48. MẸ DỰ CÔNG ĐỒNG GIÊRUSALEM

 

Sau khi đến bái chào thánh Phêrô, Mẹ Maria đi viếng các nơi thánh.  Các thiên thần tháp tùng Mẹ, ma quỉ cũng đi theo.  Chúng luôn luôn t́m cách mê hoặc, đe dọa và giơ bộ mặt gớm ghiếc ra nhát sợ Mẹ.  Nhưng khi Mẹ gần đến nơi nào là chúng lại bị một sức mạnh thần linh cưỡng bách phải chạy xa.  Ít nhất chúng cũng rất muốn giảm bớt ḷng Mẹ nhiệt thành tôn kính Con Mẹ.  Nhưng trái hẳn, Mẹ lại hết sức nồng nhiệt làm chúng phải hết sức hăi hùng.  Ngoài ra, chúng c̣n cảm thấy từ Mẹ xuất phát một sức mạnh hành hạ chúng, khiến chúng phải tru trếu rùng rợn.

Khi Mẹ lên đến núi Cây Dầu, Chúa Giêsu hiện ra với Mẹ thật lộng lẫy và vinh quang khôn tả, tỏ ra với Mẹ nhiều dấu thiết ái thần hóa Mẹ nhiều hơn nữa.  Theo lời Chúa nói, những ơn ấy là một phần ân thưởng về khiêm nhượng và tùng phục Mẹ thực hành đối với thánh Phêrô, v́ đă tôn trọng thánh Phêrô hơn ḷng nhiệt thành và thích ư của Mẹ.  Chúa cũng hứa sẽ trợ lực cho Mẹ khi Mẹ chống đánh ma quỉ:  Người sẽ tỏ ra cho chúng thấy nơi Mẹ một sức mạnh mới lạ cao vượt hơn sức mạnh của chúng hơn nữa.

Lúc Mẹ trở về nhà Tiệc Ly, chúng đến thử sức với Mẹ ngay.  Nhưng chúng cảm thấy lực lượng của chúng chỉ như một trái banh vật vào một bức tường đồng, nẩy ra dội lại kẻ đă ném vào.  Chúng vừa rút lui vừa căm giận chính ḿnh hơn căm giận Mẹ.  Nhưng chúng lại phấn khởi ngay để trả đũa bằng những tấn công mới.  Mẹ Maria chỉ nh́n những cuồng nộ đó với cặp mắt khinh thường chúng.  Tuy nhiên, khi vào pḥng , Mẹ lại cầu xin ơn Chúa trợ lực như là một thụ tạo yếu đuối hơn cả.  Mẹ cũng cầu nguyện để trong Công Đồng sắp tới chân lư Phúc Âm thuần túy tách biệt khỏi nghi lễ Maisen.

Trong lúc Mẹ chờ đợi Công Đồng khai mạc, thánh Phaolô và thánh Banabê tới Giêrusalem.  Từng đă nóng ḷng được gặp Mẹ, nên hai vị đến bái chào Mẹ ngay.  Hai vị tin chắc rằng phải tôn trọng Mẹ hơn hết, nên hai vị vui mừng rơi lệ sụp lạy dưới chân Mẹ.  Nỗi mừng của Mẹ cũng bao la không kém: Mẹ vẫn yêu thương các Người trong Chúa với một t́nh âu yếm đặc biệt, rất xứng với nhiệt tâm của các Người.  Mẹ cũng sấp ḿnh xuống trước mặt các Người, xin hôn tay và xin chúc lành.  Lúc đó thánh Phaolô được thị kiến thấy Mẹ mặc Thần Tính Thiên Chúa.  Thấm đậm t́nh cung kính mến yêu, Người thưa lên Mẹ:  "Lạy Mẹ t́nh thương, xin Mẹ tha tội cho con là đứa tội lỗi hèn mạt đă dám bách hại Con Mẹ".  - Mẹ thưa lại:  "Ôi Phaolô đầy tớ của Chúa, nếu Chúa Cứu Chuộc đă chọn con làm một khí dụng ưu tuyển, Mẹ là nữ t́ của Chúa, sao Mẹ lại dám không tha cho con?  Linh hồn Mẹ tán tụng Chúa v́ tất cả ḷng lành Chúa đă đăi ngộ con".  Thánh Phaolô và thánh Banabê cảm tạ Mẹ v́ t́nh Mẹ ân cần giúp đỡ, và xin Mẹ bảo hộ ḿnh trong tương lai.

Ít hôm sau, hai vị đến dự Đại Công Đồng mà thánh Phêrô ra lệnh triệu tập và xin Mẹ Maria là Nữ Vương Giáo Hội đến tham dự, mặc dầu v́ khiêm nhu Mẹ muốn từ chối.  Thánh Phêrô quyết định trước hết phải dành mười ngày để cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng; ngày đầu tiên và ngày cuối cùng có thánh lễ.  Chính Mẹ Maria sửa soạn pḥng tế lễ tại nhà Tiệc Ly.  Lúc truyền phép, cả nhà Tiệc ly tràn đầy ánh sáng lạ với hương thơm dịu dàng. Các Tông đồ và môn đệ đều hiệp lễ từ tay vị Nguyên Thủ Giáo Hội. Mẹ Maria lúc nào cũng muốn là người cuối rốt. Mẹ lui vào pḥng cầu nguyện suốt mười ngày, không ra khỏi, không ăn, không nói với ai.  Giữa Mẹ và thiên đàng, trong thời gian ấy trao đổi bao nhiệm mầu vinh hiển!

Sau khi Mẹ ch́m vào tĩnh mịch trong pḥng nguyện, các thiên thần rước cả hồn xác Mẹ lên trời trong một cuộc cung nghinh tráng lệ hơn các lần trước rất nhiều.  Trong khi đó một thiên thần mặc h́nh Mẹ ở lại để người ta khỏi thấy Mẹ vắng mặt.  Khi cuộc cung nghinh đă lên đến những tầng không trung cao thẳm, Thiên Chúa hạ lệnh Luxiphe cùng toàn thể ma quỉ phải đến trước mặt Đức Nữ Vương vũ trụ.  Mẹ nh́n thấy nguyên h́nh dạng chúng.  Bộ diện chúng gây cho Mẹ một cảm giác cực khổ, chúng xấu xa khó tưởng tượng.  Nhưng v́ có sức mạnh Thiên Chúa ban, nên Mẹ cản ngăn được nỗi khổ ấy.  Phần ma quỉ, chúng hoảng hốt chịu cực h́nh v́ những đặc ân của Mẹ.  Nhất là khi nh́n thấy h́nh nhiệm tích Thánh Thể trong Trái Tim Mẹ, và nghe tiếng Chúa Giêsu tuyên bố:  "Ta sẽ nhờ Đức Nữ này đạp nát đầu rắn già để bảo vệ Giáo Hội Ta đến muôn đời", chúng càng thất kinh, run giùng và khốn khổ.  Chúng đau đớn kêu lên:  "Xin Thiên Chúa xô chúng tôi xuống hỏa ngục sớm đi, đừng bắt chúng tôi phải ở trước mặt Người Nữ hành hạ chúng tôi hơn cả lửa hỏa ngục".  Nhưng Chúa vẫn bắt chúng phải ở lại, và để dậy cho chúng phải sợ Đấng là Mẹ muôn loài hơn, Người ủy cho Mẹ quyền phép đuổi chúng đi hay để chúng ở lại tùy ư.  Mẹ ra lệnh cho chúng cút về.  Tức th́ chúng nhào xuống vực thẳm với những tiếng rú kinh hồn làm những kẻ bị trầm luân phải một phen rùng rợn.

Sau chiến thắng ấy, Mẹ được đón tiếp tại thiên đàng với tràn ngập hứng vui và ở lại đó hai mươi bốn giờ.  Sấp ḿnh trước Chúa Ba Ngôi, Mẹ xin Chúa ban ơn trợ giúp các quyết nghị của Đại Công Đồng Tông đồ sắp tới.  Nhân Tính Chúa Giêsu cũng hợp ư nguyện cầu.  Và Chúa Ba Ngôi chấp nhận.  Để bảo đảm cho chấp nhận này, Mẹ thấy từ Thần Tính Chúa một đền thờ lộng lẫy, như làm bằng kim cương và pha lê với những trang trí muôn mầu.  Chúa Ba Ngôi trao đền thờ ấy cho Nhân Tính Chúa Giêsu.  Chúa Giêsu hợp nhất với Mẹ một cách rất lạ lùng rồi trao lại đền thờ lại cho Mẹ.  Trong lúc tiếp nhận, Mẹ tràn ngập những vẻ huy hoàng mới lạ.

Khi Mẹ lĩnh nhận những hồng ân ấy rồi, các thiên thần rước Mẹ về nhà Tiệc Ly.  Mẹ mang trên hai tay Ngôi đền thờ mầu nhiệm Con Chí Thánh Mẹ tặng, tượng trưng cho Giáo Hội quí yêu của Chúa.  Suốt chín ngày sau, Mẹ cầu nguyện rất nhiều cho Giáo Hội.  Ngày cuối cùng, thánh Phêrô dâng thánh lễ và cho hiệp lễ như ngày đầu.  Sau đó, Đại Công Đồng đă bàn luận nhiều điều liên hệ đến đức tin và các nghi lễ thánh.  Cuối cùng, như để xác nhận các quyết nghị của Công Đồng ấy, Chúa Thánh Linh hiện xuống Đại Công Đồng dưới h́nh lưỡi lửa.  Và tại Antiôkia sau này, khi các tín hữu đọc văn kiện của Công Đồng đầu tiên, Chúa cũng lại hiện xuống một lần nữa như vậy.

Mẹ Maria cảm tạ Thiên Chúa v́ Công Đồng thành công mĩ măn.  Sau đó, Mẹ từ biệt thánh Phaolô, thánh Giacôbê và các Tông Đồ khác, khi đă tặng các Người một chút di vật của Chúa Giêsu.  Các Người ra đi với một tâm hồn gan dạ mới, một tin tưởng mới để chu toàn sứ mạng cam go của ḿnh.  Bọn ma quỉ rất muốn gây xáo trộn Công Đồng tại nhà Tiệc Ly, nhưng chúng không thể bén mảng tới.  Nghĩ đến Đức Nữ Vương vô địch, chúng vẫn c̣n run giùng.  Tuy nhiên, Luxiphe cũng cứ lảng vảng ŕnh ṃ quanh Mẹ như một con sư tử rống mồi.  Nó căm tức v́ bất lực không làm ǵ được Mẹ, nên quyết định dùng bốn mụ phù thủy ở Giêrusalem mưu hại Mẹ.  Nhưng bùa ngải của họ thất bại thảm thương.

Thất bại năo nề như vậy mà Luxiphe cũng vẫn c̣n manh tâm.  Phải chờ cho tới khi cuộc chiến đấu trên không trung tái diễn ở trên mặt đất, chúng mới chịu bỏ không dám ḍm ngó đến Mẹ nữa.  Cuộc chiến này ứng với cuộc chiến đấu đầu tiên, nên thánh Gioan đă tả lại bằng những tiếng, những ẩn dụ khó hiểu như lần trước.  Sau cuộc chiến đấu đầu tiên, Luxiphe và các quỉ phải phạt mất phúc thiên đàng và phải chịu khổ h́nh hỏa ngục, c̣n sau cuộc chiến đấu lần thứ hai này, chúng phải chịu những h́nh khổ phụ trội cân xứng với những mănh lực chúng đă căm hờn với Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm.

Để kết liễu cuộc chiến đấu đáng nhớ này, Chúa Giêsu đă dự trước cho Mẹ Người những ơn rất khác thường, không hề một thụ tạo nào có thể hiểu được.  Nhưng Luxiphe lại chẳng biết ǵ, nên y vẫn nuôi một hy vọng hăo.  Ngoài ra, y tin rằng các phép được thử thách Mẹ Maria đă sắp hết, nên y muốn đốt giai đoạn bằng cách tăng thêm táo bạo và căm hờn.  Để bắt đầu những tấn công mới, y ủy cho những tên phù thủy thật cao  tay, việc hại mạng sống Đức Nữ mà y vẫn gọi là nữ cừu địch.  Bọn này nhiều lần ra tay tội ác, nhưng không luợm được một chút kết quả nào.  Căm phẫm với bọn đó, Luxiphe đă hành hạ chúng không tiếc tay.  Dùng phương thế nào cũng vô ích, y quyết định tấn công coi như lần cuối cùng.  Y dùng vào cuộc tấn công này gần hết mọi tên quỉ.  Cuộc chiến đấu này rất vĩ đại, chưa từng thấy và cho đến tận thế cũng không hề thấy bao giờ nữa.

Lũ rồng dữ hỏa ngục đến bất chợt gặp Mẹ trong pḥng nguyện.  Chúng gắng công đánh vào các ngoại quan của Mẹ.  Chúng gieo vào không trung đầy những hiện tưởng rất quái gở, với những tiếng hú tiếng động kinh hoàng, có thể làm nổ tan cả vũ trụ.  Để làm cho thế trận rùng rợn hơn, chúng mặc những bộ mặt hữu h́nh, đứa là quỉ xấu xa kinh khủng, đứa là thiên thần sáng láng.  Chúng lại giả bộ giao chiến kịch liệt với nhau giữa bóng tối.  Suốt mười hai giờ, chúng nỗ lực gieo một xáo động, một sợ hăi vào linh hồn Mẹ Maria.  Giá phải người khác đă run sợ mà chết rồi.  Nhưng với Mẹ tất cả những hỗn độn hỏa ngục đó đă chẳng hơi gây được một xúc động, chẳng hơi làm biến được vẻ mặt, chẳng chút khuấy động được tâm hồn b́nh lặng của Mẹ.

Quỉ bèn đưa ra một sức cố gắng cuối cùng để tấn công vào nội quan Mẹ.  Chúng đưa ra hết mọi ngón lừa lọc xảo trá, hết mọi mănh lực ghê hồn: nào là mạc khải linh thiêng trí trá, nào là ảo giác quyến dũ, nào là doạ đe nạt nộ, nào là những lời hứa hăo huyền, chẳng để một nhân đức nào của Mẹ mà không tấn công bằng một nết xấu đối lập.  Nhưng chúng chỉ làm tăng thêm cho Mẹ nhiều chiến thắng, thu tích cho Mẹ nhiều công nghiệp hơn mà thôi.

Khi các quỉ đă ṃn sức rồi, Mẹ Maria mới cầu xin Chúa đứng lên xét xử quan điểm của Mẹ, như vua Đavít đă nói, để lũ cừu thù bị hạ nhục đó trốn khỏi mặt Người.  Tức th́ Chúa Giêsu hiện xuống nhà Tiệc Ly trên ánh sáng uy linh tuyệt đối.  Đi theo Chúa có vô số thiên thần, Adong, Evà, thánh Giuse, thánh Gioakim và thánh nữ Anna, rất nhiều vị tổ phụ và tiên tri.  Vừa chợt thấy Chúa, Mẹ Maria liền sấp ḿnh xuống, sốt sắng thờ lạy.  Ma quỉ hoảng hốt v́ Chúa có mặt - chúng chỉ cảm thấy là Chúa có hiện diện chứ không được nh́n thấy thánh nhan Chúa -. Chúng cố t́m cách chạy trốn, nhưng Chúa sai cột chúng lại, trao đầu giây cho Mẹ giữ.

Bỗng chốc, từ ngai Chúa xuất phát những lời này:  "Hôm nay, cơn thịnh nộ của Đấng Tối Cao giáng phạt các ngươi: một nữ t́ của Adong Evà sẽ đạp nát đầu ngươi, như đă nói từ trước".  Ngay lúc đấy, sáu vị luyến thần cao cả nhất đứng bên ngai Chúa nâng Mẹ lên khỏi đất và đặt Mẹ bên ngai.  Mẹ sáng láng lộng lẫy như mặt trời.  Chân Mẹ đạp lên vừng trăng, tượng trưng Mẹ từng cài đạp hết mọi sự vật trần gian rất mau qua mà mặt trăng khi tṛn khi khuyết là biểu tượng.  Mẹ được đội một vương niệm mười hai tinh tú, tượng trưng những ưu phẩm Thiên Chúa đă thông trao cho Mẹ.  Và sau cùng, Mẹ rên lên trong đau đớn v́ phải sinh hạ những linh hồn thường quá ngạo ngược.

Con rồng đỏ và những quái vật hỏa ngục khác vô cùng khốn cực, căm phẫm v́ thấy ḿnh bị một Người Nữ xiềng lại, mặc dầu chúng định lủi trốn rất nhiều lần.  Tên đầu đảng quỉ kêu lên tru trếu:  "Ôi Người Nữ, xin Bà cho phép tôi nhào xuống vực thẳm cho rồi.  Ở trước mặt Bà, tôi không chịu nổi; tôi không dám trở lại nữa đâu!  Tôi nh́n nhận là Bà đă chiến thắng rồi.  Hỡi những đứa con cháu Adong ngu dại, c̣n theo đuôi ta làm ǵ?  Các người mà vong ân, c̣n xấu xa hơn bọn ta nữa".  Trong khi Luxiphe rống lên những lời đó, Đức Micae, Thống Lănh các đạo binh thiên quốc xuất hiện đem khí giới trí năng, tái diễn cuộc chiến đấu đầu tiên ở trên trời ngày trước.  Cùng với các thiên thần, Người thống trị phe hỏa ngục v́ kiêu căng, nổi loạn và táo tợn không thể tha thứ, dám bách hại thử thách Ngôi Lời Nhập Thể và Mẹ Vô Nhiễm của Người.   Đức Tổng Thần tỏ cho chúng thấy án phạt chúng phải chịu là công bằng, và tuyên bố tuyệt thông chúng.

Sau cùng, Chúa các đạo binh nói với Mẹ Maria những lời này:  "Mẹ yêu dấu của Con, Mẹ là Đấng Bảo Vệ, là Nữ Vương, là Mẹ của Giáo Hội, xin Mẹ cứ sử dụng quyền năng Con tặng Mẹ.  Mẹ hăy hạ lệnh cho con rồng hỏa ngục không được gieo cỏ lùng lạc giáo vào Giáo Hội bao lâu Mẹ c̣n tại thế. Mẹ hăy bạt tính kiêu căng của nó và đạp nát đầu nó". Vâng lệnh Chúa Giêsu, Mẹ cấm quỉ không được gieo rắc vào tín hữu những giả dối chúng bày tạo. Tiếp đó, chúng bị đuổi ra khỏi mặt Mẹ, nhưng vẫn phải mang xiềng.  Lúc ấy, Đức Micae tuyên bố những lời khải hoàn này:  "Từ đây nước Thiên Chúa được an toàn bền vững.  Kẻ tố cáo anh em chúng ta đă bị khai trừ.  Máu Con Chiên đă đánh bại chúng.  Vui lên, hỡi các tầng trời!"

Mẹ Maria vinh thắng hiểu đó là ư muốn của Con Mẹ, nên truyền cho ma quỉ phải xuống vực lửa.  Chúng ở lại đó ít lâu, và xổ sự điên giận bất lực của chúng ra bằng những tiếng tru trếu rùng rợn, trong khi các thiên thần hát lên những khúc ca mới tán tụng Ngôi Lời Nhập Thể và Mẹ Maria.  Mẹ sấp ḿnh trước ngai Con Mẹ, đoan nguyền tận tâm với Giáo Hội và xin Chúa ban phép lành.  Sau khi Mẹ xin Thánh Giuse, thánh Gioakim và thánh nữ Anna chúc phúc cho, toàn thể phái bộ trời cao ấy trở về thiên đàng.

 

Lời Mẹ nhắn nhủ:

Sự trung thành vô địch Mẹ dùng để đẩy lui những tấn công ghê gớm của hỏa ngục, là một bài học quan trọng nhất để con được bền vững trong ân sủng.  Bản tính Thiên thần không hề mệt mỏi, c̣n bản tính loài người rủn ra ngay khi vừa gặp phải những cam go đầu tiên trên đường nhân đức.  Nhưng Chúa đă giới hạn và ngăn cản năng lực của ma quỉ lại, và giúp cho con người yếu đuối tất cả những nguồn lực cần thiết để họ chiến thắng.

Bởi thế, họ không thể chữa ḿnh được khi họ chần chừ trong cơn cám dỗ, tránh khó nhọc khi chống lại quyến dũ mơn trớn khoái lạc giác quan họ.  Ma quỉ dùng mánh khóe khuyếch đại khoái lạc đó trong tưởng tuợng của họ, để lừa gạt họ, đồng thời quỉ lại phóng đại chút đau khổ v́ mất đi khoái lạc ấy.  Bởi thế, kẻ bị chi phối bởi một phóng túng mà Thiên Chúa và Mẹ rất gớm ghét, và thường thấy những kẻ rất hèn kém trong việc phụng sự Chúa lại đă tỏ ra rất mạnh mẽ trong việc làm nô lệ ma quỉ, cứ theo nó xui giục mà làm những việc cam go nặng nhọc.

Cũng có những người mà bậc sống của họ buộc họ phải nên trọn lành, nhưng lại e sợ bậc ấy có nhiều cam go hơn nó thực sự có.  Con hăy theo gương Mẹ, mạnh mẽ chống lại cả hỏa ngục cách điềm tĩnh uy nghi, không mảy may xáo động trước những cám dỗ, không hề chú ư đến: v́ đó là cách tốt nhất để thắng tính kiêu ngạo của ma quỉ.  Giữa những thử thách ấy, Mẹ không hề xao lăng ơ hờ, không giảm bớt việc lành, lại tăng lời cầu nguyện và khóc lóc.

Ma quỉ c̣n hăi hùng khi nhận ra Con Mẹ ở trong Trái Tim Mẹ dưới h́nh nhiệm tích.  Nhiệm tích Thánh Thể là khí giới vạn năng của những ai đang phải chiến đấu.  Nhờ Thánh Thể, họ được trở nên vô địch.