TIẾNG GỌI T̀NH YÊU

(Un Appel à L'Amour)

Thông điệp Chúa Giêsu gửi thế giới

Qua Sơ Josepha Menendez Ḍng Thánh Tâm năm 1890-1923

---------------------------------------------

       "Gioséppha, các điều con đă nghe, hăy biên chép lấy. Cha muốn các linh hồn nghe và đọc bản viết này, để linh hồn nào khát, có thể giăn khát, linh hồn nào đói, có thể no ḷng". (30-3-1923)

 

 

 (Trích dịch cuốn Un Appel à L'Amour, in năm 1944, 729 pages, do hồng y Saliège chuẩn ấn,  nhà mẹ Ḍng Thánh Tâm tại Roma cho phép dịch)

 

Lời tựa

Cuốn sách "TIẾNG GỌI T̀NH YÊU" là một thiên mệnh lệnh dài, Thánh Tâm Chúa nhờ tay chị nữ tu Josepha trao gửi nhân loại từ năm 1920, hô hào họ, nhất là tội nhân tin tưởng triệt để vào t́nh thương tha thứ của Chúa, Đấng đă đổ hết máu ra, mục đích duy nhất là chỉ để rửa tội nhân loại.

Bản trích dịch này là một phần diễn tả tấm thảm kịch tử nạn và ư nghĩa cao siêu của nó, do chính Josepha đă mắt thấy tai nghe.

Tuần thương khó 1923, Chúa hiện h́nh thảm năo trước mắt chị, bắt đầu từ nhà tiệc ly đến núi sọ.

Thứ Sáu tuần thánh (30-3-1923) để kết liễu cuộc mạc khải nhiệm mầu ấy, Chúa phán: "

Josepha , các điều con đă nghe, hăy viết hết. Cha muốn các linh hồn đọc bản viết này, để kẻ khát khỏi khát, kẻ đói được no ḷng".

 

Thư Đ.Hồng y Pacelli (sau là ĐTC Piô 12)

Thưa Mẹ đáng kính,

Tôi cả quyết Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ thỏa măn với việc xuất bản những trang sách này, đầy một t́nh yêu thương cao cả, do ơn Thánh Tâm Chúa đă thông cảm cho chị nữ tu Maria Josepha Menendez, đầy tớ rất khiêm nhượng của Người. Chớ chi những trang đó góp phần linh nghiệm mở rộng trong nhiều linh hồn ḷng tin cẩn mỗi ngày mỗi hoàn toàn yêu mến hơn vào T́nh thương vô cùng của Thánh Tâm Chúa đối với tội nhân khốn nạn là tất cả chúng ta.

Đó là nguyện ước của tôi, đồng thời tôi ban phép lành cho Mẹ và tất cả Ḍng Thánh Tâm.

Hồng Y Pacelli

Kư tên

------------------------------------------------------------------------------------