44- CHÚA ĐỘI MŨ GAI

      Ư nghĩa con đường tuân ư Chúa

     Ngày 22 tháng 3 năm 1923

     (trg 258)

 

      Khi lư h́nh đánh Cha đă mệt, chúng kết mũ gai đóng vào đầu Cha, vừa đi ngang mặt Cha vừa chế diễu : "Thưa Đức Vua, chúng tôi kính chào Ngài".

      Kẻ xỉ vả, kẻ đánh đầu, mỗi người lại thêm một đau đớn mới vào những thống khổ đă tan nát thân Cha.

      Hỡi các linh hồn yêu dấu, hăy nh́n ngắm Cha bị các ṭa kết án, bị trao phó cho dân hèn xỉ vả, xúc phạm, bị đánh đ̣n dữ tợn, và nếu như thế cũng chưa đủ khiến Cha nên đê hèn nhất, họ c̣n bắt Cha đội mao gai, mặc áo đỏ, chào nhạo như ông Vua hề, liệt vào hạng người điên ngu.

      Phải, Cha là Con Thiên Chúa, Đấng giữ ǵn vũ trụ, nhưng Cha muốn mắt người đời coi Cha như một người rốt bét nhất, đáng khinh nhất. Cha không trốn nhục nhă, trái lại Cha đă ôm lấy hết để đền tội kiêu căng nhân loại, lôi kéo nhiều linh hồn theo gương Cha.

      MẠO GAI chữa tội kiêu căng

      Cha để đầu đội ṿng gai nhức nhối, hầu chữa tội bao linh hồn kiêu ngạo không muốn chịu đựng những điều giảm thế giá họ trước mắt người đời.

      Cha vui ḷng cho vai Cha mang áo chế diễu, bị khinh là ngu dại, để nhiều linh hồn đừng ngại theo Cha trên con đường mà thế gian cho là hèn kém, và có khi chính các linh hồn đó tưởng là bất xứng bậc ḿnh.

      Không phải thế, hỡi các linh hồn yêu dấu, không con đường nào đê hèn hết, khi phải tuân theo Thánh ư Đức Chúa Trời.

      Hỡi những kẻ được ơn bên trong gọi theo bậc ấy, các con đừng cưỡng, đừng vịn lẽ nào kiêu căng để vừa theo ư Chúa, vừa theo ư ḿnh. Đừng tin rằng các con sẽ t́m thấy yên vui, hạnh phúc trong một bậc huy hoàng hơn kém trước mắt người đời. Các con chỉ thấy trong sự vâng phục ư Chúa, làm tṛn mọi việc Chúa đ̣i hỏi.

      ĐỪNG T̀M danh vọng trần gian

      Thế gian c̣n có những linh hồn khác t́m đặt tương lai ḿnh ngay ở dưới đất ! Linh hồn kia bị sức quyến dũ bí mật lôi cuốn, đem ḷng yêu một người nào đó, mà họ khám phá thấy có đức tính tốt, có danh dự, có ḷng tin cậy, đạo đức, có lương tâm nhà nghề, có tinh thần gia đ́nh… tóm lại có tất cả những cái cần ái t́nh đ̣i hỏi. Nhưng th́nh ĺnh, trí óc bị tính kiêu căng xâm chiếm ḷng ham thích khoe khoang trước mắt người đời chưa được thoả măn, tuy đàng khác nguyện vọng của trái tim đă tạm đủ. Thế là linh hồn đó quay đi chỗ khác t́m thêm cái ǵ khiến người đời chú ư hơn, nổi tiếng bề ngoài là giầu sang hơn.

      Ôi, linh hồn đó đă cố chấp làm ḿnh mù quáng. Hỡi con, chắc chắn là con không thể t́m được hạnh phúc ở thế gian, chớ chi, sau khi đă gieo ḿnh vào chỗ hiểm nguy như vậy, con biết t́m hạnh phúc nơi đời sống khác.

      TÍNH TỰ ÁI là ṿng gai sắc nhọn

      Cha sẽ nói ǵ về số đông linh hồn kia, Cha gọi theo đường trọn lành, yêu mến, lại giả điếc không nghe tiếng Cha.

      Họ tuyên bố sẵn sàng vâng ư Cha, noi theo, kết hợp với Cha, nhưng lại đóng mạo gai vào đầu Cha. Sai lầm chừng nào.

      Đấy chính là những linh hồn Cha ước ao nhận làm bạn trăm năm, Cha biết thấm thía từng cảm t́nh sâu kín nhất của ḷng họ. Cha quí yêu họ thiết tha cực độ, lôi kéo họ đến chỗ, mà theo sự khôn ngoan, Cha biết họ sẽ t́m được phương thế chắc chắn nhất đi đến đỉnh thánh thiện. Ở đây, Cha sẽ tỏ Trái Tim Cha cho họ, ở đấy, họ sẽ mến Cha hơn, hiến dâng Cha nhiều linh hồn hơn.

      Nhưng đối lại, chỉ thấy phản kháng và lầm đường. Bao linh hồn mù ḷa v́ kiêu căng, muốn kẻ khác tôn trọng trái phép, ham mê chiều chuộng ư riêng, ḷng đầy tham vọng hư hèn trở nên kẻ tai mắt, họ bị thua những lư luận giả trá, và cuối cùng từ chối con đường T́nh yêu chỉ dậy.

      Ư RIÊNG là gai nguy hiểm

      Hỡi linh hồn Cha lựa chọn, các con có tin rằng các con sẽ làm vinh danh Cha như Cha muốn, khi các con theo ư thích riêng chăng ?

      Các con có tin đă làm trọn ư Cha, khi chống lại ơn thánh mời gọi các con về nẻo đường mà ḷng kiêu căng các con chối bỏ ?

      Gioséppha hỡi, biết bao linh hồn bị tính kiêu căng làm mù tối. Cha muốn con hôm nay thêm nhiều việc khiêm nhường, tuân phục ư Chúa, xin cho nhiều linh hồn bước theo lối Cha chỉ dẫn với hết t́nh yêu thương.