23- THÁNH THỂ là nhà ở của mỗi người

      Thánh thể là phát minh mới của T́nh Yêu, là nguồn sinh lực các linh hồn, thuốc chữa mọi tật nguyền, của ăn đàng đến trường sinh. Tội nhân t́m được trong đó sự sống linh hồn, kẻ khô khan t́m thấy ánh nóng, người đạo đức t́m thấy nghỉ ngơi, thỏa măn, linh hồn trọn lành như thêm cánh bay cao măi lên đỉnh trọn lành, linh hồn trong sạch gặp được mật ngọt rất dịu dàng làm của ăn ngon lành nhất.

      Chính trong Thánh Thể, các linh hồn đă khấn xây nhà ở đặt t́nh yêu, và đời sống. Cũng nơi đây, họ t́m thấy h́nh ảnh lời khấn tức là mối giây thánh thiện, phúc đức ràng buộc bền chặt họ với bạn Chí Thánh.