6. ĐỨC MẸ ĐƯỢC SINH VÀO TRẦN THẾ

 

Ngày mồng 8 tháng 9, thánh nữ Anna hiểu rằng bà sắp sinh Người Con bà hằng ước nguyện.  Bà sấp ḿnh cầu xin Thiên Chúa chúc phúc cho con ḿnh.  Lúc đó, Mẹ Maria được Chúa cho xuất thần rất cao cả, không thấy được ḿnh sinh vào trần gian như thế nào.  Lúc ra khỏi cơn xuất thần ấy, Mẹ đă thấy ḿnh đẹp đẽ nằm trên tay thân mẫu ḿnh.  Thánh nữ Anna được ǵn giữ khỏi mọi đau đớn thông thường nơi các bà mẹ sinh con.

Các thiên thần hầu cận Mẹ, cùng với vô số thiên thần khác tháp tùng, đến tỏ niềm tôn kính Mẹ.  Họ hát lên một khúc ca thiên đàng, rồi bắt đầu phục vụ Mẹ.

...Sau đó, Thiên Chúa Ba Ngôi tỏ cho các thiên thần biết rằng từ đời đời Người đă tác tạo cho Mẹ và cho Ngôi Con danh hiệu MARIA và GIÊSU.  Trong hai danh hiệu đó, Người được thỏa ḷng hoàn toàn.  Rồi Người phán: "Danh hiệu Maria phải được hiển vinh lạ thường.  Những ai thành thực sốt sắng kêu cầu danh hiệu ấy sẽ được ban nhiều ân sủng.  Những ai kính cẩn đọc lên sẽ được ủi an.  Mọi người đều t́m được trong danh hiệu ấy phương dược trị liệu bệnh tật ḿnh; được ánh sáng soi đường; được kho tàng cứu giúp sự túng nghèo.  Danh hiệu Maria làm run sợ hỏa ngục và đạp nát đầu cựu xà Satan". Chính Chúa đặt danh hiệu ấy cho Mẹ.

 

Lời Mẹ nhắn nhủ:

Con hăy gắng noi gương Mẹ trong việc Mẹ đă làm suốt đời Mẹ từ khi Mẹ sinh ra.  Lúc bắt đầu ngày mới, Mẹ sấp ḿnh dưới chân Chúa, ca tụng Chúa v́ những ưu phẩm vô cùng của Người, rồi nh́n nhận chủ quyền tuyệt đối của Người trên vạn vật.  Mẹ cũng cảm tạ Chúa v́ Người đă kéo Mẹ ra khỏi hư vô.  Mẹ hoàn toàn phó thác dâng ḿnh cho Người, để Người định đoạt về Mẹ tùy ư Người muốn trong ngày, và trong suốt cuộc sống của Mẹ.  Mẹ cầu xin Người cho Mẹ nhận biết những ǵ đẹp ḷng Người, để Mẹ chu toàn.  Mẹ xin Người hướng dẫn, ban phép và chúc lành cho hết mọi việc Mẹ làm.  Mẹ c̣n nhắc đi nhắc lại những hành vi đó nhiều lần trong ngày nữa.

Càng thực tâm nhiệt thành tôn kính danh hiệu Maria rất dịu ngọt của Mẹ, con càng đi trên đường của Mẹ.  Con nên biết rằng Thiên Chúa đă ban cho Danh hiệu ấy không biết bao nhiêu đặc ân.  Mẹ không thể nghĩ đến hay nghe đọc đến mà lại không dâng lời cảm tạ Chúa