25- THÁNH THỂ Là ư nghĩa lời khấn sạch sẽ

      (Ngày 11 tháng 3 năm 1923)

Bây giờ con bắt đầu viết cho các linh hồn. Con nói họ biết cũng trong tấm bánh nhỏ mọn trắng sạch này, họ sẽ t́m thấy h́nh ảnh lời khấn đức sạch sẽ của họ. Dưới h́nh bánh rượu, có thật một Thiên Chúa. Nơi đây, qua bức màn mầu nhiệm, có tất cả Cha, có Thịt Máu, có linh hồn, và tính Thiên Chúa.

      Cũng thế, linh hồn đă khấn dâng cho Chúa Giêsu bằng lời khấn đồng trinh phải đội một bức khăn nết na đơn sơ, bề ngoài là loài người nhưng bề trong trắng sạch như thiên thần.