24- THÁNH THỂ Là ư nghĩa các lời khấn

      (Ngày 7 tháng 3-1923)

Chính thế, hỡi các linh hồn đă khấn, các con sẽ t́m thấy tượng trưng lời khấn khó khăn trong tấm bánh nhỏ mọn, tṛn mỏng, trơn tru nhẹ nhàng này. Linh hồn khấn khó khăn cũng phải như thế : Không có góc cạnh nghĩa là không có một mảy may quyến luyến hoặc những vật đang dùng, hoặc công việc đang làm, hoặc gia đ́nh quê hương. Một là bao giờ cũng sẵn sàng từ bỏ, thay đổi … (theo ư trên) Không thiết chi dưới thế, tâm hồn thảnh thơi thong dong, không một phân ly tơ vương kín đáo.

      Như thế không có nghĩa là linh hồn đó phải sống vô cảm giác. Không, càng yêu mến, càng hiểu cách giữ trọn lời khấn khó khăn. Điều cốt yếu của một linh hồn đă khấn trước hết là đừng giữ của ǵ không có phép hoặc sự ưng thuận của Bề trên, thứ hai là đừng có ǵ, yêu ǵ mà không sẵn sàng bỏ hết khi Bề trên vừa ngỏ ư.