51- ÔNG SIMONG vác đỡ thánh giá Chúa thế nào

      Ngày 27-3-1923

      Thứ Ba tuần thánh

      (trg 271)

Khi ấy đám tang tử nạn tiến theo đường lên núi Sọ

      Những kẻ bất nhân đó, sợ Cha chết dọc đường, nên đồng ư t́m một người vác đỡ Thánh giá Cha. Chúng làm hoàn toàn v́ ư xấu, chứ không phải v́ thương.

      Với giá rẻ, chúng thuê được một người miền lân cận tên là Simon.

      Con hăy nh́n ngắm Cha trên đường lên núi sọ, vai vác Thánh giá nặng. Và sau Cha, có Simon vác giúp. Trước hết con hăy suy hai điều :

      Thứ nhất : ông này, dù có thiện chí, nhưng chỉ là một người làm thuê, v́ ông theo Cha, san sẻ Thánh giá nặng với Cha, cốt để kiếm số tiền đă mặc cả trước. Và khi vác đă mệt, ông càng để Thánh giá đè nặng thêm trên vai Cha, cũng v́ thế, Cha ngă hai lần nữa trên đường đi.

      Thứ hai : ông này đă được thuê ép để vác một phần Thánh Giá Cha, chứ không phải tất cả Thánh Giá.

      VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ Chúa V́ Quá Vụ Lợi

      Với hai hoàn cảnh ấy, hăy hiểu sang nghĩa bóng.

      Simon bị thuê ép nghĩa là ông hy vọng một mối lợi nào đó phải trả cho việc ông miễn cưỡng làm.

      Đấy cũng là t́nh h́nh nhiều linh hồn bước theo Cha. Dĩ nhiên họ nhận vác đỡ Thánh Giá Cha, nhưng vẫn lo đến yên ủi, nghỉ ngơi. Họ đồng ư theo Cha, và cũng v́ thế, họ chọn đời sống trọn lành, nhưng không muốn bỏ tư lợi, mà tư lợi đó đối với họ đứng hàng đầu. V́ vậy, khi thấy Thánh giá quá nặng, họ lảo đảo và để rơi. Họ t́m chịu khổ càng ít càng hay, đắn đo việc từ bỏ ḿnh, trốn tránh sự xỉ nhục nọ, sự khó nhọc kia, hoặc công việc kia khác. Có khi nhớ tiếc những cái đă bỏ, họ lại liều để cho ḿnh hưởng bù một vài thú vui này nọ.

      Tóm lại, có những linh hồn, vụ lợi, vị kỷ, đến nỗi bước theo Cha v́ ḿnh hơn v́ Cha, chịu đựng những cái ǵ không thể tránh được, hoặc có luật buộc nhặt... Những linh hồn này chỉ vác đỡ một phần Thánh giá Cha, và chỉ để cố lấy những công lao cần đủ cho phần rỗi. Nhưng rồi đây, trong cơi đời đời, họ sẽ thấy họ lùi rất xa trên đường đi là thế nào.

      V̀ YÊU MẾN vác đỡ thánh giá Chúa

      Trái lại, những linh hồn khác (số này đông) không những v́ khao khát phần rỗi ḿnh, mà nhất là v́ yêu mến Đấng đă đau khổ v́ họ, cương quyết theo Cha măi trên đường lên núi Sọ.

      Họ ấp yêu đời sống trọn lành, hiến thân phụng sự Cha, không phải chỉ để vác một phần Thánh giá Cha, mà là vác cả. Mục đích duy nhất của họ là để Cha nghỉ và yên ủi Cha. Họ dâng ḿnh chịu hết mọi điều Thánh ư Cha đ̣i hỏi, và chỉ t́m đẹp ḷng Cha. Họ không nghĩ đến phần thưởng, đến công lao sẽ đền đáp cho họ, không xá chi mệt nhọc, và đau khổ Thánh ư Cha đem đến. Nguyện vọng nhất của họ là tỏ t́nh mến Cha, và yên ủi Trái Tim Cha.

      VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA trong mọi trường hợp

      Dù thánh giá Cha gửi đến dưới h́nh một cơn bệnh, hoặc dấu ẩn trong một việc trái ư thích, hay khả năng riêng ... dù Thánh giá đó bên ngoài đeo dấu bị bỏ rơi quên lăng, hoặc kẻ thân phản đối, các linh hồn ấy vẫn cảm tạ, đón tiếp với hết ḷng tuân phục.

      Đôi lần, dưới sức thúc đẩy của ḷng yêu mến Trái Tim Cha nóng nẩy, và nhiệt thành đối với các linh hồn, họ đă làm được những việc mà họ tin là tốt nhất trong hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác. Tất cả mọi gian lao, hợp với ḷng mong muốn đợi chờ xỉ nhục đều là ư thích của họ.

      Những linh hồn này do chính t́nh yêu soi dẫn, khi khám phá Thánh giá Cha trong sự thất bại nọ kia, họ liền thờ lạy, ôm ngay lấy, dâng tất cả mọi xỉ nhục thuộc Thánh giá đó để thêm vinh danh Cha.

      Ôi, đó thật là những linh hồn chân thành vác cả khối nặng Thánh Giá, không t́m tư lợi hoặc công lênh nào khác ngoài t́nh yêu. Chính họ làm cho Trái Tim Cha được an nghỉ và vinh quang.

      VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA cách quảng đại

      Dù các hy sinh, đau khổ của các con lâu năm mới kết quả, hay xem ra như không kết quả, th́ hăy tin chắc rằng không phí công vô ích ! Một ngày kia, mùa công lao sẽ thu hoạch dồi dào.

      Linh hồn yêu mến thật không do việc ḿnh làm, không cần đau khổ ḿnh chịu.

      Họ không mặc cả công lao vất vả, không trông đợi phần thưởng, một quyết theo đuổi hết mọi sự họ tin là sáng danh Thiên Chúa nhất.

      Mà v́ linh hồn này chân thành hành động, dù kết quả thế nào mặc ḷng, nên không t́m thanh minh, bào chữa những t́nh ư của ḿnh, chỉ làm v́ yêu mến, nên các cố gắng, các gian lao bao giờ cũng hướng về làm vinh danh Chúa. Không bồn chồn thao thức, nhất là không hề mất bằng an tâm hồn, dù trong trường hợp nào đó, thấy ḿnh bị công kích, bắt bớ, xỉ nhục : Nguyên nhân duy nhất các công việc chỉ là ḷng mến, và ḷng mến là mục đích duy nhất.

      Đây là những linh hồn không trông đợi công lênh, chỉ t́m yên ủi Cha, để Cha nghỉ ngơi và làm vinh danh Cha. Họ nhận lấy Thánh Giá Cha và vác tất cả khối nặng trên vai.