7. CUỘC ĐỜI BA NĂM ĐẦU

 

Luật ghi trong chương 12 sách Lêvi buộc mọi người mẹ, 60 ngày sau khi sinh hạ một con gái, phải lên Đền Thờ Giêrusalem dâng một con chiên một tuổi và một con chim gáy hay một bồ câu nhỏ. Thánh nữ Anna sung sướng v́ được dâng lên Thiên Chúa Người Con chí thánh Chúa đă ban cho bà, Người Con chính bà đang ẵm trên tay.  Có rất nhiều thiên thần đi theo bà.  Khi bà tới Đền Thờ, đại tư tế Simeon đă ra tiếp đón. Thánh nữ Anna dâng của lễ cách sốt sắng đến rơi lệ.  Bà tuyên lại lời khấn sẽ hiến dâng Con gái ḿnh vào Đền Thờ Thiên Chúa khi con tới tuổi thích hợp.  Khi các nghi lễ đă xong, hai mẹ con hoan hỉ trở về Nagiarét.  Ở đây, Mẹ Maria được nuôi dưỡng y như các trẻ đương thời.  Lương thực Mẹ dùng cũng là lương thực chung mọi người, nhưng Mẹ dùng rất ít.  Mẹ ngủ đă ngắn giấc, mà c̣n phải ru phải dỗ mới ngủ được.  Mẹ rất ngoan ngoăn, nhưng cũng rất đoan trang, ai đến gần cũng phải tôn kính.  Mẹ cũng hay khóc và khóc nức nở, song chỉ là khóc để thương cho tội lỗi thế gian, và nài xin Đấng Cứu Chuộc đến.  Nơi Mẹ, không bao giờ có chút ǵ là con nít, tuy vậy Mẹ cũng sẵn ḷng để thánh nữ Anna chiều chuộng.

Mẹ liên lỉ cầu nguyện cùng Thiên Chúa, dù giấc ngủ cũng không gián đoạn việc cầu nguyện ấy, v́ trí năng có thể hoạt động không cần giác quan giúp đỡ.  Mẹ được hưởng đặc ân ấy cho tới khi ly trần. Không bao giờ Mẹ ngưng chuyện văn với Chúa.

Nhưng với loài người  suốt 18 tháng đầu tiên đời Mẹ, Mẹ đă im lặng y như các trẻ thơ khác.

Sau mười tám tháng, Mẹ mới bắt đầu nói. Chúa dạy Mẹ cầu nguyện mỗi ngày nhiều lần để Con Chúa mau Nhập Thể, và hăy khóc lóc v́ tội lỗi loài người.

Trong mười tám tháng tiếp đó, nghĩa là cho tới khi Mẹ lên ba tuổi, Mẹ nói rất ít.

Cha mẹ của Mẹ không giầu lắm, cũng không nghèo lắm.  Ông bà có đủ của để may sắm cho Mẹ những bộ y phục đẹp đẽ nhưng rất đoan trang.  Trong thời gian Mẹ chưa nói, Mẹ để mặc thánh nữ Anna sắm liệu cho Mẹ, không tỏ dấu ǵ cưỡng lại.  Nhưng khi đă được Chúa ban lệnh nói năng,  Mẹ xin thân mẫu may cho ḿnh những y phục vải thô, nghèo nàn, đơn bạch, mầu tro xám và, nếu có thể,  đă cũ, đồ thừa.  Thánh nữ Anna rất kính nể và tôn trọng con ḿnh như Bà Chủ, nhưng bà không đành ḷng để cho con c̣n thơ dại yếu đuối phải mặc áo thô.  Bà chỉ theo ư con về mầu áo và kiểu cắt may, tức mầu xám và kiểu áo của những trẻ nữ cha mẹ đă khấn hứa cho một điều nào đó.

Trong ba năm đầu đời Mẹ, Mẹ luôn thực hiện đức vâng lời hoàn thiện này.  Mẹ thường đón trước ư của thánh nữ Anna mà làm.

Khi đă lên trọn hai tuổi, Mẹ bắt đầu thi hành đức ái đối với người nghèo.  Mẹ đến xin thân mẫu của này vật nọ bố thí cho họ.  Đôi lần Mẹ c̣n bớt cả phần ăn của ḿnh để cho họ nữa.  Mẹ cũng cầu nguyện cho linh hồn họ.

Mặc dầu Mẹ đầy tràn tri thức thiên phú về mọi sự vật thụ tạo, Mẹ cũng sẵn sàng được người ta dạy dỗ y như các trẻ khác, như là không biết ǵ. Mẹ hết sức ngoan ngoăn học hỏi nơi cha mẹ. Khi có ai chỉ dẫn thêm điều ǵ, hoặc khiển trách điều ǵ, Mẹ luôn luôn cúi đầu chấp nhận, không hề căi trả.

Sáu tháng  trước khi chẵn ba tuổi, Mẹ Maria đă nhắc cho thân mẫu ḷng Mẹ ước ao được vào sống trong Đền Thờ.  Để chuẩn bị tâm hồn thân mẫu cho ngày biệt ly, Mẹ nhắc lại những hồng ân Thiên Chúa ban cho cả hai mẹ con. Nghe con nói, thân mẫu Mẹ quyết định tùng phục thánh ư Chúa để chu toàn lời đă khấn.

Lời Mẹ nhắn nhủ:

Nếu con người cứ miệt mài với những thú vui của trần gian, xa ĺa Thiên Chúa và bưng tai lại trước những tiếng gợi cảm thương của Người,  họ không đáng t́nh thương của Người thúc bách nữa. 

Họ càng ĺ lại trong t́nh trạng đó,  đam mê và Satan càng xiết chặt họ lại làm cho họ không thể trở lại lành mạnh được. 

Cho nên, điều vô cùng quan trọng là ngay từ đầu phải lợi dụng ơn Chúa ban.  Được cứu rỗi hay hư mất là tùy ở đó. V́ thế, phải giáo dục cho trẻ em có những tư chất tốt ngay từ sớm mới thấm nhiễm hương thơm đức hạnh được.