53- BẢY LỜI SAU HẾT Chúa Giêsu trên Thánh Giá

Ngày 30-3-1923

Thứ Sáu Tuần Thánh

(trg 278)

“Cha đă cho con biết những nỗi thống khổ Cha. Hăy theo Cha trong những thống khổ ấy. Đi liền bên Cha luôn, thông công các đau đớn của Cha.

      Đây là giờ cứu chuộc nhân loại.

      Quân dữ sắp dựng Cha lên, làm đích cho dân hèn chế diễu, nhưng cũng làm cho muôn linh hồn ngợi khen ca tụng.

      Thế gian đă t́m thấy bằng yên.

      Từ trước tới nay, thập giá vốn là h́nh phạt, là giường tắt thở của những tội nhân, từ đây sẽ trở nên ánh sáng cho thế gian, một vật cực thánh được sùng bái hơn hết.

      

MÁU THÁNH là nguồn sinh lực

      Tội nhân sẽ kín ơn tha thứ và sự sống nơi thương tích Cha.

      Máu Cha sẽ tẩy rửa hết mọi vết nhơ.

      Các linh hồn trong sạch sẽ đến thương tích Cha giăn khát và đốt cháy t́nh yêu. Nơi đây, họ sẽ ẩn náu và đặt nhà ở cho đến muôn đời.

      Nhân loại đă t́m thấy Đấng Cứu chuộc của ḿnh. Các linh hồn lựa chọn đă gặp được gương phải noi theo.

      C̣n đối với con, hỡi Gioséppha, Tay Cha đây là của con, để nâng dắt con. Chân Cha, để theo dơi con, sẽ không bao giờ để con cô độc.

      Hăy viết lại các điều con đă thấy.

      LỜI THỨ 1

      “Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, v́ chúng không biết việc chúng làm”.

      Không, họ không biết Đấng là chính sự sống của họ. Họ đă hết sức phũ phàng tàn bạo hành h́nh Đấng ấy, nhưng lạy Cha, con nài xin Cha đem hết t́nh thương xót họ.

      LỜI THỨ 2

      “Hôm nay, con sẽ ở nơi vui vẻ cùng Cha”.

      Ḷng tin vào t́nh thương của Đấng Cứu Chuộc con đă tẩy xóa hết tội con, chính đức tin này đem con lên cơi trường sinh bất tận.

      LỜI THỨ 3

      “Hỡi Bà, này là con bà”.

      Ôi, thưa Mẹ của con, đây là anh em con, xin Mẹ giữ ǵn yêu thương. Hỡi những kẻ Cha đă phó sự sống v́ các con, các con không mồ côi cô độc nữa. Giờ đây các con có một Mẹ, lúc nào các con nguy nan thiếu thốn, các con đă có thể chạy đến với Người.

      LỜI THỨ 4

      “Chúa Giêsu phán tiếp : Lạy Cha, nhân sao bỏ con”.

      Phải, từ đây linh hồn nào cũng có quyền thưa tŕnh với Chúa : Lạy Cha, nhân sao bỏ con ? V́ sau khi hoàn tất việc cứu chuộc, nhân loại đă trở nên con Thiên Chúa, anh em Chúa Giêsu, thừa hưởng sự sống đời đời.

      LỜI THỨ 5

      “Ta khát”

      Lạy Cha, con khát làm vinh danh Cha, giờ ấy đă đến. Từ đây, khi thấy thực hiện lời con, thiên hạ sẽ nhận biết Cha là Đấng đă sai Con, và Cha sẽ được vinh danh.

      Cha khát các linhhồn, và để giăn khát, Cha đă ban đến giọt máu cuối cùng ! V́ thế Cha phán tiếp : Mọi sự đă hoàn tất.

      LỜI THỨ 6

      “Mọi sự đă hoàn tất”

      Giờ đây đă hoàn thành một mầu nhiệm cao cả về T́nh yêu. V́ yêu, Thiên Chúa đă để Con Một chịu chết hầu trả lại sự sống cho nhân loại.

      Con xuống thế gian để vâng theo Thánh ư Cha, lạy Cha, giờ đây đă trọn vẹn.

      LỜI THỨ 7

      “Lạy Cha con xin phó linh hồn trong tay Cha”

      Các linh hồn đă làm trọn ư Cha, cũng có thể nói hợp lẽ như vậy : Mọi sự đă hoàn tất, lạy Chúa con, xin nhận lấy linh hồn con, con phó linh hồn con trong tay Chúa.

      * * *

      Gioséppha, các điều con đă nghe, hăy biên chép lấy. Cha muốn các linh hồn nghe và đọc bản viết này, để linh hồn nào khát, có thể giăn khát, linh hồn nào đói, có thể no ḷng.