43. MẸ  CHỈ ĐẠO GIÁO HỘI

 

Khi Chúa Giêsu trao quyền chỉ đạo Giáo Hội cho Mẹ Maria, Người cũng thông cho Mẹ một tri thức cân xứng với chức vụ tuyệt vời ấy. Không những Mẹ nhận biết tất cả các tín hữu, mà c̣n tất cả công việc họ làm, nên Mẹ cư xử với họ rất công bằng. V́ biết rằng ai ai cũng có đam mê tự nhiên là thích được những người quyền chức cao lớn quí yêu hơn những người khác, nên Mẹ đă xử sự hết sức khôn ngoan không thiên lệch, để chẳng ai có thể ganh tị phàn nàn được. Cũng v́ lư do ấy, Mẹ tránh cả việc phân chia chức vụ, để mặc các vị Tông đồ được hoàn toàn liệu việc ấy; Mẹ chỉ cầu xin Chúa ban ơn soi sáng đặc biệt cho các Người thôi. Tuy nhiên, sự cẩn trọng khôn ngoan đó không cấm Mẹ tỏ ḷng tôn kính đặc biệt đối với chức vụ của các Người, và chỉ dẫn cho các Người, v́ các Người vẫn thường đến học hỏi nơi sự khôn ngoan thần linh của Mẹ.

Tất cả các tín hữu, không phân biệt người nào, cũng đầy ḷng mến và ca tụng Mẹ. Trong những người có ḷng tôn sùng Mẹ nhất và được Mẹ âu yếm đặc biệt, nổi nang nhất là thánh Têphanô, một trong 72 môn đệ và một trong bảy vị phó tế đầu tiên. Mẹ rất hài ḷng v́ nh́n thấy rơ là một h́nh ảnh đẹp đẽ của Con Mẹ, với tâm hồn khiêm nhượng, hiền  ḥa và trong sạch. Mẹ càng quí yêu ông hơn nữa v́ biết ông sẽ là người đầu tiên được phúc tử đạo. Muốn khích lệ ông can đảm và nhiệt thành hơn, một hôm Mẹ đă báo rơ cho ông biết sự kiện đó: "Têphanô, con hăy vơ trang mạnh mẽ như lính chiến anh dũng, con sẽ mang cờ thánh giá vào cơ binh tử đạo". Từ đó, ông Têphanô nuôi một chí quả cảm vô địch, dám tranh luận cả với các luật sĩ Dothái thông minh và nói thẳng với họ là ḿnh khát khao được chết v́ Chúa Giêsu. Cừu thù ông muốn giết ông. Nhưng chỉ bằng cách ám sát ông thôi. Họ vẫn sợ dư luận. Nhiều lần họ giương bẫy bắt ông, nhưng Mẹ Maria đă thấy rơ và làm lộ mưu cơ của họ. Chẳng hạn, lần kia họ vây hăm định giết ông trong một căn nhà nọ, Mẹ đă sai ngay một vị thiên thần đến cứu ông cách lạ đem về nhà Tiệc Ly. Không những không vui v́ được giải thoát, ông c̣n nhỏ nhẹ phàn nàn với Mẹ Maria: "Ôi Nữ Vương con, bao giờ con mới được dâng mạng sống con cho Thánh Danh và Vinh Quang của Thầy Chí Thánh Con, hả Mẹ?" Sung sướng v́ được nghe những lời phàn nàn rất xây dựng ấy, Mẹ trả lời: "Chẳng c̣n lâu đâu, con! Trong khi chờ đợi, con hăy hết sức vận động để đáng được phần thưởng Chúa đă sắm cho con!"

Quả thật, ít lâu sau, bị tố cáo là đă phạm luật Thiên Chúa và luật Maisen, ông phải điệu tới pḥng công nghị, chịu các tư tế, các quan trưởng xét hỏi. Trước khi ông tới nơi ấy, Mẹ Maria đă sai một thiên thần đến khích lệ ông can đảm vào chiến trận đang chờ ông. Ông nhờ sứ thần trả lời Mẹ rằng: ông hân hoan được chết v́ đức tin, nhưng ông đau khổ v́ không được Mẹ chúc lành cho trước đă.

Những lời sau hết đó xúc động Trái Tim Mẹ Maria. Mẹ sấp ḿnh xuống bày giăi với Thiên Chúa ước nguyện muốn đi cứu viện người môn đệ chí yêu của Mẹ. Lập tức rất đông thiên thần được lệnh từ trời xuống phối hợp với các thiên thần hầu cận Mẹ, đặt Mẹ lên một đám mây sáng láng và đưa tới pḥng công nghị, nơi thầy thượng tế đang xét những lời tố cáo vu khống thầy phó tế Têphanô. Chỉ có một ḿnh Têphanô nh́n thấy Mẹ trên không: Mẹ mặc vinh quang sáng ngời, tỏa chiếu một tia chói lọi xuống mặt ông, mặt ông trở nên đẹp lộng lẫy, cả đến thù địch ông cũng coi ông là một thiên thần, như thánh Luca đă thuật lại (Act.6). Mẹ ban cho ông đầy vui tươi, can đảm và ân sủng. Mẹ cũng xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho ông, khiến ông đă diễn thuyết một bài dài, vừa hùng hồn vừa minh bạch, làm thẹn mặt kiêu căng của đối phương.

Sau bài diễn văn đó, nhờ Mẹ Maria vẫn hiện diện ở bên cầu nguyện cho, Chúa Giêsu hiện ra với nhà hùng biện anh hùng Têphanô, ông ngây ngất kêu lên: "Tôi thấy trời mở ra, và tôi thấy rơ Chúa Giêsu ngự bên hữu Thiên Chúa trong vinh quang". Người Dothái xung lên, cho những lời đó là phạm thượng. Họ lôi ông ra ngoài thành, rồi vừa la lối, vừa ném đá ông cho chết. Lúc ông bắt đầu chịu nhục h́nh, Mẹ Maria ban phép lành cho ông, và truyền cho tất cả các thiên thần hầu cận Mẹ, giúp ông trong cuộc tử đạo. Các thiên thần từ trời xuống đưa Mẹ về nhà Tiệc Ly trên cùng đám mây trước. Từ nhà Tiệc Ly, Mẹ chứng kiến tất cả sự thể xảy ra trong tấn kịch đẫm máu đó, và Mẹ không ngừng sa lệ cầu nguyện cho người anh hùng tử đạo đáng thán phục Têphanô. Lúc gần tắt hơi ông nói: "Lạy Chúa, xin chớ kể tội này của họ". Nghe ông nói những lời sau cùng này, Mẹ Maria sung sướng v́ ông đă trung thành bắt chước Thầy ḿnh hoàn toàn.

Ông vừa tắt thở, Mẹ ra lệnh cho các thiên thần hầu cận Mẹ đem linh hồn ông lên trời. Chúa Giêsu ra đón tiếp ông, và nói với ông những lời này trong Phúc âm: "Con đă tuyên xưng Thầy trước mặt mọi người, Thầy cũng sẽ nh́n nhận con trước mặt Cha Thầy". Toàn thể thần thánh thiên đàng đều chúc mừng ông đă chiến thắng, và được hưởng một hân hoan phụ trội v́ chiến thắng ấy. Mẹ Maria cũng được tham dự cuộc khải thắng ấy qua một thị kiến. Mẹ liền cảm tạ Chúa Ba Ngôi. Và các thiên thần từ trời xuống cảm tạ Mẹ v́ tất cả những ơn Mẹ làm cho thánh tử đạo Têphanô".

Cũng hôm đó, Mẹ lo liệu an táng thánh Têphanô. Mẹ bảo người ta thu lại máu ông để tôn kính và mang thánh giá của ông về cho Mẹ. Ngay từ ngày Linh Giáng, người ta đă treo Thánh giá để tôn sùng, theo gương Mẹ. Trong cộng đoàn tín hữu, Mẹ đă nhiệt liệt ca tụng thánh đức của vị tử đạo thanh xuân. Ông sinh ra ngày 26 tháng 12 và chết cũng vào ngày ấy trong cùng năm Chúa Giêsu tử nạn. Ông được 34 tuổi đúng từng ngày. Mẹ giới thiệu ông với cộng đoàn như là mô phạm của ḷng trung thành mà tín hữu nào cũng phải noi theo.

Quả thực, căm hờn v́ tấm gương anh dũng đó, ma quỉ đă xui siểm các thượng tế và các quan chức Dothái tiêu diệt tất cả các kitô hữu, dưới  nước sơn nhiệt thành với luật Maisen. Cuộc bách hại bùng ra rất dữ dội, nhưng Mẹ Maria là Mẹ của Giáo Hội vẫn săn sóc để nó đừng làm hại các linh hồn. Sau khi bắt ma quỉ phải ở lại hỏa ngục tám ngày, Mẹ củng cố tinh thần các Tông đồ, v́ Mẹ thấy rất rơ tương lai các môn đệ. Mẹ thấy các môn đệ quá đông, không thể ẩn náu trong thành thánh được, nên Mẹ có ư kiến là phân tán họ ra khắp xứ Giuđê.

Chính vào hồi đó, Mẹ nảy ra ư tưởng phải có một bản tổng yếu những chân lư đức tin, để mọi tín hữu đều có thể học hỏi dễ dàng. Bản ấy sẽ hợp nhất tất cả mọi người lại và sẽ là cây cột chính của Giáo Hội. Chính Thiên Chúa đă gợi cho Mẹ sự quan pḥng đó. Nhưng trước khi đưa ra thực hành, Mẹ c̣n bắt chước ông Maisen, ăn chay cầu nguyện bốn mươi ngày để chuẩn bị. Một hôm, Mẹ cầu nguyện và được  Chúa hứa trợ lực các Tông đồ trong việc soạn thảo kinh Tin kính.

Từ trên trời, chúa soi sáng cho thánh Phêrô và các Tông đồ ư định cùng nhau làm một kinh Tin kính. Các Người bàn luận với Mẹ, cùng hợp ḷng ăn chay cầu nguyện mười ngày để chuẩn bị. Khi tới ngày định, thánh Phêrô tŕnh bày vắn tắt về những lư do của bản tổng lược ấy, cử hành thánh lễ, cho Mẹ Maria và các Tông đồ hiệp lễ. Rồi tất cả đều sấp ḿnh cầu xin ơn Thánh Linh. Một lúc sau, nghe tiếng động lớn, nhà Tiệc ly rực sáng và mọi người đều được đầy ơn Chúa Thánh Thần. Bấy giờ Mẹ Maria mời các Tông đồ đọc lên mỗi vị một khoản phải tin, theo ơn Chúa Thánh Linh soi sáng. Thánh Phêrô: bắt đầu, và các tông đồ theo thứ tự tiếp tục đọc thành bản kinh Tin kính này:

Thánh Phêrô: Tôi kính một Thiên Chúa, là Cha Toàn Năng, Đấng Tạo thành trời đất.

Thánh Anrê: Tôi tin kính Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, Chúa chúng tôi.

Thánh Giacôbê trưởng: Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người thụ thai, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria.

Thánh Gioan: Người chịu nạn đời Phongxiô-Philatô, chịu đóng đanh vào thập giá, chịu chết và an táng.

Thánh Tôma: Người xuống ngục tổ tông và ngày thứ ba Người sống lại từ cơi chết.

Thánh Giacôbê thứ: Người lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa là Cha toàn năng.

Thánh Philippê: Và Người sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Thánh Batôlêmi: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.

Thánh Mathêu: Tôi tin Giáo Hội Công Giáo, các thánh hiệp thông.

Thánh Simon: Tôi tin phép tha tội.

Thánh Tađêô: Tôi tin xác thể sống lại.

Thánh Máthia: Tôi tin sự sống đời đời.

Amen.

Kinh tin kính vừa làm xong, Thánh Linh chuẩn y qua những lời này: " Các con đă định rất đúng những điều phải tin". Tất cả mọi người đều cảm tạ Chúa. Mẹ Maria, để nêu một tấm gương, đă đến qú dưới chân thánh Phêrô mà nói: "Mẹ chỉ  là một con sâu đất yếu hèn, Mẹ cũng xin nhân danh Mẹ và nhân danh cả các tín hữu của Giáo Hội mà tin nhận các chân lư con vừa ấn định. Mẹ xin chúc tụng Chúa đă soi sáng những chân lư ấy". Tuyên xưng đức tin xong, Mẹ hôn kính tay các Tông đồ.

Sau đó, Mẹ cho chép lại ngay các tín điều thành rất nhiều bản. Mẹ gửi cho các môn đệ đem chia cho mọi nơi, cho các môn đệ đang giúp các tín hữu, và nhờ các thiên thần hiện ra hoặc soi sáng trong tâm hồn mà trao cho những môn đệ ở xa. Các Tông đồ cũng truyền bá ra khắp Giêrusalem và các vùng phụ cận nhiều bản sao chính các Người chép. Các Người cũng nói cho mọi người biết nguồn gốc và các hoàn cảnh thiêng liêng làm nên kinh Tin kính ấy nữa.

Khắp nơi đều hết sức tôn kính tiếp nhận kinh Tin kính. Ngoài ra, để phấn khích ḷng tôn kính ấy, Thánh Linh c̣n hiện xuống trên những ai tôn kính thiết tha hơn, lấy ánh sáng bao phủ họ và cho họ được đầy một trí thức lạ lùng. Đem bản kinh Tin kính ấy áp vào bệnh nhân, họ được khỏi bệnh, trừ được ma quỉ, cho kẻ chết sống lại. Một trường hợp lạ trái ngược xảy ra là: có một người Do Thái bất tín nọ, nghe một giáo hữu kính cẩn đọc kinh Tin kính ấy, nổi giận, muốn giật bản kinh đi, liền ngă chết ngay dưới chân giáo hữu đó. Chúa Thánh Thần cũng hiện xuống rơ ràng trên những dự ṭng lúc thụ tẩy đọc bản tuyên xưng đức tin này. Ngoài ra, Người c̣n tiếp tục ban ơn nói tiếng lạ và xuất hiện trên những người các Tông đồ ban phép thêm sức cho. Trong thời kỳ hạnh phúc ấy, Chúa Thánh Thần ban ḿnh ra rộng răi, theo gương Chúa Giêsu đă vâng ư Chúa Cha bỏ trời xuống thế. Thiên Chúa quí trọng ơn cứu rỗi các linh hồn biết bao!

 

Lời Mẹ nhắn nhủ:

Hỡi con, biết bao nhiêu lần Mẹ đă lấy ḷng tôn kính rất sâu xa qú đọc kinh Tin kính. Khi Mẹ đọc đến câu “sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria”, Mẹ vừa khiêm nhượng, vừa tri ân sấp ḿnh xuống. Làm như thế, Mẹ chú ư đền bồi những sự bất kính người ta sẽ tỏ ra sau này khi đọc những lời rất đáng kính ấy. Chính v́ lời Mẹ cầu xin mà Chúa soi cho Giáo Hội rất năng đọc kinh Tin kính, kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng trong Các Giờ Kinh Phụng vụ, và truyền cho các tín hữu phải bái gối khi đọc lời: "Người đă Nhập Thể".

Hỡi con, con phải thấm nhuần ḷng tôn kính để đọc kinh Tin kính, Lạy Cha và Kính mừng.