47- GIUDA NGĂ L̉NG

      Ngày 24 tháng 3 năm 1923

      (giữa trg 262)

 

Sau khi đă nộp Cha tại vườn cây dầu, Giuda ra đi, lang thang, thổn thức, không thể dẹp yên tiếng lương tâm đang cắn rứt tố cáo nó v́ tội phạm sự thánh nặng nề vô cùng. Khi nghe biết quan đă tuyên án xử tử Cha, nó liền mất hết ḷng trông cậy, đi thắt cổ chết.

      Ai hiểu thấu nỗi khổ tâm sâu xa cả thể Cha, khi thấy nó hư đi đời đời, một linh hồn đă từng sống nhiều ngày trong trường yêu mến, đă nghe Cha dạy dỗ, học nhiều đạo lư‎, và vô số lần nghe miệng Cha tuyên bố tha những tội quái gở nhất.

      Ôi, Giuda, sao con không lại sấp ḿnh dưới chân Cha, để Cha cũng tha con như vậy. Nếu con không dám tới gần Cha, v́ sự những kẻ đang căm hờn vây bọc Cha, th́ ít là con nh́n Cha, con sẽ gặp ngay mắt Cha cũng đang nh́n con.