60. Đây Cha trả lời:

(trg 318- 319)

 

Đây, Cha sẽ trả lời thay cho các con:

Sở dĩ các con chưa nhận biết Cha, v́ từ lúc mới sinh ra đến nay, không có ai dạy các con  nhận biết Cha.  Khi các con lớn lên th́ những xu hướng nhân tính như tính hay ham mê vui thú, khoái lạc, tính ham giàu sang, thích phóng túng càng lớn lên trong bản thân các con. Và các con đă có lần nghe nói về Cha, các con nghe nói rằng muốn sống theo Thánh ư Cha th́ phải yêu thương và chịu đựng kẻ đồng loại, tôn trọng quyền hạn tài sản của họ, kiềm hăm và chế ngự chính bản thân ḿnh. Tóm lại là phải sống dưới một lề luật nào, nhưng các con chỉ muốn sống theo cơn chứng của ư muốn các con, có thể theo đà lôi cuốn của t́nh dục nữa, nên các con chẳng ngần ngại lớn tiếng chống đối : "Tôi không muốn một lề luật nào khác hơn là chính con người của tôi. Tôi muốn vui sướng, tôi muốn tự do'! .Và như thế là các con đă khởi sự căm thù Cha, khởi sự hành h́nh Cha.

 

Nhưng là Cha các con, Cha thương yêu các con. trong khi các con quyết liệt t́m cách chống đối Cha, th́ hơn lúc nào hết Trái Tim Cha lại tuôn xuống mối t́nh Chan ḥa thiết tha tŕu mến. Như thế đó, cuộc sống các con vơi dần theo tháng năm.

 

Hôm nay, Cha không c̣n nén được khối t́nh Cha đối với các con nữa và đang khi các các quyết chiến với Đấng yêu thương các con quá bội. th́ Cha đến nói cho các con biết Cha là Ai ?

Này các con yêu dấu! Cha là Giêsu, có nghĩa là Đấng Cứu Thế. Chính v́ vậy mà Tay Chân Cha phải chịu đinh thâu qua để căng Thân Thể Cha vào Thập Giá, trên đó Cha đă chết v́ yêu thương các con, rồi c̣n bị lưỡi đ̣ng đâm xé Trái Tim Cha.

Cha bày giăi với các con như thế đó, để các con biết Cha là Ai ? Và lề luật của Cha như thế nào ? Các con đừng kinh sợ. Luật lệ của Cha là t́nh yêu. Các con nhận biết Cha là các con đă t́m được hạnh phúc và bằng an. Sống mồ côi khổ sở lắm, các con hăy đến với Cha".