6. Cách thánh hóa công việc thường ngày: V́ T́nh yêu Chúa, vâng lời làm phận sự, kết hợp và nhuộm trong Máu Trái Tim Chúa.

(Trích Tiếng Gọi T́nh yêu (L'Appel À L'Amour),Chúa Giêsu dạy Sơ Josepha Menendez,(trg 202-204)

 

"Linh hồn nào suốt đời biết liên kết bền bỉ với Cha th́ sẽ đem lại vinh hiển lớn lao cho Cha và nhiều lợi ích cho các linh hồn khác.

Việc riêng rẽ tự nó chẳng có giá từ ǵ. Trái lại khi đă nhuộm trong máu Thánh Cha, nó sẽ mang đến cho các linh hồn một kết quả phi thường, c̣n vĩ đại hơn công tŕnh đi rao giảng khắp cả thế gian.

"Điều ấy luôn luôn được thể hiện dù việc làm nhỏ mọn nhất, tầm thường đến đâu đi nữa, chẳng hạn như học hành, nói năng, viết lách, may vá, quét dọn, nghỉ ngơi nếu - được làm trong đức vâng lời, hoặc v́ bổn phận chớ không phải tự ư riêng ḿnh, và nó phải được - kết hợp mật thiết với Cha, nhuộm trong Máu Cha cách chặt chẽ.

"Cha muốn nhiều linh hồn biết rơ điều Cha vừa nói. Hành động tự nó chẳng có giá trị ǵ. Giá trị thực có được là do ở chỗ ư muốn thực hiện của hành động. 

 

"Khi Cha quét dọn và làm lụng tại pḥng mộc Nazareth, Cha đă làm vinh hiển Chúa Cha nhiều cũng bằng suốt ba năm Cha công khai rao giảng vậy.

 

"Nhiều linh hồn mang một trọng trách trước mắt thế gian, họ cũng đem lại cho Cha nhiều danh thơm. Thật thế.

Nhưng "Cha c̣n có vô số linh hồn khiêm tốn ẩn ḿnh làm các việc tầm thường, chúng cũng là những tay thợ khéo léo và hữu ích cho vườn nho của Cha, v́ chính t́nh mến điều khiển chúng.

"Ngoài  ra, chúng biết biến những tác động nhỏ mọn của chúng thành những kho tàng siêu nhiên bằng cách tắm gội nó trong Máu châu báu Cha.

"T́nh yêu của Cha c̣n đi xa hơn, khiến các linh hồn kéo ra được cả một kho tàng từ cái hư không:

-Khi vừa thức giấc, chúng sốt mến dâng lên Cha trọn ngày hôm ấy đề đổi lấy lợi ích cho các linh hồn

-Với T́nh yêu, chúng vâng lời chu toàn bổn phận từng giây, từng phút… th́ thử hỏi trong cả ngày, chúng sẽ góp nhặt biết bao nhiêu kho tàng?