61. Cuộc đời đau khổ...

(trg 320)

 

"Josefa! Con thử nói cho Cha rơ, con có thể nào đem lại sức khỏe cho một bệnh nhân sắp chết không? Con nên nhớ rằng sự sống của thân xác không nghĩa lư ǵ sánh với  sự sống của linh hồn. Con có biết rằng sẽ có bao linh hồn t́m được sự sống bằng những lời của Cha mà con đang giúp Cha truyền bá đây không ? Đúng vậy, con đừng suy nghĩ ǵ về đau khổ thân xác con.

Chúng ta hăy đến với những kẻ khốn khổ, chúng ngược đăi Cha v́ chúng không nhận biết Cha, Cha muốn ngỏ lời với chúng để chúng biết Cha là Ai và chúng là ai?

- Này các con, Cha là Chúa Trời, là Cha, là Đấng Cứu Chuộc các con. C̣n các con là những thọ tạo, là con cái là những tên nô lệ mà Cha đă chuộc, và giải thoát khỏi bạo lực của tội lỗi do chính bằng Máu và Mạng Sống của Cha, để các con có được: Một linh hồn vô giá, bất tử, được tạo dựng để hưởng một hạnh phúc không cạn, không cùng, một ư muốn có khả năng hướng thiện, một trái tim được yêu thương và cần yêu thương.

Nếu các con chỉ t́m cách thỏa măn những cơn khát vọng trong những của cải thế gian chóng qua chóng tàn th́ các con sẽ c̣n đói khát măi, v́ nơi đó không có thức ăn đáp ứng khát vọng của các con đâu. Các con sẽ phải điêu đứng v́ những cơn khát vọng này, nó sẽ làm cho các con buồn bực lo âu, bối rối trăm bề.

 

Nếu các con nghèo đói, việc làm là sinh kế, th́ cuộc sống cơ cực sẽ dốc tràn ngập vào tâm hồn chúng con những nỗi đắng cay. Các con sẽ cảm thấy sôi sục căm thù những kẻ làm chủ các con, các con c̣n muốn làm hại chúng để chúng cũng phải cơ cực trong định luật cần lao như các con. Các con sẽ cảm thấy đè nặng sự mệt nhọc, sự chống đối, sự chán nản, tuyệt vọng và cuộc sống đau buồn và cuối cùng phải chết nữa. Đúng vậy, về phương diện nhân tính, tất cả những điều đó quả thật quá nặng nề.

 

-Cuộc sống mà Cha sắp bày tỏ cho các con đây th́ hoàn toàn khác hẳn.

Các con, những kẻ túng thiếu nhu cầu vật chất, và để cung cấp nhu cầu đó, các con phải ép ḿnh làm việc dưới quyền của một chủ nhân, không phải v́ thế mà các con là nô lệ, nhưng thực sự chúng con được dựng nên để hưởng tự do.

 

-Các con, những kẻ đang đi t́m t́nh yêu và chẳng bao giờ thỏa măn. Chúng con thực sự được dựng nên để yêu thương, không phải yêu thương phù du mà để yêu thương cái vĩnh cửu.

 

-C̣n các con nặng t́nh gia đ́nh, mưu toan, lo liệu được sum họp, yên vui, hạnh phúc lâu dài, lại gặp cái chết phân ly!Các con đừng quên rằng cái chết thật ra chỉ chia cách các con với nhau trong một thời gian ngắn.