50. MẸ TRỢ GIÚP VIỆC VIẾT PHÚC ÂM

 

Khi Mẹ Maria được rước lên thiên đàng vào ngày Chúa Giêsu lên trời, Thiên Chúa ban cho Mẹ tri thức rất vững chắc về tất cả những mầu nhiệm của Luật Mới, cũng như về Phúc Âm và các Sách Thánh sẽ dùng vào việc thiết lập bộ Luật Mới ấy.  Ngay từ những ngày đó, Mẹ đă cầu xin Chúa soi sáng cho các thánh kư.  Sau khi trao vào tay Mẹ ngôi Đền Thờ, tượng trưng Giáo Hội, Chúa Giêsu tỏ cho Mẹ biết đă đến lúc phải viết Phúc Âm.  Nhưng vốn rất khiêm nhu thận trọng siêu việt, Mẹ xin chỉ được thực hiện việc đó qua trung gian thánh Phêrô là vị Nguyên Thủ tối cao của Giáo Hội, rồi Mẹ hợp ư với Người.  V́ thế, tại Công Đồng Giêrusalem, sau khi qui định những việc liên hệ đến các lễ nghi, thánh Phêrô tŕnh bày với Công Đồng việc cần phải viết lại cuộc đời Chúa Giêsu, để khắp nơi đều giảng dạy như nhau về Chúa.  Tất cả đều tán thành ư kiến Người và cầu xin Chúa Thánh Thần chỉ định cho những ai phải làm việc ấy.  Bỗng dưng, một ánh sáng từ trời giăi trên thánh Phêrô, và có tiếng phán rằng:  "Vị Nguyên Thủ Giáo Hội hăy chọn bốn người để viết lại những công việc và giáo lư của Chúa Cứu Thế".  Các Tông đồ và môn đệ bèn sấp mặt xuống đất tạ ơn Chúa.  Khi các Người chỗi dậy, thánh Phêrô nói:  "Anh Mathêu sẽ viết Tin Mừng trước hết, anh Marcô thứ hai, anh Luca thứ ba và anh Gioan thứ bốn".  Thánh Linh đă xác nhận việc tuyển lựa ấy bằng cũng ánh sáng chiếu giăi trên thánh Phêrô như trước.

Mấy ngày sau, thánh Mathêu quyết định viết Phúc âm của Người.  Một đêm, Người vào một pḥng kín trong nhà Tiệc Ly cầu nguyện, xin Chúa ban ơn trợ lực, Mẹ Maria hiện ra với Người trên một ngai lộng lẫy.  Mẹ nói:  "Thiên Chúa chúc lành cho con để con bắt đầu viết Phúc âm.  Mẹ nói trước với con là: con chưa tiện nói về Mẹ nhiều, ngoài những điểm cần thiết để tŕnh bày mầu nhiệm Nhập Thể.  Sau này, khi đức tin đă vững, Chúa sẽ liệu cách làm cho các tín hữu biết đến những mầu nhiệm mà cánh tay quyền uy của Người đă làm cho Mẹ".  Thánh Tông đồ hứa tuân theo chỉ dẫn đó.  Khi thánh Mathêu xin Mẹ giúp cho về bố cục sách Người viết, Thánh Linh ngự xuống soi sáng cho Người.  Người bắt đầu viết dưới sự trông nom của Mẹ Maria.  Hồi ấy là năm 42 sau khi Chúa Giêsu Giáng Sinh.

Bốn năm sau, trong khi đang ở Palestina, thánh Marcô nhờ thiên thần hộ thủ của Người xin Mẹ Maria giúp lời cầu nguyện, để Người viết cuốn Phúc âm mà Người dự định viết, Mẹ liền dâng lời cầu xin lên Chúa.  Theo lệnh Chúa, Mẹ được rước đến nơi thánh Marcô ở.  Thánh Marcô sấp ḿnh trước mặt Mẹ, tuyên nhận ḿnh không đáng được ơn ấy.  Mẹ Maria khuyến khích Người và xin ơn cho Người như đă xin cho thánh Mathêu.  Thánh Linh liền ngự xuống trên Người giữa huy hoàng lộng lẫy.  Người cũng bắt đầu viết Phúc âm với sự xem sóc của Mẹ Maria.

Cách đó hai năm nữa, đến lượt thánh Luca quyết định viết Tin Mừng của Chúa như thánh Phêrô đă phân công.  Lúc đó Người đang ở tại xứ Akhai thuộc nước Hy Lạp.  Mẹ Maria cũng đă hiện đến với Người như với hai thánh kư trước.  Người tŕnh bày với Mẹ nhận xét là đă đến lúc phải nói nhiều về Mẹ hơn.  Mẹ chấp thuận.  V́ thế, Phúc âm theo thánh Luca nói nhiều về mầu nhiệm này hơn hai thánh kư trước.

Sau cùng, măi mười năm sau, tức vào năm 58, Mẹ Maria từ trời xuất hiện vinh quang với thánh Gioan.  Mẹ nói:  "Con ạ, đă đến lúc con phải viết hạnh tích Con Chí Thánh Mẹ; trong sách đó con phải nói cho thế gian hiểu biết rất rơ về Thần Tính của Người, về những mầu nhiệm về Mẹ mà con biết, con chưa nên tiết lộ ra trong thời đại người ta c̣n thờ ngẫu tượng này, e rằng người ta sẽ thờ Mẹ làm Thiên Chúa".  Thánh Gioan sấp ḿnh xuống, lĩnh nhận ơn Thánh Linh như các vị thánh kư trước.  Thánh nhân cũng bắt đầu viết Phúc âm thứ bốn dưới sự chăm sóc của Mẹ Maria.

Mẹ luôn luôn đem hết t́nh từ mẫu ân cần lo đến Giáo Hội, và mỗi ngày một mở rộng các cuộc chinh phục trên khắp vũ hoàn.  Mẹ đặc biệt chăm chú giúp đỡ nhu cầu của các vị Tông đồ mà Mẹ rất quí mến.  Các Người gặp gian nan nào Mẹ cũng sai các thiên thần mau mắn đến cứu trợ.  Theo lệnh Mẹ, nhiều lần các vị đă mặc h́nh người đến cấp cứu các Người, đàm đạo với các Người nhân danh Mẹ.  Rất nhiều lần, các thiên thần nói thầm trong tâm hồn các Người.  Các vị báo cho các Người biết những mưu kế người ta giăng ra bắt các Người, các vị giải cứu các Người khỏi lao tù, dẫn đưa các Người trên đường hành tŕnh, cũng như đem các Người từ nơi này sang nơi khác.  Mẹ Maria cũng nhờ các vị đến đổi y phục các Tông đồ mặc đă cũ rách bằng y phục mới.   Sau cùng, Mẹ thường hay viết thư chỉ dẫn, an ủi và phấn khích các Người can đảm.  Tắt một lời, Mẹ hoạt động nơi tất cả các Người và hơn tất cả các Người.  Không một ngày nào hay một đêm nào Mẹ không làm nhiều việc lạ lùng v́ các Người.

Một điều c̣n phải thán phục hơn nữa là có đôi lần Mẹ hiện ra với các Tông đồ, khi các Người cầu Mẹ, hay gặp một cần thiết khẩn bách.  Thánh Phêrô được Mẹ cứu trợ cách riêng v́ là Nguyên Thủ Giáo Hội.  Sau Công Đồng Giêrusalem, Người sang Tiểu Á, lập ṭa Nguyên Thủ tại Antiôkia.  V́ vấn đề này mà Người phải nhiều ưu tư đau khổ.  Để cứu Người khỏi lo lắng, Mẹ Maria đă hiện đến thăm Người.  Thoạt nh́n thấy Mẹ, Người sụp lạy, rơi lệ hân hoan; Người đă kêu lên:  "Sao con là kẻ tội lỗi mà lại được hạnh phúc Mẹ Đấng Cứu Chuộc đến viếng thăm thế này?"  Mẹ bước xuống khỏi ngai, qú gối kính xin vị Đại Diện Chúa Giêsu ban phép lành.  Sau đó, Mẹ và thánh Phêrô đàm đạo thân mật với nhau về các vấn đề quan trọng cần phải giải quyết cho Giáo Hội.  Một trong nhiều điểm bàn bạc ấy là thánh Phêrô quyết định bắt đầu mừng một số lễ kính nhớ Chúa Giêsu.

Khi thánh Phêrô đi Rôma lập Tông ṭa hẳn tại đây, như Chúa Giêsu đă truyền, Mẹ lại hiện đến với Người một lần nữa.  Theo lời Mẹ khuyên nhủ, thánh Phêrô quyết định, ngoài việc mừng lễ trong các ngày Chúa nhật, sẽ lập lễ mừng Sinh Nhật Chúa Giêsu, lễ Thứ Năm Thánh, để kính nhớ cuộc Tử Nạn và kính thờ Thánh Thể, lễ Chúa lên trời, lễ Thánh Linh hiện xuống, và nhiều tục lệ khác mà Giáo Hội Rôma vẫn tuân giữ từ thời kỳ đó.

Một ít thời gian sau, kytô hữu tại Rôma bị làm khó dễ một cách thật khổ sở.  Thánh Phêrô ưu phiền xin các thiên thần hộ mạng và hộ nhiệm Người tới nói với Mẹ Hội Thánh về nỗi đau khổ thất vọng của Người, để Mẹ can thiệp nơi Chúa Giêsu cho Giáo Hội.  Nhưng đă biết đức ái và khiêm nhượng của vị Đại Diện Chúa, Chúa Giêsu muốn an ủi Người một cách vừa đặc biệt vừa bất ngờ.  Người ra lệnh cho các thiên thần đưa thánh Phêrô về nhà Tiệc Ly.  Gặp thấy Mẹ, thánh Nguyên Thủ rơi lệ v́ tri ân và đầy hoan hỉ, sụp lay dưới chân Mẹ.  Mặc dầu Mẹ đă biết thánh Tông đồ và tín hữu của Người phải gian truân thế nào rồi, Mẹ cũng cứ âu yếm nghe Người thuật lại.  Rồi Mẹ mới nói với Người một cách khôn ngoan, làm Người ngỡ ngàng sung sướng.  Khi Mẹ đă dặn ḍ Người nhiều ư kiến rất quan trọng cho Giáo Hội Rôma rồi.  Mẹ Maria sấp ḿnh giang tay cầu nguyện, xin Thiên Chúa phá tan cơn bách hại đó.  Và b́nh an trở lại cho Giáo đoàn Rôma.

Niềm ân cần Mẹ đặc biệt lo đến các Tông đồ ấy, không làm hại ǵ đến t́nh Mẹ săn sóc cho các tín hữu.  Phúc âm càng giăi rộng ánh sáng, càng nhiều giáo hữu từ tứ phương đến viếng thăm Mẹ.  Trong số đó, có bốn vị vương giả dâng kính Mẹ nhiều đồ vật rất quí giá, để Mẹ dùng cho Mẹ và các Tông đồ.  Mẹ trả lời họ rằng các Tông đồ, cũng như Mẹ, đều đă tuyên thệ sống nghèo theo gương Chúa Giêsu, nên Mẹ không nhận.  Họ cứ nài nẵng thiết tha măi, Mẹ mời nhận chút ít để trang hoàng bàn thờ và giúp người nghèo.  Lúc họ sắp ra về, Mẹ huấn dụ họ nhiều điều hữu ích cho việc  trị nước.  Đặc biệt là Mẹ khuyên họ phải thực thi công bằng không thiên vị; phải lo cho chính ḿnh về ngày phải chịu Đấng Thẩm Phán tối cao phán xét; phải liệu xây dựng vương quyền của ḿnh trên đức tin: thiếu đức tin, cai trị là một việc bất hạnh; chớ có làm nô lệ cho ma quỉ: Thiên Chúa chỉ làm ngơ cho người ta thờ chúng để trừng phạt các vua chúa và thần dân của họ thôi.  Những bậc vương giả đó hứa sẽ lợi dụng lời Mẹ chỉ dẫn và về sau vẫn dùng thư tín liên lạc xin Mẹ chỉ dậy thêm.

Ngoài ra, hết tất cả những ai đến thăm viếng Mẹ, lúc từ biệt Mẹ đều được biến đổi sang một trạng thái tốt hơn: tâm hồn chan chứa ánh sáng và hoan lạc không sao cắt nghĩa nổi.  Có nhiều người chưa trở lại cũng tuyên bố ḿnh là kytô hữu thoạt khi vừa gặp Mẹ, v́ không thể chống lại được sức mạnh bên trong Mẹ thi hành trên họ.  Không những Mẹ làm cho các tâm trí thâm tín qua những lời khôn ngoan lạ lùng Mẹ nói, mà Mẹ c̣n lôi cuốn và chinh phục các tâm hồn qua một ảnh hưởng bí nhiệm và uy nghi của Mẹ.  Mọi người đều sững sờ, mọi người đều rơi lệ, và mọi người đều ca tụng Thiên Chúa cao cả đă sáng tạo nên một thụ tạo lạ lùng như Mẹ.

 

Lời Mẹ nhắn nhủ:

Hỡi con, Mẹ muốn nói lại với con điều đă nói một lần rồi, đó là thế gian mù tối ngày nay coi thường các linh mục quá, nhất là các linh mục nghèo.  Thật ra, các linh mục rất đáng trách v́ đă tự khinh thị chức phẩm ḿnh, đi mang thân làm nô lệ cho những người khác, thậm chí làm tôi cả đàn bà.  Nhưng nếu linh mục hănh diện v́ cái nghèo của ḿnh, c̣n kẻ giàu sao có thể lên mặt kiêu căng được.  Một linh mục vừa mới dâng thánh lễ trên bàn thờ xong, đă xuống ngay để đóng vai tôi tớ theo những phụ nữ, xét về phái tính và thân phận kém xa linh mục, đôi khi c̣n bất xứng v́ tội lỗi nữa!  V́ thế, Mẹ muốn con hết sức cố gắng đền bồi lỗi lầm và sự lạm dụng này của con cái Giáo Hội.  Mẹ nhắc con rằng, ngày nay, trên ngai vinh hiển trên trời, Mẹ cũng vẫn c̣n kính cẩn nh́n các linh mục ở trần gian, với ư hướng đền bồi như vậy.  Con hăy luôn cư xử với linh mục một cách kính cẩn, như là họ ở trên bàn thờ, hoặc như họ đang cầm Thánh Thể trong tay. 

Con cũng phải tôn kính những lễ phục của linh mục như Mẹ đă tôn kính khi may sắm cho họ.  Đối với sách Phúc âm, con càng buộc phải tôn kính hơn không những v́ sách ấy gồm chứa các chân lư mặc khải, mà c̣n  v́ cách thức Thiên Chúa truyền viết ra nữa.  Sau hết, đối với Đức Giáo Hoàng con không thể cung kính quá đâu, v́ Người được đặt lên cao trên hết mọi người.  Khi nghe đọc đến tên Người, con hăy cúi đầu y như nghe Thánh Danh Giêsu và Mẹ vậy.