64. Cha thương con, sao con thù Cha...

(trg 324- 326)

 

"Con không biết điều ǵ xảy ra  khi một hỏa diệm sơn phun lửa à? Sức mạnh của lửa đó có thể nhổ cả núi non, tàn phá  được cả núi rừng, và người ta nhận thấy một sức mạnh bất khả xâm phạm xuất hiện nơi đó.

 

Lời của Cha cũng có sức mạnh vô song, c̣n được ơn Cha trợ lực th́ sức mạnh đó tăng đến mức có thể bất cứ một linh hồn ương ngạnh đến đâu cũng phải đầu hàng trước t́nh yêu của Cha.

 

Xă hội suy đồi bại hoại khi những lănh đạo không thi hành theo chân lư và công bằng. Nếu những nhà lănh đạo đó biết cách điều khiển th́ dĩ nhiên cũng sẽ có một số ít dân chúng theo đường quanh co mà đi, nhưng số đông sẽ đổ xô về ánh sáng và chân lư.

Cha lập lại điều này: "Ơn của Cha sẽ phụ lực cho Lời của Cha và cho những kẻ loan truyền lời đó. Chân lư sẽ thắng. B́nh an sẽ ngự trị các linh hồn và thế gian.

Triều đại của Cha sẽ đến'!

 

Các con biết rằng: Kỷ luật cần cho quân đội, nề nếp cần cho gia đ́nh. V́ thế trong đại gia đ́nh của Chúa Giêsu Kitô, một lề luật được quy định, nhưng đây là lề luật rất êm ái.

 

Trong trật tự xă hội loài người, các con cái luôn luôn mang họ của người Cha, nếu không, chúng rất khó được nh́n nhận thuộc về gia  đ́nh ông Cha.

 

Cũng vậy, từ lúc sơ sinh, Bí tích Rửa Tội đă phong cho các con một danh Thánh.

Các con đă nhận họ Thánh đó th́ các con là con cái của Cha, các con có quyền thừa hưởng tất cả những tài sản của Cha.

 

Nhưng Cha biết rằng, các con không những không nhận biết Cha, không yêu thương Cha mà c̣n thù ghét, ngược đăi Cha nữa. Trong khi đó, Cha yêu thương các con với một mối t́nh không bến bờ,

Cha muốn làm cho các con biết được gia tài mà các con có quyền hưởng dùng mà cái điều kiện nhẹ nhàng các con phải làm để được quyền đó là các con "Hăy Tin Vào T́nh Yêu Và Ḷng Thương Xót Của Cha".

 

Các con đă nhục mạ Cha, Cha tha thứ cho các con.

Các con ngược đăi Cha, Cha vẫn thương yêu các con.

Các con xúc phạm đến Cha bằng lời nói, việc làm, Cha muốn làm điều lành cùng mở các kho tàng của Cha mà ban phát cho các con.

Các con đừng tưởng rằng Cha không biết các con sinh sống như thế nào cho đến giờ phút này.

Cha biết các con khinh khi những ơn ích của Cha và c̣n lạm dụng cả những Bí Tích Cha ban, nhưng Cha tha thứ cho các con.

Nếu các con muốn sống hạnh phúc nơi trần gian ,đồng thời bảo đảm cuộc sống vĩnh cửu, các con hăy làm điều Cha sắp nói đây...