49- PHƯƠNG PHP lấy lại ơn thnh

      Con hy nghe Cha ni đy điều con phải thực hnh : Thoạt khi ơn thnh đnh động lng con, trước khi khởi sự giao chiến, hy chạy đến Tri tim Cha, xin nhỏ xuống linh hồn con một giọt Mu thnh. Phải, hy đến Cha. Con biết rằng bao giờ Cha ngự m thầm trong tay từ mẫu Bề trn con, d cc vị ấy thế no đi nữa. Cha ở đấy, kn đo dưới bức mn đức tin, hy vn mn ln v tin cậy ni Cha nghe cc đau khổ , khốn kh, sa ng của con. Hy knh cẩn đn nhận lời Cha, đừng lo đến dĩ vng. Tri tim Cha đ ngm n trong vực su thương xt Cha rồi, v đang dọn cho con nhiều ơn mới.

      Nhớ đến đời sống dĩ vng chỉ l lẽ cho con thm khim nhường, cng phc. Nếu con muốn chứng tỏ lng yu Cha một cch cả thể, th con hy tin vo sự tha thứ của Cha, v đinh ninh rằng : tội con khng hề vượt khỏi tnh thương Cha, v tnh thương ny mnh mng v cng.

      Giosppha, hy sống dấu ẩn trong vực su tnh i, hy cầu cho cc linh hồn cũng tim nhiễm những tư tưởng ngọt ngo ấy.