49. MẸ ĐƯỢC  HOÀN THIỆN TUYỆT VỜI

 

Nếu không có một ơn giúp sức đặc biệt, sự sống tự nhiên của Mẹ có thể đă bị tan nát trong những đà tiến rất mạnh khát khao ch́m ngập vào Thiên Chúa.  Đồng thời, Mẹ lại cảm thấy bị t́nh hiền mẫu lôi kéo rất mạnh về loài người mà Mẹ là sự sống của họ, như mặt trời là sự sống của thực vật.  Do đó, nảy ra một cuộc tranh đấu giằng co giữa t́nh Mẹ yêu mến Thiên Chúa và t́nh Mẹ yêu thương loài người.  Lúc đó Chúa Cha phán với Mẹ:  "Những dằn vật và ước vọng yêu đương của con đă in vết thương trên Trái Tim Cha.  Cha muốn tạo cho con một công tŕnh độc nhất măi trong các linh hồn.  Cho một ḿnh con, Cha đă chuẩn bị một nơi tịch mạc.  Ở đó, Cha sẽ nuôi dưỡng con bằng Thần Tính  của Cha, và con sẽ liên tục hoan hưởng sự sống của Cha, không bị một thụ tạo nào cản trở, và cả thân phận đang kư thế của con cũng không trói buộc được.  Từ nơi tịch mạc đó, con sẽ bay lên tới những khoảng vô cùng, rồi từ những khoảng vô cùng đó, con lại bay xuống Giáo Hội Cha, để trào đổ các kho tàng của Cha cho Giáo Hội".

Đó là ơn mà thánh Gioan từng diễn lại một cách mầu nhiệm trong chương mười hai sách Khải Huyền:  "Người Nữ được ban hai cánh phượng hoàng, bay lên nơi tịch mạc Thiên Chúa đă chuẩn bị cho, để được cung dưỡng ở nơi đó 1260 ngày".

Lương cung dưỡng nói đây là thị kiến trừu xuất mà từ ngày đó Mẹ vẫn được bồi bổ liên tục, sống động và hoàn bị hơn măi lên.  Trạng thái mới này đ̣i phải có một trật tự trong ḥa điệu về quan năng tự nhiên của Mẹ. Nhờ những ảnh niệm Mẹ nh́n thấy tất cả mọi sự vật trong Thiên Chúa như trong một tấm gương.  Chính v́ thế mà Mẹ nhận thức được muôn vàn nhu cầu của con cái Giáo Hội và cách thức liệu t́m phương dược cho họ.

Thiên Chúa gạt ra ngoài cách nhận thức và hành động này tất cả những ǵ liên hệ đến sự Mẹ tùng phục thánh Phêrô, thánh Gioan và các Tông đồ khác.  Chính Mẹ đă xin Chúa ơn chuẩn miễn này để khỏi cắt đứt đức tuân phục Mẹ rất quí yêu, và để dậy cho loài người hiểu rằng tuân phục là đảm bảo cho việc tuân hợp thánh ư Chúa.  C̣n mọi sự việc khác, Mẹ đều sử dụng thị kiến trừu xuất, một thị kiến mà việc làm hay giấc ngủ đều không gián đoạn được.  V́ thế, Mẹ không cần phải lư luận ǵ cũng bang trợ được Giáo Hội, hoặc phân biệt được điều nào là điều đẹp ḷng Thiên Chúa hơn.  Việc ǵ Mẹ cũng quan pḥng mà không phải lo lắng; việc ǵ Mẹ cũng chuyên chú mà không phải phân tâm.

Ở đây chỉ xin kể ra vài trường hợp:

Tại Giêrusalem có một nhân vật danh tiếng nọ, đức tính luân lư không nhiều, nhưng rất nhiệt thành với Cựu Luật, chẳng khác ǵ thánh Phaolô  ngày trước.  Mẹ đă xin Chúa cho ông được ơn trở lại.  Nếu là trước khi lên tới bậc nhận thức đang nói đây, có lẽ Mẹ đă phải bàn hỏi đức khôn ngoan để liệu cho ông qui hồi.  Nhưng bây giờ Mẹ chỉ nh́n trong Chúa là khám phá được việc Mẹ phải làm.  Với ơn siêu nhiên soi sáng như vậy, Mẹ bảo thánh Gioan đến giảng tại một nơi nhân vật đó có thể nghe được, đồng thời Mẹ ủy một thiên thần hầu cận soi cho ông ước muốn đến thăm Mẹ.  Ông đến chỉ v́ hiếu kỳ, nhưng thoạt nghe Mẹ nói, ông đă cảm thấy được đổi mới.  Ông sụp lạy dưới chân Mẹ, nh́n nhận Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế và xin chịu phép rửa.  Trong lúc thánh Gioan rửa tội cho ông, Chúa Thánh Linh hiện xuống trên ông rơ ràng khiến ông được nên thánh.

Cũng tại Giêrusalem, có một phụ nữ kitô hữu, nghe một người bà con làm phù thủy đánh lừa, nên đă bội giáo.  Nh́n thấy trong Chúa như vậy, Mẹ liền cầu nguyện khóc lóc nài xin cho người đó được sám hối.  Mẹ cũng nhờ thánh Gioan đến khuyên bảo bà ta, bà ta dễ dàng vâng nghe và xưng tội.  Sau đó chính Mẹ c̣n chỉ dẫn cho nhiều điều lành để bà ta bền vững.

Bọn ma quỉ khiếp đảm  khi thấy Mẹ, nên không dám lần ṃ đến Giêrusalem nữa.  Chúng sang Tiểu Á, nơi thánh Phaolô và các Tông đồ khác đang giảng đạo.  Chúng t́m cách giăng lưới bắt các tín hữu.  Chúng đă làm hỏng nhiều người và xui họ bội giáo.  Thấy rơ t́nh trạng ấy trong Chúa, Mẹ cầu xin Người phá mưu cơ của chúng.  Chúa trả lời để Mẹ cứ hành động với tư cách là Chủ Mẫu của muôn loài.  Được phép ấy Mẹ liền giựt khỏi con rồng cái mồi nó sắp nuốt, và truyền cho nó phải nhào xuống vực sâu hỏa ngục ngay.  Vào hồi đó, Mẹ được 57 tuổi.

Sau 1260 ngày, tức gần ba năm rưỡi, như sách Khải Huyền nói, lúc Mẹ lên 60 tuổi, t́nh Mẹ mến Chúa, cũng như khát vọng hợp nhất với Chúa trên thiên đàng đă tăng triển rất cao, làm cho Mẹ phải liên tục chịu tử đạo.  Nhưng Mẹ không dám xin cắt đứt những dây trần thế ngăn cản Mẹ bay lên.  Một hôm, những nồng nàn và nhiệt hứng đó trở nên mănh liệt nôn nao đến nỗi Trái Tim Mẹ rời vị trí: Thiên Chúa đă là nguyên nhân để gây ra tai nạn đó, Người cũng là nguyên nhân chữa lành.  Để dịu giảm cơn dày ṿ kỳ diệu của Mẹ, các thiên thần sửng sốt đến đàm đạo với Mẹ về cuộc chiếm hữu Thiên Chúa mà Mẹ khát vọng với bao mănh liệt ấy.  Nhưng những lời an ủi đó càng tăng thêm khát vọng, càng đốt bùng cháy thêm những ngọn lửa khát khao của Mẹ.  Mẹ nhờ các thiên thần đi nói với Chúa là Mẹ héo hắt v́ yêu, như đă nói trong sách Diễm Ca, cuốn sách chứa tất cả những mầu nhiệm về t́nh yêu của Mẹ đối với Thiên Chúa.  Sự héo hắt khổ sở này thực tế rơ ràng, các thiên thần hầu cận phải nâng đỡ Mẹ.

Lúc đó, Chúa Giêsu từ trời xuống thăm Mẹ.  Chúa đến gần và nâng Mẹ lên, tăng sức cho Mẹ mà nói:  "Mẹ rất yêu dấu, tiếng than van và ước vọng của Mẹ làm Trái Tim Con bị thương.  Xin Mẹ hăy lên nước trời để đau khổ châu lệ của Mẹ đổi nên hoan hỉ".  Tức th́ các thiên thần đặt Mẹ lên ngai bên cạnh Con Mẹ, rước lên thiên đường, giữa muôn nhạc ca thiên quốc.  Khi Mẹ dă thờ lạy Chúa Ba Ngôi, Nhân Tính Chúa thưa với Cha hằng hữu:  "Lạy Cha, đây là Đấng đă cho Con h́nh hài Con Người, đă nuôi sữa Con và làm việc dưỡng nuôi Con; Đấng đă đồng công vào tất cả công tŕnh Cứu Chuộc của Con, và đă tới bậc thánh thiện tràn đầy v́ đă chu toàn ư muốn Chúng Ta.  V́ vinh quang của Chúng Ta và lợi ích của Giáo Hội, Người đă chịu hoăn ân thưởng đời đời.  Từ nay, Người phải tham dự vào các kho tàng hạnh phúc của Chúng Ta, ngoài luật chung đă định, mới là chính đáng".  - Cha hằng hữu trả lời:  "Hỡi Con, Cha hoàn toàn toại nguyện nơi Con, Cha đă trao phó mọi sự trong tay Con.  Con hăy thông trao cho Người Yêu Dấu của Chúng Ta tùy ư Con".  - Lúc đó, Chúa quyết định là, từ đây, cứ vào ngày Chúa Nhật là ngày kỷ niệm Chúa sống lại, Mẹ lại được lên trời cả hồn xác để mừng kính mầu nhiệm hân hoan này.  Ngoài ra, Chúa c̣n quyết định việc Mẹ hiệp lễ hằng ngày. Rồi Chúa Giêsu nói với Mẹ:  "Mẹ rất yêu dấu, Con sẽ luôn luôn ở với Mẹ trong quăng đời c̣n lại của Mẹ.  Mặc dầu cuộc lưu đầy của Mẹ sắp chấm dứt".  Giữa khi Chúa hứa ban những ơn ấy, Mẹ Maria tự ch́m xuống vực khiêm nhượng rất sâu khôn tả của Mẹ, Mẹ nh́n nhận và ca tụng ḷng đại lượng của Chúa.  Trong nhiều giờ, Mẹ được phúc hưởng kiến trọn hảo hơn hết các thánh.  Ra khỏi trạng thái vinh quang này, Mẹ liền cảm tạ Thiên Chúa, cầu nguyện cho Giáo Hội.

Từ đó cho đến khi chết, lời hứa của Chúa vẫn thực hiện nơi Mẹ.  Sáng mỗi Chúa nhật, vào đúng giờ Chúa sống lại, các thiên thần rước Mẹ trên một ngai sáng láng lên thiên đàng, nơi đây, Chúa Giêsu ra đón Mẹ vào. Các thiên thần xướng lên bài ca "Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, hăy vui mừng, Alleluia".

Đặc ân thứ hai liên quan đến việc hiệp lễ.  Chúa Giêsu muốn Mẹ hiệp lễ hằng ngày, trừ ngày Chúa Nhật Mẹ đă hợp nhất với Chúa trên trời.  Nhưng v́ bao giờ cũng khiêm nhượng và thận trọng dè dặt, Mẹ không nói việc ấy với thánh Gioan.  Một hôm, thánh Gioan c̣n quá bận bịu với việc đi giảng, Mẹ hỏi các thiên thần xem phải làm thế nào, các vị đó trả lời:  "Thánh ư Chúa là một trong chúng con đi báo tin cho thánh Gioan".  Được tin, thánh Gioan cấp tốc trở về nhà Tiệc Ly, nơi Mẹ Maria đang dọn ḿnh hiệp lễ và thưa Mẹ:  "Mẹ ạ, theo lời thiên thần nói với con, Chúa muốn con cho Mẹ rước lễ hằng ngày".  - Mẹ khiêm nhượng nói:  "Nữ t́ của Chúa xin sẵn sàng tuân vâng ư Chúa".

Từ ngày đó, lúc hiệp lễ, Mẹ nh́n thấy Nhân Tính Chúa Giêsu rơ như trong ngày Thứ Năm Thánh, nhưng rực rỡ hơn ở trên núi Taborê nhiều.  Mẹ được thưởng thức những êm ngọt của thị kiến ấy suốt ba giờ.  Chúa muốn như vậy để bù cho Mẹ phần nào phúc hưởng kiến mà Mẹ xin triển hạn, và đền bồi trước sự nguội lạnh và cách dọn ḿnh không đủ của các giáo hữu trong các thế kỷ tương lai sẽ tỏ ra khi hiệp lễ.

 

Lời Mẹ nhắn nhủ:

Hỡi con, người ta không thể tự bào chữa được nếu không nên hoàn thiện, khi đă nh́n thấy Ngôi Lời Nhập Thể.  Nhưng v́ ưu ái, Người đă tách biệt một số linh hồn ra khỏi đám đông, để hiệu lực của Máu Thánh Người sinh hiệu quả nhiều hơn nơi họ.  Khi cộng tác vào ơn đặc tuyển này, họ đă lĩnh nhận biết bao hồng ân, khiến thế gian phải bỡ ngỡ, v́ thế gian chỉ thẩm giá họ theo trí khôn hẹp ḥi của nó.  Nhưng nếu họ không trung tín, họ xúc phạm đến Oai Nghi Chúa hơn những linh hồn không được ưu đăi như vậy.  Có những người chán nản v́ gặp những biến cố ngược với xu hướng của họ.  Có người lại lầm lạc v́ khiêm nhượng giả dối, không muốn để Chúa dùng làm dụng cụ thi hành tất cả những ǵ là thánh ư Người, họ chỉ chấp nhận thánh ư Người trong những điểm hợp với ư họ thôi.  Họ tự đi t́m ḿnh hơn t́m Chúa, họ c̣n dám ngấm ngầm điều khiển Người, và cả kiểm tra Người nữa.

Để khỏi rơi vào lầm lỗi đó, con phải luôn luôn xin Chúa hướng dẫn mọi việc con làm, phải rất cẩn thận đóng chặt các cửa giác quan con, để không một h́nh ảnh trần tục nào lẻn được vào nội tâm con.  Cho nên, đối với thụ tạo, con hăy chỉ giao tiếp khi cần thiết, rồi nài xin Chúa xóa bỏ khỏi linh hồn con những h́nh ảnh nào không cần phải giữ lại.