÁO ĐOÀN ĐẦU TIÊN

 

Toàn dân Giêrusalem đều xúc động trước những việc lạ xảy ra ở nhà Tiệc ly. Họ ùn ùn kéo tới với một số rất đông những người ngoại quốc từ khắp các dân lân cận nước Palestina. Đầy lửa nhiệt thành thiêu đốt, các Tông đồ xin Mẹ Maria cho phép ra giảng trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, Mẹ Maria sấp ḿnh xuống đất, hết sức sốt sáng cầu xin Chúa cho mọi người được ơn trở lại. Mẹ cũng sai rất nhiều thiên thần hầu cận đem ơn soi sáng của Mẹ giúp cho cả các Tông đồ giảng thuyết, cả những người nghe giảng.

Kết quả thật quá lạ lùng. Các Tông đồ chỉ giảng bằng tiếng Do thái, thế mà thính giả ai cũng nghe ra tiếng nước ḿnh. Phép lạ bất ngờ ấy và sự can đảm của các Tông đồ trước đó vẫn yếu hèn, nhờ ơn Chúa Thánh Thần đă kích động họ. Nhiều người, nhất là những người từ trước vẫn ủng hộ Chúa Giêsu đều chan ḥa nước mắt thống hối, sốt sáng xin gia nhập Giáo Hội mới. Nhưng cũng có những người không tin, nổi giận với các Tông Đồ coi các vị là bọn lừa bịp, bọn say rượu. Trong bọn những người chỉ trích này, có nhiều kẻ đă bị ngă gục lúc Chúa Thánh Linh hiện xuống, đáng lẽ khi được chỗi dậy, họ phải tin và sám hối mới phải, nhưng oái oam thay, họ lại trở nên ngoan cố hơn.

Trước những lời thoá mạ ấy, thánh Phêrô trả lời họ cho đủ điều, rồi ông tập họp một phần lớn những con chiên mới của Chúa Giêsu lại, đem vào giới thiệu với Mẹ Maria, dầu Mẹ đă biết tất cả những ǵ vừa xảy ra. Ông nói:"Thưa anh em, đây là Mẹ Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Tất cả anh em hăy nhận Mẹ là Mẹ, làm Đấng trung gian, Đấng bảo vệ anh em". Mẹ Maria vừa hân hoan, vừa dịu dàng thánh thiện và từ ái đón tiếp họ. Từ khi được lên trời ngự bên hữu Con Mẹ, Mẹ được củng cố và tăng thêm đặc ân thông ban những ơn trọng đại bề trong cho những ai tôn kính nh́n nhận Mẹ làm Mẹ, nên các tín hữu ấy nghiệm thấy hiệu quả đó ngay. Họ hết sức cảm động sấp ḿnh dưới chân Người Mẹ mới của họ, xin Mẹ ban phép lành và kính cẩn hôn tay Mẹ. Nhưng Mẹ từ chối không dám, v́ lúc đó các Tông đồ có mặt ở đấy, Mẹ bảo họ xin các ông nhân danh Chúa Giêsu chúc lành cho. Thánh Phêrô thưa với Mẹ: "Kính thưa Mẹ, xin Mẹ đừng từ chối các tín hữu này những điều họ xin nài v́ ḷng hiếu thảo, để linh hồn họ được an ủi". Bấy giờ Mẹ mới khiêm nhượng vâng lời vị nguyên thủ Giáo Hội mà chúc lành cho họ. Theo lời Thánh Phêrô để đạt những nguyện vọng của những dự ṭng đó, Mẹ Maria c̣n nói đôi lời khích lệ họ rằng: "Các con rất yêu dấu trong Chúa chúng ta, các con hăy cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa v́ đă ban cho các con được đức tin. Các con hăy vững vàng can đảm tuyên xưng đức tin ấy, bằng cách vâng phục các Tông đồ của Con Mẹ. Con Mẹ đă lập phép thanh tẩy để ban cho các con được ấn tích làm con Thiên Chúa. Mẹ xin đem ḿnh làm nữ tỳ các con, v́ Cha đầy khoan dung đă ban cho các con được ân sủng ở đời này và đời sau sẽ được vui hưởng dung nhan Người đời đời".

Những dự ṭng nhiệt tâm ấy có một quan niệm rất cao cả về Mẹ Maria. Một lần nữa, họ xin Mẹ ban phép lành rồi ra về với một con người hoàn toàn đổi mới. Trong tuần 8 ngày sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, các Tông đồ cứ tiếp tục nói tiếng mọi nước, làm nhiều phép lạ mà khuyên dụ nhiều người trở lại. Cả các môn đệ và các phụ nữ đă lănh nhận lửa Thánh Linh trong nhà tiệc ly cũng làm được những sự lạ như vậy. Thành phố Giêrusalem nhôn nhao lên, đâu đâu người ta cũng nghe nói đến những việc lạ lùng ấy.

Tiếng đồn về những việc lạ đó lan truyền cả ra ngoài thành. Nhiều người đă vào thành chứng kiến, lúc trở về không những họ được ơn lạ chữa lành bệnh phần xác, mà lành bệnh cả phần hồn là được đức tin vào Phúc âm. Số tín hữu mỗi ngày một tăng thêm lên. Đức tin của họ thật sống động, và đức mến thật nhiệt thành: theo gương Thầy Chí Thánh, họ muốn sống một đời trong sạch, đơn giản, khiêm nhượng và cầu nguyện, chỉ lo đến phần rỗi đời đời thôi. V́ mọi người đều được cùng chung hưởng của thiêng liêng, họ nghĩ của cải vật chất cũng phải để dùng chung, nên họ đua nhau đem tài sản ḿnh đến làm của chung cho mọi người đều hưởng dùng. Giáo Hội lúc khởi đầu thật hạnh phúc. Một nguồn thác vui tươi thánh thiện tưới cho địa đường mới này nên phong phú, giữa vườn vươn lên một cây hằng sống, đó là Mẹ Maria.

Mẹ thật ân cần hoạt động. Không thể kể ra đây được những việc lạ lùng Mẹ làm cho Giáo Hội sơ khai. Không bao giờ Mẹ bỏ mất một cơ hội làm lành nào, dầu chung dầu riêng, hoặc cầu xin Chúa Giêsu, Đấng bao giờ cũng nghe lời Mẹ, hoặc luôn luôn khích lệ và ban ân sủng cho tín hữu nhiều cách, v́ Mẹ là Đấng giữ kho ban ân sủng. Thế nên, trong những năm đầu hạnh phúc ấy, số người bị trầm luân tương đối ít. Không một người tân ṭng nào bị Mẹ quên lăng. Mẹ luôn nhớ đến mọi người và tiếp đón từng người rất niềm nở. Biết rơ nhu cầu của họ, nên Mẹ tùy người mà cung cấp phương dược. Ngoài ra, c̣n có nhiều người đến cởi mở tâm hồn với Mẹ. Rất nhiều người đă được Mẹ dậy dỗ và đều được cứu rỗi cả. Để cưỡng bách Con Mẹ ban cho họ ơn ấy, Mẹ thưa với Chúa: "Ôi Con là Chúa đáng tôn thờ, Con biết Mẹ trở lại thế gian là để làm Mẹ những người con của Con. Họ chạy đến với Mẹ cả đây, nếu họ phải hư mất ai an ủi Mẹ được? Xin cho họ chớ nên vô phúc v́ đă cậy trông vào một con sâu đất nghèo nàn là Mẹ, để xin Con xử khoan dung với họ". Chúa Giêsu trả lời cho Mẹ ngay là Chúa đă chấp nhận lời Mẹ xin. Ngày nay, Mẹ cũng vẫn c̣n xin mọi ơn cho những ai cầu xin Mẹ như vậy. Có thể nào mà chúa Giêsu lại chối từ Mẹ chút ơn ấy, sau khi đă tặng Mẹ toàn thể Hữu Thể Thiên Chúa của Người, để mặc lấy Nhân Tính trong ḷng Mẹ.

Tất cả các giáo dân mới bấy giờ đều đầy t́nh tri ân Mẹ, và phần đông, nhất là nữ giới, đă dâng kính Mẹ những đồ vật quí giá; nhưng Mẹ đều không nhận vật nào. Nếu có trường hợp nào thấy là nên nhận, Mẹ soi ḷng cho những người dâng cúng ấy đem dâng tặng vật cho các vị Tông đồ, để giúp cho những người nghèo túng. Nhưng Mẹ cũng tỏ ḷng biết ơn họ y như là Mẹ đă nhận của họ dâng cho Mẹ vậy. Mẹ hay săn sóc đến các bệnh nhân và người nghèo thật. Người nghèo, Mẹ nhờ trung gian thánh Gioan; c̣n bệnh nhân chính Mẹ săn sóc chữa lành bệnh tật họ. Các Tông đồ và các môn đệ suốt ngày đi giảng Tin Mừng, cũng được Mẹ săn sóc cách riêng hơn nữa. Chính Mẹ đă dọn bữa cho các Người; ai có chức linh mục, Mẹ c̣n qú gối hầu bàn, sau khi đă hạ ḿnh rất khiêm nhượng hôn kính tay họ. Ḷng tôn kính ấy, Mẹ đặc biệt tỏ ra với các Tông đồ là những người đă được củng cố trong ân sủng, và đôi khi Mẹ thấy có ánh sáng bao bọc các vị.

Càng tiếp tục giảng thuyết và làm phép lạ, các Tông đồ càng được vui mừng v́ chinh phục được nhiều tín hữu mới. Các vị dậy giáo lư cho tất cả  để chuẩn bị chịu phép rửa, mặc dầu chưa định hẳn ngày nào. Theo Thánh Luca, ngày lễ Chúa Thánh Thần xuống đă tới 5 ngàn người theo đạo mới. Hôm đó, Mẹ Maria giới thiệu với Thiên Chúa đoàn chiên nhỏ của Chúa Giêsu Kitô. Mẹ thưa lên: "Lạy Thiên Chúa hằng hữu, con sâu đất yếu đuối này xin ca tụng Chúa v́ Chúa đă yêu thương loài người và ban đức tin vào Chúa cho họ. Con nài xin Chúa soi sáng các Tông đồ và gợi cho các ông những ǵ thích hợp nhất với việc cai trị và mở rộng Giáo Hội Chúa". Thiên Chúa đoan kết với Mẹ rằng: Người sẵn sàng nhận tất cả những ǵ Mẹ xin, nên Mẹ tiếp tục thưa lên: "Lạy Chúa là Chúa con, Chúa khôn ngoan vô cùng đă biết rơ tất cả khát vọng và than van của con, con chỉ muốn, chỉ t́m, chỉ xin những ǵ đẹp ḷng Chúa nhất và có thể làm vinh quang Chúa nhất, con xin dâng Chúa những người con mới này, những người con được Chúa dùng mở rộng Giáo Hội Chúa trong thời gian rất ngắn. Con ước mong cho họ được chịu phép thanh tẩy, v́ họ đă được dậy dỗ đủ rồi". Thiên Chúa trả lời: "Hỡi con rất yêu dấu, Cha sẽ thi hành lời con xin, các Tông đồ, cùng với Phêrô và Gioan, sẽ đến thưa với con. Con hăy hợp ư với họ để thi hành ước muốn của con".

Cùng lúc đó, các Tông đồ đến gặp Mẹ, Mẹ tiếp đón các Người cách kính trọng như mọi khi, Mẹ qú gối trước mặt và xin các Người ban phép lành. Thánh Phêrô chúc lành cho Mẹ rồi thưa: " Các dự ṭng đều đă được biết về các mầu nhiện của đạo Chúa. Đă đến lúc ban phép rửa cho họ được ấn tích làm con Thiên Chúa? Vậy xin Mẹ ban lệnh làm những ǵ Mẹ biết là đẹp ḷng Chúa". Mẹ vốn rất khôn ngoan nên thưa lại: "Con là nguyên thủ Giáo Hội, là đại diện Chúa Giêsu. Chúa sẽ chấp nhận điều con quyết định nhân danh Người. Ư Mẹ cũng là ư Người với ư con".

Theo câu trả lời đó, thánh Phêrô định ngày hôm sau (trùng với lễ Chúa Ba Ngôi sau này), sẽ làm phép rửa cho dự ṭng. Mẹ và các Tông đồ khác đều đồng ư với quyết định đó. Có mấy vị trong nhóm đưa ra ư kiến là phải rửa bằng phép rửa của Gioan Thủy Tẩy trước. Nhưng các vị khác nói: "Phép rửa của Chúa Giêsu đă băi bỏ phép rửa của Tiền hô Người rồi, chỉ làm phép rửa của Chúa thôi. Thánh Phêrô và thánh Gioan ưng theo ư kiến sau và Đức Maria Mẹ Giáo Hội cũng xác nhận. Về chất liệu và mô thể của phép rửa, không có ai hoài nghi điều ǵ, v́ như sách Tông Đồ Công Vụ nói, các Tông đồ đă rửa nhân danh Chúa Giêsu, để phân biệt với phép rửa của Gioan Thủy Tẩy.

Trước khi bế mạc phiên nhóm ấy, thánh Phêrô đưa ra trước hội nghị điều quan trọng này: "Anh em đă biết: Thầy chúng ta dậy phải sống nghèo, và căn cứ vào cái chết của Giuđa, chúng ta cũng đă thấy: sự lưu luyến của cải đời này thật nguy hiểm thế nào rồi. V́ thế, điều quan trọng là chúng ta đừng có một cái ǵ, và cả đừng đụng tiền bạc nữa. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải nghĩ đến việc phân phát của bố thí và chia của cải người ta dâng cho Giáo Hội, nên cần phải có một qui luật". Nhiều kế hoặch bấy giờ được đề ra, nhưng hội nghị không ưng kế hoạch nào cả. Mẹ Maria cứ lắng lặng khiêm nhường lắng nghe, không biết giải quyết ra sao, thánh Phêrô và thánh Gioan mới xin Mẹ nói lên thế nào là đẹp ḷng Chúa nhất.

Mẹ vâng lời ngay và nói: "Các con Mẹ, trong suốt cuộc đời Người, Chúa Giêsu đă không hề động đến tiền bạc, và không hề nhận một tặng vật nào đáng giá cả. Nhiều lần, Người nói với Mẹ: Một trong những mục đích cao cả của việc Người giáng trần là để nâng cao sự nghèo khó lên để người ta khỏi khinh chê nó. V́ thế, chúng ta phải tôn trọng đức nghèo, thực thi đức nghèo: v́ đức nghèo càng lớn lao trong Giáo Hội, Giáo Hội càng thánh thiện. Để đừng ai trong chúng ta liều ḿnh rơi vào tật hà tiện. Vậy xin ủy cho sáu hay bảy người nhân đức vững vàng, nhiệm vụ tiếp thu tặng vật tín hữu dâng cúng. Mọi của dâng cúng ấy chỉ nên gọi bằng một tên là của bố thí, dùng cho người nghèo khó, bệnh tật, và cho mọi người, không ai c̣n chiếm quyền riêng tư về một vật nhỏ mọn nào nữa. Tài vật người ta dâng không đủ dùng, những ai giữ nhiệm vụ phân chia, hăy nhân danh Chúa mà đi xin. Đời sống chúng ta phải lệ thuộc vào ơn Chúa Quan pḥng, chứ không phải tùy vào sự lo lắng thu tích của cải, viện cớ là để nuôi sống chúng ta". Toàn thể hội nghị hoan nghênh ư kiến của Mẹ Maria và đem thi hành lập tức.

Hôm sau, tất cả các tín hữu cùng tề tựu, dự thánh tẩy cho các tân ṭng. Thánh Phêrô giảng một bài trước khi ban phép rửa. Bài huấn từ đó đốt nóng thêm nhiệt tâm cho các tân ṭng, vừa v́ họ đă chuẩn bị rất chu đáo, vừa v́ lời của thánh Phêrô sốt sắng nảy lửa, và vừa v́ Chúa ban ân sủng xuống tràn đầy. Lễ nghi phép rửa đă được cử hành rất long trọng và trật tự hoàn toàn tại nhà tiệc ly: các tân ṭng vào một cửa chịu rửa, rồi đi ra một cửa khác, có các môn đệ và tín hữu hướng dẫn. Mẹ Maria rút lui vào một góc nhà Tiệc ly, từ đó Mẹ thấy được tất cả sự việc diễn ra, Mẹ đọc nhiều thánh ca cầu nguyện cho mọi người, Mẹ ngất ngây khi nh́n thấy các hiệu quả của phép rửa nơi mỗi người: linh hồn họ ngời sáng, trong sạch vẻ huy hoàng thần linh. Những người tham dự cũng thấy một ánh sáng từ trời dọi xuống trên mỗi người vừa chịu thánh tẩy. Thiên Chúa đă muốn dùng dấu lạ ấy, để tỏ cho mọi người biết phép thánh tẩy cao trọng chừng nào.

 

Lời Mẹ nhắn nhủ:

Hỡi con, những biến cố con vừa kể lại chứa nhiều bí mật liên hệ đến mầu nhiệm ơn tiền định. Ơn Cứu Chuộc của Con Chí Thánh Mẹ đă rất dư tràn, và càng dư tràn hơn nữa để cứu rỗi tất cả những người đợi chờ các Tông đồ giảng lần thứ nhất. Ngoài ơn bề ngoài, họ c̣n được những ơn soi sáng bề trong, thúc đẩy họ nhận biết và chấp nhận chân lư.

Dầu vậy, con vẫn c̣n ngạc nhiên v́ cả dân số thành Giêrusalem đông đảo như thế mà chỉ có ba ngh́n người trở lại. Nhưng con sẽ c̣n phải ngạc nhiên hơn nữa, nếu con nhớ rằng: ngày nay đă có biết bao nhiêu phương tiện để thánh hóa mà số người trở lại c̣n ít hơn nữa. Mọi nết hư đều ngập tràn một cách trâng tráo, không c̣n kính sợ  Thiên Chúa nữa. Đă hư đốn đến như thế, loài người c̣n có thể viện ra lẽ nhỏ mọn nào, để phàn nàn với Chúa Quan pḥng , Đấng hằng ban cho hết mọi người những cứu trợ cần thiết, để được cứu rỗi nữa? Những kẻ ngoan cố gạt bỏ những cứu trợ ấy, hoặc nhắm mắt bưng tai cho khỏi thấy chân lư để rồi cứ phụng thờ ma quỉ, c̣n có thể biện hộ  vào đâu? T́nh thương của Thiên Chúa đă và sẽ không bao giờ thiếu hụt cho ai sống xứng đáng để lănh nhận.