2. Cha Gisu chờ đợi ta lấy tnh yu đp lại Tnh yu Cha

(trg 188)

 

"Tri Tim Cha ban cho những của lễ hn mọn một gi trị phi thường, v điều Cha muốn l tnh yu".

" Chnh v Tnh yu m Cha tm kiếm. Cha yu mến cc linh hồn v Cha chờ đợi sự đền đp bằng tnh yu của chng.

Do đ m Tri Tim Cha phải chịu nhiều thương tch bởi lẽ thay v tnh yu,  Cha chỉ gặp những thờ ơ lạnh lng.

Con hy cho Cha tnh yu v cc linh hồn.

Con hy kết hợp cc việc lm của con vo Tri Tim Cha. Hy ở lại với Cha v Cha lun ở với con.

Cha l tnh yu v Cha chỉ thch tnh yu m thi. Cc linh hồn c biết Cha chờ đợi chng với lng Thương xt như thế no khng.

Cha l Tnh yu của mọi Tnh yu . Cha chỉ c thể nghỉ an bằng cch thứ tha .