5. Bài ca: "Chính v́ Yêu" của Trái Tim Chúa Giêsu

(Trích sách Tiếng Gọi T́nh Yêu Chúa dạy Sơ Josepha, trg 201)

"Cha là vũ trụ T́nh yêu bao la. Trái Tim Cha là nguồn T́nh yêu.

-Chính v́ yêu, Cha đă dựng nên loài người cùng muôn loài.

-Chính  v́ yêu mà Chúa Cha hi sinh Con Một để cứu chuộc loài người khốn nạn hư hèn.

-Chính v́ yêu mà Cha đă dựng nên Trinh nữ Maria trong trắng như trẻ thơ, sẵn sàng từ chối tất cả những ǵ hấp dẫn nơi đền Thánh, để nhận lấy chức làm Mẹ Chúa Trời với muôn vàn khổ đau do t́nh mẫu tử gây ra.

-Chính v́ yêu mà Cha phải mặc lấy xác phàm này với tất cả sự khiếm khuyết của nó.

-Chính v́ yêu đ̣i Cha phải sinh ra tất tưởi trong đêm đông giá lạnh, thiếu thốn mọi sự.

-Chính v́ yêu mà Cha đă bị giấu đi trong 30 năm tăm tối, trong công việc tầm thường.

-Chính v́ yêu mà Cha phải tuyệt đối vâng lời chịu lụy hiền mẫu và dưỡng phụ của Cha.

-Chính v́ yêu mà Cha phải cam chịu những khinh khi, phỉ báng vô cùng nhục nhă, những giày xéo ghê tởm, cùng đổ hết Máu ra và chết trên Thập Giá để cứu chuộc nhân loại.

-Chính v́ yêu mà Cha thấy trong tương lai vô số linh hồn biết hợp những khổ đau của chúng vào những khổ đau của Cha, những công việc tầm thường của chúng vào công nghiệp của Cha để đem về cho Cha nhiều linh hồn lạc lơng.

 Cha dạy con bấy nhiêu điều rơ ràng như vậy để các linh hồn hiểu rằng T́nh yêu của Trái Tim Cha đối với các linh hồn th́ vô bờ bến.

 

-Chính v́ yêu mà vô số linh hồn theo Cha, hoan hỉ rập khuôn cuộc sống của Cha.

-Chính v́ yêu mà vô số linh hồn lâm nguy có thể t́m thấy sự sống bởi những tác động  hi sinh của kẻ khác.

...