TIẾNG GỌI T̀NH YÊU

T́m hiểu tâm t́nh Trái Tim Chúa Giêsu

 

 

(Trích sách "Tiếng Gọi T́nh yêu", Những lời Chúa Giêsu dạy qua sơ Josepha Menendez,

bản dịch của Lm Phêrô Tri, Kinh đô ấn quán, Houston, TX)

 

Lời Tựa

1. TTC yêu thương- Giá trị của Thánh giá, đau khổ

2. TTC chờ đợi t́nh yêu đáp lại T́nh yêu

3. TTC kêu gọi các LH tuyển chọn đặc biệt

4. TTC kêu gọi (tiếp)

5. Bài ca: "Chính v́ Yêu"

6. Cách thánh hóa công việc thường ngày

7. Chúa dạy sống con đường trọn lành

8. Trái Tim Chúa lợi dụng mọi cái hư hèn biến nên tốt lành…

9. T́nh yêu Chúa biến đổi…nhưng đừng hứa suông, cần cố gắng

10. Trái Tim Chúa nhận lời cầu nguyện…

11. Ư nghĩa sự đền bù, đền tạ, phạt tạ…

 

54. Cha là T́nh yêu-hăy đến với phép Giải tội

55. Cha là Chúa, nhưng là Chúa yêu thương...

56. Cho các linh hồn tội lỗi, thờ ơ, thánh đức, giáo sĩ, tu sĩ hiểu...

57. Dụ ngôn tuyệt vời về ḷng Thương xót Chúa

58. V́ T́nh yêu mà...

59. Có những đứa con…

60. Đây Cha trả lời:

61. Cuộc đời đau khổ...

62. Cuộc sống đời sau trên Thiên đàng

63. Giữ luật T́nh yêu của Thiên Chúa

64. Cha thương con, con thù Cha...

65. Người chủ và người làm. Dự lễ Chúa nhật...

66. Sống theo dục vọng và sống theo đức tin

67. Thánh giá, đền tạ, tin cậy Trái Tim Chúa...

68. Chúa muốn được đền bù

 

 

Đầu Tuần Thánh
12-Chúa Giêsu đau buồn Khi rửa chân cho môn đệ

28. Vườn Gietsimani

44- Chúa đội mũ gai

13- Chúa Giêsu cho biết lí do Rửa chân

29- Cần phải cầu nguyện

45- Dân coi Baraba hơn Chúa Giêsu

14- Chúa Giêsu vui và buồn khi Lập Thánh Thể

30. Ư nghĩa Chúa đổ mồ hôi máu trong vườn Gietsimani

 46- Chúa bị tuyên án xử tử

15- Ngục tù Thánh Thể

31. Chúa không t́m được an ủi.Các linh hồn kén chọn ngủ mê

47- Giuda ngă ḷng

16- Thánh Thể, thuốc chữa linh hồn

32 - Hăy gọi Thiên Chúa là Cha khi cầu nguyện

48- Hăy can đảm trở lại nhà Cha
17- Thánh Thể, mầu nhiệm t́nh yêu đối với các linh hồn lựa chọn

33- Cảnh cáo linh hồn tuyển chọn

49- Phương pháp lấy lại ơn thánh
18- Thánh Thể hay tha thứ

34- Giuda phản bội bằng cái hôn

 
19- Thánh Thể, nguồn sống cho người yếu đuối

35-  Đừng mất ḷng trông cậy Chúa

 
20- Thánh Thể buồn v́ thất vọng 36-Đừng ṭ ṃ, phải tránh dịp tội  
21- Thánh Thể chờ đợi bạn thân

37. Chúa Giêsu trong tù đêm thứ Năm Tuần Thánh

50- Đường lên núi Sọ

22- Thánh Thể bị phản bội

38- Nhà tù và Nhà Tạm

51- Simon vác đỡ thánh giá Chúa thế nào

23- Thánh Thể, nhà ở của mỗi người

39- Philatô: h́nh bóng tính cả nể

52- Chúa bị đóng đinh

24- Thánh Thể,  ư nghĩa các lời khấn 40- Nước Ta không thuộc về thế gian

53- Bảy lời sau hết Chúa nói trên Thánh Giá

Hết Tuần Thánh

25- Thánh Thể, ư nghĩa lời khấn sạch sẽ

41- Tại ṭa vua Herode

 
26- Gương Sạch sẽ của Chúa và Đức Mẹ

42- Chúa trở lại dinh Philatô

 
27- THÁNH THỂ Là ư nghĩa lời khấn vâng lời

43- Chúa bị đánh đ̣n