39- Philatô: h́nh bóng tính cả nể

      Ngày 20-3-1923

     (trg 252)

Tảng sáng hôm sau, Caipha hạ lệnh điệu Cha đến Philato, để ông này tuyên án xử tử Cha.

      Philato khôn khéo hỏi Cha, hy vọng t́m được một lư do chính đáng để xử tử, nhưng không t́m được lẽ nào hết, ông ta liền cảm thấy lương tâm kinh hoàng trước việc bất công ông toan làm. Để trốn tránh trách nhiệm, hắn truyền nộp Cha cho Herode.

      Philato là h́nh bóng những linh hồn đứng giữa tiếng thúc giục của ơn thánh và t́nh dục, hạng người hoàn toàn lệ thuộc vào dư luận, vào ḷng tự aí thái quá của chúng.

Đứng trước một cám dỗ hoặc dịp nguy hiểm ư ? Chúng tự làm ḿnh mù quáng, l‎ư luận sai lầm cho đến khi táo bạo cả quyết là không có nguy hiểm, xấu xa, cho ḿnh là đủ khôn ngoan xét đoán, không cần bàn hỏi ư kiến ai. Chúng sợ con mắt người đời nh́n nhận là cuồng dại, chúng thiếu nghị lực tự thắng, và đi qua bên ơn thánh, chúng sa ngă từ dịp này sang dịp khác, cuối cùng nộp Cha cho Herode như Philato.

Với các linh hồn ít có cơ hội xúc phạm đến Cha, th́ nó phải chiến đấu. Muốn thế, nó phải hạ ḿnh, phải chịu trái ư, mất ḷng, nhưng nếu nó không quen theo ơn thánh,  không quen thành thật tố cáo chước cám dỗ, linh hồn đó sẽ tự biện hộ cho ḿnh rằng: chẳng có lí do nào buộc ḿnh phải tránh cái nguy hiểm đó, phải khước từ cái thỏa thích ấy, lập tức nó sẽ ngă quị trong cái nguy hiểm hơn. Cũng như Philatô, nó sẽ quáng mắt, sẽ mất hết can trường để hành động cách chính trực, nếu không liền khi đó, th́ dần dần nó sẽ nộp Cha cho Herode.