8. ĐỨC MẸ DÂNG M̀NH TRONG ĐỀN THỜ GIÊRUSALEM

 

Thánh Gioakim và thánh nữ Anna từ Nagiarét đưa Mẹ lên Đền Thờ Giêrusalem với mấy người thân thuộc đơn sơ. Khi tới Đền Thờ, ông bà cầm tay Con dẫn vào bên trong.  Cả ba cùng sốt sắng cầu nguyện, rồi ông bà dâng hiến Mẹ cho Thiên Chúa.  Mẹ cũng tự hiến dâng trọn vẹn trót ḿnh dứt khoát cho Người. Sau khi cầu nguyện, thánh Gioakim và Anna dẫn  Mẹ ra giới thiệu với một vị tư tế.  Vị này chúc lành cho Mẹ.  Rồi tất cả cùng đưa Mẹ tới khu nhà dành riêng cho việc giáo dục những thiếu nữ theo một kỷ luật đạo hạnh. Muốn tới khu nhà ấy, phải đi qua một cầu thang 15 bậc.  Vị có nhiệm vụ hướng dẫn Mẹ là một tư tế phẩm trật thấp nhất.  Ông đặt Mẹ lên bậc đầu cầu thang. Rồi quay về phía song thân,  Mẹ qú gối xin phép lành, hôn kính tay cha mẹ và xin cha mẹ dâng hiến ḿnh cho Thiên Chúa.  Thánh Gioakim và Anna vừa bùi ngùi rơi lệ, vừa âu yếm chúc lành cho Con.  Sau đó, một ḿnh Mẹ quả quyết bước lên thang, không quay nh́n lại, không rơi một giọt lệ, không chút phàn nàn v́ phải ĺa cha mẹ.

Thượng tế Simeon, đón nhận Mẹ và trao cho những cô giáo đạo đức việc đào tạo Đức Maria.

Trong các cô giáo này, có bà tiên tri Anna, bà này đă được Chúa ban ơn soi sáng riêng,  chỉ định làm giáo chức đảm nhiệm coi sóc Đức Nữ. Sau khi tiếp xúc với bà giáo Anna, Mẹ đi gặp mọi thiếu nữ trong viện, chào hỏi niềm nở đoan trang.

Khi ở một ḿnh trong pḥng nhỏ, Mẹ sấp ḿnh xuống, thờ lạy cảm tạ Chúa và khấn cùng Chúa sẽ giữ: Khiết trinh, thanh bần, tuân phục và vĩnh viễn ở trong Đền Thờ.

Mẹ đi t́m bà Anna, nộp cho bà tất cả những ǵ song thân đă cho, để bà định đoạt tùy ư bà.  Sự Mẹ khiêm nhượng từ bỏ mọi sự đă xin được Chúa ban cho Mẹ ơn siêu thoát mọi thụ tạo và chính ḿnh, để chỉ c̣n sống trong t́nh yêu mến Chúa và yêu chịu sỉ nhục.  Không hề cho phép ḿnh dùng một vật dụng nào thừa thăi, Mẹ tự cắt xén cả một đôi dụng cụ cần thiết.  Mẹ dùng thời giờ rất thận trọng, giờ nào việc ấy khít khao nhau.  Thời giờ Mẹ dùng nhiều nhất là thời giờ đọc Thánh Kinh, nhất là những trang liên quan đến ơn Nhập Thể Cứu Chuộc.

 

Lời Mẹ nhắn nhủ:

Hạnh phúc lớn nhất Chúa có thể ban cho một linh hồn ở đời này là gọi họ dâng ḿnh phụng sự Người.  V́ thế, ma quỉ hết sức đánh lạc họ xa ơn gọi ấy. Khi đă tuyên khấn rồi  phải tuân giữ, v́ lời khấn cất bỏ tự do làm xấu để bảo đảm tự do làm tốt. Cuộc sống trở nên như cuộc sống thiên thần. Mẹ bảo đảm với con rằng: Công đức các tu sĩ có thể sánh bằng và cả vượt trên công đức của các vị tử đạo nữa