40- "NƯỚC TA KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN”

Ngày 21 tháng 3 năm 1923

(trg 254)

      Khi Philato hỏi, Cha không trả lời câu nào hết. Nhưng khi ông ta phỏng vấn đến câu: "Ông có phải là Vua Do Thái không?", th́ lập tức Cha trả lời, uy nghi, trịnh trọng : "Ngài nói đúng, tôi là Vua, nhưng nước tôi không phải nước thế gian".

      Đó là câu linh hồn cần trả lời can đảm, cả quyết, khi gặp trường hợp phải thắng tính cả nể, hoặc chịu đau thương, xỉ nhục, dù có thể tránh thoát dễ dàng :

“Không, nước tôi không t́m ân huệ người đời. Tôi đang về quê thật tôi, nơi yên vui hạnh phúc đang chờ đợi tôi. Dưới trần gian này, tôi không quan tâm đến dư luận người đời, một chú trọng chu toàn hẳn hoi nhiệm vụ của tôi. Nếu có v́ đó tôi phải đau thương, nhục nhă, tôi sẽ không lùi bước : tôi lắng nghe tiếng ơn thánh kêu gọi, c̣n tiếng xác thịt, xin để chết. Nếu sức riêng tôi không làm được, tôi sẽ đi t́m ơn cứu giúp, lời chỉ bảo, v́ tôi biết rằng ḷng tự ái và t́nh dục thường rất hay làm linh hồn mù quáng, để kéo nó về đàng tội".