45. HAI LẦN MẸ SANG TÂY BAN NHA

 

Sau khi thánh Phaolô trở lại, ma quỉ căm phẫn bùng lên khát vọng báo thù tín hữu, nhất là Mẹ Maria.  Chúng nhất định một phen quyết chiến thật ghê gớm.  Mẹ Maria thấy rơ những ư định đen tối của chúng, Mẹ đau khổ rất nhiều, mặc dầu Mẹ biết rơ ác tính của chúng không thể thực hiện nếu Thiên Chúa không cho phép, và ở trần gian này thế nào cũng phải chiến đấu.  Nhưng Mẹ cũng biết loài người rất yếu đuối, lúc nào cũng phải sợ sa ngă nặng nề.  Cho nên Mẹ đă muốn được thay vào chỗ con cái Mẹ để chịu đau khổ ṿ xé và cám dỗ xông đánh.  Trong bất cứ việc nào, Mẹ cũng cầu nguyện theo gương Chúa Giêsu, nên Mẹ sốt sắng lạ thường sấp ḿnh xuống thưa lên:  "Nhân danh Giáo Hội, con xin dâng lên Chúa tất cả những công nghiệp của Con Chúa, xin Chúa cho phép con được bày giăi tâm can con với Chúa, mặc dầu Chúa đă biết tất cả rồi."

Lúc ấy, Mẹ xuất thần nh́n thấy Chúa Giêsu xin Cha ban xuống ơn Mẹ xin.  Cha nhận lời Mẹ, và nói:  "Maria, con Cha, con hăy lên cao hơn".  Lập tức,  rất đông thiên thần đến đưa Mẹ lên thiên đàng, đặt Mẹ trước ngai Chúa Ba Ngôi.  Sấp ḿnh dưới chân Chúa, Mẹ thờ lạy Chúa, và một lần nữa, khẩn xin Con ḿnh dâng những đau khổ đă chịu cho Chúa.  Trước mặt toàn thể thần thánh, Chúa Giêsu tuyên bố hằng sẵn ḷng vâng theo ư Mẹ.  Chúa Cha nói:  "Hỡi con rất yêu dấu, con là Quản thủ t́nh yêu Cha, là dụng cụ của quyền năng Cha.  Muốn xin ǵ con cứ nói đi!"  - Mẹ thưa:  "Lạy Thiên Chúa linh hồn con, xin Chúa đoái thương ghé mắt thương xót đến Giáo Hội của Chúa.  Kẻ thù nào cũng đang âm mưu phá Giáo Hội.  Xin để cho một ḿnh con được gánh chịu tất những đau khổ đang đe dọa con cái Giáo Hội, và để các tín hữu được tôn vinh Cha trong an b́nh.  Con sẽ chiến đấu để Chúa chiến thắng".  Cha hằng hữu đáp:  "Được, hỡi con dấu yêu, Cha sẽ bênh đỡ tôi tớ Cha tùy thích hợp cho vinh danh Cha.  Nhưng Cha cũng để tôi tớ Cha phải đau khổ tùy cần thiết xứng ân thưởng họ sẽ được.  Con hăy lên ngai Cha, bên hữu Con của con, Chúng Ta sẽ cho con thấy rơ bí quyết chỉ đạo Giáo Hội".

Bấy giờ Mẹ thấy rơ lư do tại sao các Tông đồ và các vị thánh sẽ phải chịu đau khổ như Chúa Cứu Thế, và Mẹ phải cộng khổ mà hồi phục những ǵ Mẹ ước ao chịu thay cho họ như thế nào, đến nỗi Mẹ chỉ c̣n có việc đồng hóa với thánh ư Chúa là được.  Chúa Ba Ngôi bằng ḷng để cho Mẹ chiến đấu tới toàn thắng lũ rồng dữ ác ôn hỏa ngục, ban cho Mẹ nhiều ơn mới để chiến đấu và chúc lành cho Mẹ.  Các thiên thần lại đem Mẹ về pḥng nguyện tại nhà Tiệc Ly.

Vừa ra khỏi cuộc xuất thần, Mẹ liền sấp ḿnh giang tay, khiêm nhượng cảm tạ Thiên Chúa v́ ơn Mẹ vừa dược, và đàm đạo một lúc với các thiên thần.  Mẹ nghĩ nên báo cho các Tông đồ và môn đệ biết những gian nan thử thách các Người sắp phải chịu.  Chính Mẹ báo cho thánh Phêrô, cho thánh Gioan và các Tông đồ khác c̣n ở Giêrusalem.  Những vị ở xa và nhất là thánh Phaolô đang c̣n ở Đama, Mẹ sai thiên thần mặc h́nh người đến báo.  Tất cả đều đầy tri ân, hoan hỉ, và can đảm, đoan hứa sẵn ḷng chịu chết cho vinh danh Chúa Giêsu.

Vị ở xa nhất là thánh Giacôbê Trưởng.  Sau khi giảng ít ngày trong xứ Giuđê, Người xuống tầu tại Gióppê (ngày nay là Jaffa, hợp lại với Telaviv, thủ đô Israel), để sang Tây Ban Nha, vào tháng tám năm ba mươi lăm, tám tháng sau khi thánh Têphanô chịu tử đạo.  Người cập bến Catagien cách nhanh chóng, từ đó Người lên Granađa.  Rất nhiều đau khổ đón chờ Người tại đây, nhưng Người vẫn được ơn trời phù trợ.  Thánh Giacôbê là một tôi tớ quí yêu nhất của Mẹ Maria. Người tha thiết tôn sùng Mẹ. Nhiệt thành, can đảm, quảng đại, Người đă đọc những bài giảng hùng hồn như sấm sét, xứng với tên Chúa Giêsu đă đặt cho.  V́ thế, Người đặc biệt đáng được trời cao qiúp đỡ.  Chúa Giêsu và Mẹ Maria thường sai thiên thần đến bảo trợ và dẫn lỗi cho Người trong các cuộc hành tŕnh.

Kiều dân Do thái tại đây vẫn chưa tin vào Chúa Giêsu và vẫn c̣n cuồng nộ.  Họ đă tấn công thánh Tông đồ.  Họ rêu rao Người là một kẻ lang thang, một kẻ dối trá, một tên phù thủy.  Họ đă giết một trong mười hai môn đệ của Người.  Tuy nhiên, lại có rất nhiều người dân ngoại trong vùng đó tin theo Chúa Kytô.  Người Do thái xiềng các Người lại, đem ra ngoài thành.  Lúc họ sắp  sửa giết chết tất cả, thánh Giacôbê thiết tha xin Mẹ Maria cầu cứu:  "Ôi Mẹ rất nhân từ, xin Mẹ cầu cho con và tín hữu của con.  Nếu thánh ư Chúa muốn chúng con chết ở đây, xin Mẹ nài xin Người đoái nhận linh hồn chúng con, xin Mẹ ban phúc lành cho chúng con, và xin nhận lễ hy sinh đau khổ là con không được gặp Mẹ trong giờ này, nếu giờ này là giờ sau hết đời con.  Ôi Maria! Ôi Maria!"

Mẹ Maria thấy tất cả quang cảnh đó.  Đầy cảm thương, Mẹ bèn nhất định đi giải thoát cho vị Tông đồ đang cầu xin Mẹ.  Nhưng khi có hệ tới phép lạ, Mẹ luôn luôn rất thận trọng:  Mẹ để mặc Chúa Quan Pḥng.  Chúa Giêsu lúc nào cũng  chú ư đến nguyện ước của Mẹ, Người truyền cho một ngh́n vị thiên thần thi hành lập tức điều Mẹ không dám tỏ ra ấy.  Liền đó, các vị đó hiện ra với Mẹ dưới h́nh người, đặt Mẹ lên một đám mây sáng láng, và đem Mẹ đến chỗ thánh Giacôbê và các môn đệ sắp phải giết, chỉ một ḿnh thánh nhân nh́n thấy và nghe Mẹ nói:  "Giacôbê, con hăy can đảm lên, hăy thoát khỏi xiềng xích trói buộc con".  Mọi xiềng xích đều bị đứt toang tất cả.  Những người Do thái đang cầm dao dài sắp giết các Người đều bị quật ngă, bất tỉnh nhân sự nhiều giờ; bọn ma quỉ đứng đự đó bị xô xuống vực sâu hỏa ngục; thánh Giacôbê và môn đệ ngạc nhiên, vui mừng cảm tạ Chúa Toàn Năng và Mẹ Maria v́ ơn lạ lùng ấy.

Mẹ c̣n thêm một ơn nữa quan trọng chẳng kém:  Mẹ truyền cho một trăm thiên thần hầu cận Mẹ ở lại với thánh Giacôbê, bảo vệ Người cũng như các môn đệ, và đưa về Saragôxa.  Người đă giảng Tin Mừng thành công xán lạn cho các vùng: Anđalu, Bồ Đào Nha, Galixi và các miền khác, tới đâu cũng làm nhiều phép lạ, đặt các Giám mục và huấn luyện từng cơ đoàn tín hữu.

Tại Giuđêa, sau khi thánh Phaolô trở lại, Giáo Hội được hưởng một b́nh an hạnh phúc, v́ ma quỉ đă bị xô xuống hỏa ngục một thời gian.  Chúa Quan Pḥng khôn ngoan vô cùng đă an bài ban cho một thời b́nh an sau một thời bách hại.  B́nh an để nhiều tín hữu gia nhập Giáo Hội, bách hại để họ có dịp lập công.  Quỉ Luxiphe căm phẫn điên cuồng với thành Giêrusalem nhất.  Nó ra lệnh các quỉ lên hết, chỉ để lại hỏa ngục những tên quỉ cần thiết cho những kẻ bị trầm luân nh́n thấy mà khổ sở hơn.  Thiên Chúa đă cho phép nó được lăn sả vào tôi tớ Người một phần nào, để Giáo Hội chiến đấu phát triển trên đất đă vinh quang phong phú nhờ máu và nước mắt họ.

Mẹ Maria được biết tất cả những tai biến gần xảy ra cho Giáo Hội.  Tai biến ấy xuyên thấu Trái Tim đầy thương cảm của Mẹ một cách đau buốt đến làm Mẹ phải chết, nếu không có ơn trên trợ giúp.  V́ không thể cản ngăn được tai biến, Mẹ cố gắng ít là tỉnh giảm được bằng lời cầu nguyện, nước mắt và ư kiến.  Một số rất lớn các linh hồn hẳn sẽ nhờ Mẹ mà được cứu rỗi, nhưng Mẹ vẫn đặc biệt che chở các thừa tác viên của Chúa Giêsu, v́ ma quỉ muốn giết họ.

Mặc dầu tâm hồn Mẹ vẫn hết sức b́nh lặng, và bề ngoài Mẹ vẫn thản nhiên như thường, nhưng tâm hồn đau khổ của Mẹ cũng không khỏi lộ trên gương mặt một vẻ buồn u ám.  Với cặp mắt sáng của phượng hoàng, thánh Gioan đă nhận ra vẻ buồn ấy; Người đau đớn mênh mông.  Sau khi cầu xin Chúa soi sáng, ba lần Người đến pḥng nguyện của Mẹ để hỏi Mẹ về cớ sự, nhưng vẫn không dám vào.  Mẹ tự ra ngoài gặp Người, khuyến khích Người mà nói:  "Con muốn ǵ cứ nói cho Mẹ biết đi!"  Thánh Gioan chỉ trả lời một câu:  "Con thấy Mẹ buồn".  Nh́n thấy ước vọng của Người, và luôn luôn vâng lời Mẹ, Mẹ xin phép Chúa Giêsu để nói với Người:  "Chúa đă tỏ cho Mẹ biết Giáo Hội sắp sửa bị bách hại, nhất là tại Giêrusalem.  Một vị Tông đồ sẽ bị giết tại đây, con ạ!"  Thánh Gioan thưa lại một câu thật xứng danh nghĩa Tông đồ:  "Nếu vậy Mẹ cứ an ḷng, Mẹ ạ.  Chúng con ai ai cũng sẵn sàng hy sinh trót mạng sống chúng con cho Chúa.  Mẹ quá rơ: Thiên Chúa sẽ được rất nhiều lợi ích từ những gian nan ấy.  Nhưng, gian nan lại bắt đầu tại thành phố này, nên Mẹ chẳng nên ở lại đây, ác tâm của con người bị quỉ dữ xúi bẩy, nhỡ ra lại làm hại đến Mẹ là Nhà Tạm giữ Thánh Thể Chúa chăng!"

Mẹ Maria rất muốn ở lại Giêrusalem nâng đỡ tín hữu, nhưng để thi hành hoàn hảo đức tuân phục, Mẹ không thắc mắc ǵ về ư kiến của vị Tông đồ mà Mẹ vẫn kính trọng như bề trên.  Mẹ lại hân hoan mừng v́ Người có những dự tính tốt đó nữa.  Bấy giờ thánh Gioan nói:  "Con nghĩ chúng ta cần phải sang Êphêsô.  Sự có mặt của Mẹ ở đó sẽ sinh nhiều lợi ích cho các linh hồn hơn ở Giêrusalem này.  Con nguyện làm thiên thần phục vụ Mẹ trong cuộc hành tŕnh sang thành ấy.  Con chỉ là sâu bọ yếu đuối thôi; nhưng Chúa sẽ đi với Mẹ con ta".

Lúc ở trong pḥng một ḿnh, Mẹ thưa lên với Thiên Chúa:  "Con vui ḷng ra đi để vâng phục Gioan đầy tớ Chúa, con coi ư của Gioan như ư Chúa.  Xin Chúa dẫn con đến tất cả  những nơi đẹp ư Chúa nhất".  Chúa trả lời:  "Phải, ư Cha là con sang Êphêsô mưu lợi cho các linh hồn".  Lời quả quyết kèm theo phép lành Chúa ban là một an ủi cho Trái Tim Mẹ.  Cháy lên t́nh thương dân Êphêsô, Mẹ thu xếp mọi công việc ở Giêrusalem để chuẩn bị đi Êphêsô, sau khi đă quan pḥng những bất tiện có thể xảy ra khi Mẹ vắng mặt.

Bốn ngày trước khi lên đường, theo thường lệ, Mẹ cầu nguyện cho các tín hữu và nhất là cho các Tông đồ.  Mẹ thấy Con Mẹ có nhiều thiên thần tháp tùng từ trời xuống.  Chúa vào pḥng Mẹ, Mẹ thờ lạy rồi, Chúa nói:  "Mẹ yêu dấu, Con rất thỏa ḷng v́ lời Mẹ xin.  Con sẽ bênh vực Giáo Hội Con lập, tất cả quyền lực hỏa ngục cũng sẽ không làm ǵ nổi.  Nhưng, Mẹ biết rồi, các Tông đồ của Con cũng chết cực như Con.  Vị thứ nhất theo gương Con để hy sinh, đó là Giacôbê, môn đệ trung thành của Con.  Mẹ hăy đi Saragôxa, ra lệnh cho Giacôbê về Giêrusalem.  Nhưng trước khi về, Tông đồ ấy c̣n phải xây tại đó một đền thờ dâng kính Mẹ và đặt dưới danh hiệu Mẹ.  Tại đền thờ ấy, người ta sẽ tôn kính Mẹ để sinh lợi cho nước Tây Ban Nha và cho vinh danh Chúa Ba Ngôi."

Mẹ Maria kêu lên:  "Xin cho mọi thụ tạo được hợp với Mẹ mà ca tụng t́nh thương của Con.  Xin Con cho phép Mẹ nhân danh Con mà hứa rằng: Đền thờ ấy sẽ là một phần gia nghiệp của Mẹ: tất cả những ai đến cầu khẩn Con tại đó, nhờ Mẹ can thiệp, đều sẽ được cánh tay quyền năng của Con bảo vệ đặc biệt".  Chúa Giêsu vui ḷng chấp nhận lời xin, sau khi Mẹ tạ ơn Chúa, Chúa truyền cho nhiều thiên thần tạo một ngai bằng mây lộng lẫy kiệu Mẹ đi.  Mẹ lên ngai rồi, Chúa chúc lành cho Mẹ và về trời.  C̣n các thiên thần đưa Mẹ sang Saragôxa.  Các vị ấy cũng mang theo một tượng Mẹ chính các vị đă làm, và một cột cẩm thạch nhỏ.  Cuộc hành tŕnh này, dầu tổ chức mau chóng, Chúa cũng xếp đặt chu đáo, các thiên thần vừa đi vừa hát những khúc ca chúc tụng Mẹ, những khúc ca mà sau này mới có ở trần gian, như là "Chào Thánh Mẫu sinh Con Chúa", "Lạy Nữ Vương, Mẹ Nhân lành", "Lạy Nữ Vương Thiên Đàng" và nhiều ca khúc khác.  Mẹ ứng đáp những khúc ấy bằng một ḷng khiêm nhượng cân xứng với cuộc khải thắng cao cả của Mẹ ấy, và dâng lên Chúa Ba Ngôi tất cả.

Mẹ đă tới Saragôxa vào lúc nửa đêm.  Thánh Giacôbê và môn đệ lúc ấy đang ở ngoài thành. Nghe thấy nhạc trời, các ông rất bỡ ngỡ nhưng đầy phấn khởi.  Các ông càng ngây ngất hơn khi thấy ở trên không trung một bầu sáng lớn như mặt trời.  Chỉ một thánh Giacôbê là được đặc ân chiêm ngưỡng Mẹ ngồi trên ngai trong bầu sáng ấy, giữa các thiên thần.  Người liền sấp ḿnh xuống trước mặt Mẹ.  Sau khi chúc lành cho Người, Mẹ nói:  "Thiên Chúa Toàn Năng muốn con xây tại đây một đền thờ dưới danh hiệu Mẹ.  V́ các kho tàng ân sủng sẽ thông ban tại đây cho tất cả những ai cầu xin Chúa qua sự can thiệp của Mẹ.  Để bảo đảm việc này là thật, một tượng Mẹ sẽ đặt tại đây, trên cột này; tượng sẽ cứ ở đây măi cho đến tận thế, trong ngôi đền thờ mà con phải cấp tốc xây dựng.  Khi xây xong, con sẽ trở về Giêrusalem để dâng mạng sống của con cho Chúa Giêsu".

Theo lệnh Mẹ, các thiên thần đặt tượng Mẹ trên cột, ngay nơi ta c̣n thấy ngày nay.  Rồi cùng với thánh Giacôbê, các vị đó hối hả dâng niềm tôn kính Chúa trước mặt Mẹ.  Thánh Tông đồ sung sướng cảm tạ Mẹ, xin Mẹ đặc biệt bảo trợ nước Tây Ban Nha, nhất là nơi dành riêng tôn kính Mẹ.  Mẹ hứa như lời xin và chúc lành cho Người, rồi trở về Giêrusalem như trước.  Theo lời Mẹ xin, Thiên Chúa truyền cho một thiên thần ở lại bảo vệ đền thờ.  V́ thế mà đền thờ ấy thoát khỏi sự phá hoại của người Do thái, người Rôma, bè rối Ariô, người Maurô, mặc dầu quỉ Satan muốn hủy diệt, đă xui giục họ phá bỏ.

Sau cuộc Mẹ xuất hiện, thánh Giacôbê nói cho môn đệ biết.  Họ bèn bắt tay ngay vào việc xây dựng đền thờ một cách thật đầy hứng thú.  Công tŕnh xây cất kéo dài một năm hai tháng hai mươi ba ngày.  Đó là nguồn gốc xác thực và lạ lùng của đền thờ danh tiếng Đức Mẹ Trên Cột đá.

 

Lời Mẹ nhắn nhủ:

Con hăy tạo lấy những khát vọng thánh thiện như Mẹ, cả đối với những việc con không làm được.  Con hăy học hỏi nơi Mẹ cho biết trốn tránh nguy hiểm thoạt khi vừa nhận thấy.  Mẹ rất có thể ở lại Giêrusalem chẳng sợ hăi ǵ:  nhưng Mẹ cũng rời bỏ thành ấy để nêu một gương mẫu cẩn trọng và tùng phục.  Sau hết, con hăy luôn hạ ḿnh xuống trước Uy Nhan Thiên Chúa cho cân xứng với những hồng ân con sẽ được Người ban cho, y như Mẹ đă làm khi Người truyền cho thánh Giacôbê xây tại Saragôxa một đền thờ kính Mẹ.