45- DÂN CHÚNG TRỌNG BARABA HƠN CHÚA GIÊSU

      Ngày 23 tháng 3 năm 1923

     (giữa trg 260)

 

Kêu gọi các linh hồn lựa chọn : hăy đặt thánh ư Chúa lên trên hết

      Sau khi đội triều thiên gai, mặc áo đỏ, quân dữ điệu Cha đến Philato, mỗi bước đi là một bước kêu la, xỉ nhục, nhạo cười.

      Philato không t́m thấy nơi Cha một tội nào đáng chết, ông lại phỏng vấn Cha, vặn Cha v́ sao ông có quyền trên Cha, mà Cha không trả lời. Khi ấy, Cha không im lặng nữa, Cha đáp : Ông sẽ không có quyền nào nếu Bề trên không cho ông, nhưng cần phải trọn lời Kinh thánh. Nói xong, Cha lại im lặng, phó ḿnh mặc họ.

      Philato bối rối v́ lời vợ vừa báo, một bên là tiếng lương tâm cắn rứt, một bên sợ dân nổi loạn chống ông, nếu không xử tử Cha, nên ông cho dân xem h́nh tượng thê thảm Cha vừa phải đ̣n, và t́m cách tha Cha, giết Baraba một tên trộm cướp thay. Nhưng dân chúng đồng thanh thét lên ầm ầm : Giết chết nó đi, chúng tôi muốn giết nó đi, xin tha Baraba.

      GƯƠNG HY SINH cao cả

      Hỡi linh hồn mến Cha, các con xem họ so sánh Cha với tên trộm cướp hay nói đúng hơn, họ hạ Cha xuống hàng tội nhân bất hảo nhất thế nào. Các con hăy nghe tiếng lũ đông gầm thét diên cuồng xin xử tử Cha.

      Thay v́ trốn tránh xỉ nhục đó, Cha nhận lấy v́ yêu các linh hồn và yêu các con. Cha muốn tỏ cho các con hay ḷng yêu đó không những khiến Cha chịu chết, mà c̣n chịu cả khinh bỉ, nhuốc nha, bị cả những người Cha sắp đổ máu ra v́ họ, ghét bỏ Cha.

      Họ gọi Cha là tên phiến loạn, ngu si, điên dại. Cha nhận hết một cách rất hiền lành, khiêm nhường.

      Các con đứng tưởng lúc ấy Cha không cảm thấy ngại ngùng, đau đớn. Trái lại, Cha muốn tính loài người nơi Cha thử hết mọi đau khổ chính các con phải chịu, để gương sáng Cha sẽ phấn khởi các con trong mọi trường hợp của đời sống.

Khi điểm giờ đau thương này, cái giờ Cha có thể tránh cách rất dễ dàng, nhưng Cha không tránh, một thiết tha ôm lấy, để làm trọn Thánh ‎ Đức Chúa Cha, sửa lại vinh quang của Người, đền tội thế gian, chuộc lại hạnh phúc cho các linh hồn.

      ĐỪNG TRỐN TRÁNH xỉ nhục

      Chỗ này, ta trở lại nói với các linh hồn, đă nói đến hôm qua, tức là những kẻ được gọi vào bậc trọn lành, nhưng đă hơn một lần, căi trả tiếng ơn thánh kêu mời rằng : Tôi cam chịu sống măi trong khung cảnh tối tăm này thế nào được ? Tôi không quen thứ đời sống này, những việc rất hèn như kia ... Gia đ́nh tôi, bạn hữu tôi sẽ cười chê, v́ tôi có năng lực, đi chỗ khác có thể ích lợi hơn ...

      Cha muốn trả lời những người đó rằng :

        Khi Cha sinh bởi Cha mẹ nghèo nàn, không ai biết đến, xa quê hương, nhà cửa, trong hang ḅ lừa, giữa một mùa khổ nhất trong năm, vào giờ giá rét, tối tăm nhất trong đêm, hỏi rằng Cha có từ chối, ái ngại không?

      Ba mươi năm trường, Cha nếm hết mọi mùi khó nhọc trong đời sống thợ thuyền, Cha cùng với Thánh Giuse Cha nuôi Cha, chịu chung những nỗi khinh bỉ của khách hàng nhờ làm công cho, Cha không nề quản giúp đỡ Mẹ Cha săn sóc cửa nhà túng bấn.

      Nào Cha chẳng đủ tài năng hiểu biết hơn, dù theo một nghề thợ mộc thô hèn như thế sao, Cha là hồi 12 tuổi đă dậy dỗ các tiến sĩ trong đền thờ. Nhưng đó là Thánh ‎ Đức Chúa Cha, sống như thế Cha đă làm vinh danh Người.

      KHỔ NHỤC cương quyết lướt thắng

      Khi mới bước vào đời sống công khai, Cha có thể tỏ ḿnh ra ngay là Chúa Cứu thế, là Con Thiên Chúa, hầu bắt dân chúng suy phục, khiến họ chú ư hơn vào đạo lư Cha, nhưng Cha không làm thế, v́ Cha không ước ao chi hết ngoài sự hoàn thành Ư Đức Chúa Cha.

      Khi đến giờ thương khó, kẻ này hành hạ, kẻ kia xỉ vả, người thân bỏ trốn, dân chúng vô ơn, toàn thân khổ sở không tả xiết, tính tự nhiên ái ngại vô ngần, th́ Cha lại càng đem ḷng yêu mến thiết tha vâng nhận Thánh ư Đức Chúa Cha hơn.

      Hỡi linh hồn lựa chọn, hăy nhận kỹ rằng : khi các con thắng được những trái ư tự nhiên, những phản đối gia đ́nh, hoặc dư luận thế gian, khi các con hoàn toàn vâng theo ư Chúa, th́ đó là giờ các con được hưởng những vui thú dịu dàng vô tả, trong sự liên kết chặt chẽ ư riêng với Bạn Trăm năm Cực thánh !

      SỐNG THEO Ư CHÚA là hơn hết

      Điều Cha nói đây với các linh hồn cảm thấy ngại ngùng trong đời viện tu khiêm nhường kín đáo, Cha cũng muốn nhắc lại với các con đă được gọi đi hoạt động phục vụ thế gian, đang khi ư riêng thích quay về đời sống âm thầm thanh vắng.

      Hỡi các linh hồn yêu dấu, các con nên biết rằng : Sống không ai biết đến, hay người đời biết đến, dùng hay không dùng những tài năng các con đă được quí trọng nhiều hay ít, khoẻ mạnh hay không, tất cả những cái ấy, không cái nào nguyên nó là hạnh phúc của các con. Các con có biết một điều duy nhất nào sẽ bảo đảm hạnh phúc ấy không ? Chính là Vâng theo ư Chúa yêu mến nhận lấy, và kết hợp ḷng với những điều ‎Chúa đ̣i hỏi để thêm vinh danh, thánh thiện cho Người.

      Gioséppha, ta nghỉ, ngày mai sẽ tiếp. Hăy yêu mến, và vui nhận Thánh ư Cha, v́ con biết rằng đó là do T́nh yêu chỉ vạch.