42- CHÚA TRỞ LẠI DINH PHILATO

      ư nghĩa sự nguy hiểm khi nhượng bộ ư riêng.

      Ngày 21 tháng 3 năm 1923

      (trg 255)

Con hăy xem, ông quan này kinh hăi, bối rối thế nào? Ông không biết thi hành làm sao đối với Cha, sau hết, để thử nguôi ḷng dân đang đ̣i gào thét giết Cha, ông hạ lệnh đánh đ̣n !

      Đó là t́nh h́nh một linh hồn thiếu can đảm, cao thượng, phá tan những đ̣i hỏi của thế gian, xác thịt, và t́nh dục. Thay v́ chiến đấu với chước cám dỗ, cắt đứt căn nguyên những điều mà họ biết không phát sinh bởi t́nh thần tốt, theo như lương tâm đ̣i hỏi, họ liều nhượng bộ một ư thích nhỏ mọn này, chiều theo một vui sướng hư hèn kia. Có khi thắng ḿnh được một điểm, họ lại hàng phục một điểm khác đ̣i nhiều nghị lực hơn. Hoặc một vài trường hợp họ hy sinh được, th́ trong nhiều dịp khác khi cần cởi bỏ cả những sự rất bé mọn nuôi ḷng cảm dục, vừa ư xác thịt, để trung thành với ơn thánh, hoặc vâng giữ pháp luật, th́ họ lại ngại ngùng. Nửa nuông chiều ư thích, nửa theo sự đ̣i hỏi của t́nh dục, họ kể như vậy là đă dẹp yên tiếng lương tâm cắn đứt.

NHỮNG CUỘC TỐ GIÁC nguy hại

      Thí dụ một linh hồn khác về việc cáo giác nết xấu mà họ khám phá thấy trong anh em. Không phải t́nh thương mến, không phải v́ lo lắng làm điều thiện, mà chính là t́nh dục kín đáo, một sự ghen tương ngấm ngầm khiến họ có ư muốn ấy. Ơn thánh và lương tâm lên tiếng báo nguy, cảnh cáo cho biết có một tinh thần xấu đang điều khiển họ, và việc bất công họ toan làm. Có lẽ linh hồn đó đă chiến đấu được lúc đầu, nhưng t́nh dục không trị trước làm tắt hết ánh sáng và can đảm để xua đuổi ư nghĩ quỉ quái kia đi. Linh hồn đó lại bày một mưu chước khác là giữ kín một phần câu truyện, chứ không giữ cả. Họ tự bào chữa rằng : Phải cho kẻ khác biết, tôi chỉ nói mấy lời thôi…

      Hỡi linh hồn kia con cũng như Philato, phó Cha để chịu đ̣n là như vậy. Rồi ra, t́nh dục sẽ cưỡng ép con làm trọn việc. Con đừng tin hành động thế là nguôi được sự khát khao của nó. Hôm nay, con bước một bước; ngày mai, con lại bước xa hơn. Và nếu, con hàng phục một dịp nhỏ, chắc chắn con sẽ lùi bước trước một cám dỗ nặng hơn.