41. TÂM T̀NH VỚI THÁNH THỂ

 

Ngày thứ bảy sau lễ Linh Giáng, Mẹ dâng Chúa lời cầu mong từ hôm nay các Tông đồ bắt đầu dâng Thánh lễ Misa và các tín hữu được rước Ḿnh Thánh Chúa ban sự sống đời đời. Mẹ nghĩ ḿnh chỉ là bụi tro bé nhỏ nhất trong nữ giới, nên con không dám đề nghị với các Tông đồ việc này. Mẹ xin Chúa Cha soi sáng cho ông Phêrô là Đại Diện Chúa Kitô sự quyết định mà Cha muốn. Chúa cho Mẹ biết là Chúa sẽ thi hành điều Mẹ ước nguyện.

Mẹ vào dự họp chung với các tín hữu. Được mạnh mẽ v́ Chúa đă chấp nhận lời ḿnh xin, Mẹ nói với các Tông đồ, sau khi đă xin phép nói: " Kính thưa các thầy, như các thầy đă biết: Chúa Giêsu lập nhiệm tích Ḿnh Máu Thánh Người dưới h́nh bánh h́nh rượu để ở lại muôn đời trong Giáo Hội, và để cho chúng ta được nhiệm tích ấy làm bảo đảm hạnh phúc trên trời. Nếu các thầy thấy là thích hợp, xin các thầy bắt đầu dâng Thánh Lễ, để chúng ta được hưởng những hiệu quả của nhiệm tích ấy. Những dự ṭng nào tốt có thể cũng được nhận cho rước lễ, sau khi đă lănh Bí tích Thánh tẩy". Các Tông đồ và các môn đệ cảm tạ Mẹ v́ sáng kiến ấy, và quyết định hôm sau thánh Phêrô sẽ dâng Thánh Lễ.

Sau cuộc họp ấy, Mẹ Maria, các thiên thần và ba bà Maria đi sửa dọn lại pḥng mà Chúa Giêsu đă cử hành Tiệc ly trước. Chính Mẹ thu quét và xếp đặt lại những đồ trang hoàng, đĩa chén, Chúa đă dùng ngày thứ Năm Thánh. Mẹ cũng chuẩn bị bánh không men và rượu nho. Sau đó, Mẹ lui vào pḥng nguyện của Mẹ và thức suốt đêm để dọn ḿnh hiệp lễ: Mẹ trầm tư trong những suy niệm rất cao, thực hiện những việc đức tin rất nồng nhiệt, đức khiêm nhượng rất thẳm sâu, dâng lên những việc tạ ơn và yêu mến rất nồng nàn. Mẹ cũng cầu nguyện cho tất cả những người ngày hôm sau sẽ hiệp lễ với Mẹ nữa.

Hôm sau, trong khi các tân ṭng đang cảm tạ Chúa v́ ơn trọng lạ lùng sắp được lĩnh nhận, các Tông đồ, các môn đệ và các tín hữu sấp ḿnh, tôn vinh Thiên Chúa, và nh́n nhận ḿnh chẳng đáng đón rước Người, họ đọc lại cùng những lời kinh và thánh vịnh mà Chúa Giêsu đă từng đọc trước khi Người hiến Thánh. Chuẩn bị xong, thánh Phêrô cầm bánh, ngước mắt lên trời một cách cung kính sốt sáng, và đọc lời truyền phép y như Chúa Giêsu đă đọc. Lập tức nhà Tiệc ly tràn ngập các thiên thần sáng láng. Cả cộng đoàn đều thấy những ṿng ánh sáng trên đầu Mẹ Maria. Tiếp đó, thánh Phêrô hiến thánh chén rượu và các nghi lễ Chúa Giêsu đă làm. Thánh Phêrô cũng dâng Ḿnh Máu Thánh Chúa lên cho hết mọi người thờ lạy.

Sau khi đă hiệp lễ rồi, thánh Phêrô theo ơn Mẹ Maria soi sáng đem Thánh Thể cho các Tông đồ khác hiệp lễ. Sau đó, đến lượt Mẹ. Trước khi lên bàn thờ rước lễ, Mẹ đă sấp ḿnh xuống đất ba lần, rồi mới hiệp lễ từ tay thánh Phêrô. Khi trở về chỗ ḿnh, Mẹ hoàn toàn được biến hoá trong t́nh yêu nồng nhiệt của Con Chí Thánh Mẹ. Nhưng Mẹ xin Các thiên thần che bớt đi qua một tấm màn mầu nhiệm, nên những người dự lễ chỉ được thấy một phần nhỏ Mẹ ch́m trong Chúa.

Mẹ Maria hiệp lễ rồi, các môn đệ và các tín hữu đă được Thánh Linh ngự xuống trước lên rước lễ dưới hai h́nh bánh và rượu. Một ngh́n người cũng được hiệp lễ, nhưng chỉ dưới một h́nh bánh.

Khi mọi người đă rước lễ xong, thánh Phêrô đọc ít kinh và thánh vịnh nữa để cảm ơn Chúa rồi kết thúc Thánh Lễ. Mọi người ở lại cảm ơn và cầu nguyện một lúc lâu nữa. Ngày đă khá muộn mọi người mới đi dùng bữa. Mẹ Maria cảm tạ Chúa thay cho họ tất cả. Chúa Giêsu đă vui ḷng ngự trị luôn trong Mẹ một cách rất lạ lùng đó là: khi Mẹ Maria rước lễ, h́nh bánh h́nh rượu không xuống đường thực phẩm như thông thường, để khỏi lẫn với thức ăn mà đôi khi Mẹ dùng chút ít; nhưng đi vào Trái Tim Mẹ, như là để ân thưởng cho Mẹ, v́ đă cung cấp ba giọt máu trong ngày Chúa Nhập Thể làm nên Thân Xác Chúa Giêsu. Trái tim Mẹ đă vốn nóng nảy kính mến Chúa, lúc này bừng nóng cực độ. H́nh bánh rượu ở trong Trái Tim Mẹ không hề tiêu tan đi cho tới khi Mẹ rước lễ lần sau. Quả thật, ngay việc ấy cũng phải có bao nhiêu phép lạ mới duy tŕ được. Đặc ân này bắt đầu từ lần đầu tiên Mẹ rước lễ tại nhà tiệc ly cho đến lần cuối cùng đời Mẹ.

Việc làm xúc động Mẹ hơn cả, đó là thấy Chúa Giêsu vô cùng sung sướng v́ được ở lại dưới h́nh bánh rượu trong Trái Tim Mẹ: Chúa khoái thú ở đó hơn ở trên thiên đàng. Chúa rất tôn trọng và rất yêu đương Mẹ, và Mẹ lôi cuốn Chúa không thể cưỡng lại, đến nỗi, nếu Chúa không ngự trong Trái Tim Mẹ dưới h́nh Thánh Thể, Người sẽ từ bên hữu Cha trên trời mà xuống để khỏi bỏ rơi Mẹ, bao lâu Mẹ c̣n ở lại trần gian. Chúa thà không xem thấy triều thần thiên đàng, hơn là không được ở cùng với Mẹ, v́ Mẹ yêu mến Chúa hơn tất cả các thần thánh hợp lại. Thời đó, chưa có thánh đường để giữ Thánh Thể, nên có Trái Tim Mẹ giữ thay. Trong Trái Tim Mẹ, Chúa luôn luôn được tôn thờ với một niềm tôn kính thánh thiện nhất, không bao giờ bị xúc phạm như ngày nay nơi các thánh đường.

Mặc dầu lúc nào Mẹ cũng sẵn sàng một cách thánh thiện hết sức, và Chúa Giêsu luôn hiện diện trong Trái Tim Mẹ, Mẹ cũng không quên chuẩn bị bằng những việc dọn ḿnh lâu dài. Trước hết , Mẹ nhớ lại cuộc Tử nạn Chúa. Vừa chập tối, Mẹ hồi tâm để chuyện văn với Người, Mẹ sấp ḿnh giang tay trước uy nhan Chúa, thờ lạy Hữu Thể bất biến của Người trong Thánh Thể. Mẹ nài xin ḷng lành và t́nh yêu vô cùng của Người, dâng lên Người việc Nhập Thể, chịu nạn, chịu chết, những ân Chúa ban cho loài người, hết mọi việc Chúa làm từ lúc mặc Nhân Tính, tất cả các việc các thiên thần và các người công chính làm ở mọi thời cách thánh thiện hết sức họ. Sau đó, Mẹ làm những việc khiêm nhượng thẳm sâu nhất, nh́n nhận ḿnh chỉ là một chút bụi hèn mạt trước mặt Thiên Chúa. Mẹ luôn coi ḿnh là thụ tạo cuối rốt, nên Mẹ cầu xin tất cả các thiên thần cầu bầu cho Mẹ trước mặt Chúa, để Mẹ rước Người cho xứng đáng. Sau cùng, Mẹ làm những việc yêu mến rất nồng nhiệt: phần nào Mẹ cưỡng bách Chúa Giêsu phải đến thăm viếng Mẹ, hoặc tỏ cho Mẹ biết Chúa rất thỏa ḷng lại ngự vào Trái Tim Mẹ một lần nữa. Mẹ chăm chú dọn ḿnh như vậy gần suốt đêm.

Khi đến giờ rước lễ, Mẹ thường đi dự lễ thánh Gioan cử hành. Mẹ bái qú ba lần rồi rước lấy Đấng xưa đă Nhập Thể trong ḷng Mẹ vào Trái Tim. Rồi vào pḥng nguyện cảm ơn thầm lặng ở trong đó suốt ba giờ; nếu không có việc cấp bách v́ nhu cầu của tha nhân, không bao giờ Mẹ cắt đứt quăng thời giờ ấy. Nhiều lần thánh Gioan hoan hỉ nh́n thấy Mẹ sáng láng rực rỡ như mặt trời.

Ngay từ hồi đó, Mẹ đă thấy rằng các linh mục phải mặc những lễ phục đặc biệt để cử hành Thánh Lễ. V́ thế, Mẹ tự tay cắt may những lễ phục đó với một kiểu mẫu cũng không khác với kiểu mẫu quen dùng trong Giáo Hội Rôma ngày nay lắm. Chi phí về việc này, Mẹ sử dụng tặng vật của những giáo hữu quen dâng cúng. Khi cắt may lễ phục, Mẹ thường qú hoặc đứng mà làm, chứ không ngồi. Lễ phục ấy, khi từ tay Mẹ làm ra, đều thấm hương thơm thiên quốc. Những đồ trang trí bàn thờ, Mẹ cũng hết sức chú ư sắm dọn thật trắng sạch. Ḷng Mẹ tôn kính mến yêu phép Thánh Thể ở một độ tuyệt vời.

 

Lời Mẹ nhắn nhủ:

Hỡi con, khi ở trên trời, Thiên Chúa ban cho Mẹ tước hiệu Mẹ Giáo Hội, Người đă cho Mẹ được thông phần hơn nữa vào t́nh yêu vô cùng của Người đối với con cháu Adong.  Đối với những linh hồn được vào Giáo Hội hay được vào Thiên đàng, Mẹ cũng sung sướng ngây ngất tạ ơn đến nỗi chết được. Cả khi Mẹ xin cho tội nhân trở lại hay khi thấy có một tín hữu nào phải hư mất cũng thế. Lúc đó, thật Mẹ đau đớn hơn tất cả các vị tử đạo. Biết bao lần, Mẹ đă tự hiến dâng mạng sống của Mẹ cho loài người!

Căn cứ vào đó, con xét xem t́nh yêu Mẹ đối với Chúa phải mạnh mẽ dường nào khi Người đến với Mẹ qua việc hiệp lễ.

Thế nên, nếu ở trên thiên đàng có thể đau khổ được, ắt Mẹ sẽ đau khổ biết bao khi nh́n thấy những việc hiệp lễ phạm thánh, hoặc cử chỉ bất kính! Con hăy khóc lóc v́ những cư xử tệ bạc người ta phạm đến Thánh Thể, nhất là con hăy bắt chước Mẹ mà tôn thờ Thánh Thể Chúa. Muốn được ơn khích lệ, con nên biết rằng sau khi h́nh bánh và rượu tiêu tan đi, Chúa Giêsu cũng vẫn c̣n đặc biệt ở lại trong linh hồn rước Người, sau khi họ đă dọn ḿnh sốt sắng. Người ở trong họ trợ giúp họ, hướng dẫn họ, làm giầu cho họ. V́ thế con hăy cố gắng hồi tâm trầm lặng trước và sau khi rước Người. Để được thế, con hăy che kín mắt con lại, hăy canh giữ giác quan con, đừng đem vào nhà thờ Chúa một h́nh ảnh phàm tục nào.

Sau hết, Mẹ chấp nhận cho con được tôn kính trong phép Thánh Thể phần Ḿnh và Máu mà Con Mẹ đă mặc lấy bởi Mẹ khi làm Người và Mẹ đă nuôi bằng sữa Mẹ cho lớn lên, phần Ḿnh Máu ấy vẫn c̣n được duy tŕ trong Thánh Thể. Con hăy tiếp tục sùng kính như vậy, v́ thực sự có một phần bản thể của Mẹ trong Bánh Thánh đă thánh hiến.