26- GƯƠNG SẠCH SẼ của Chúa và Đức Mẹ

      Hỡi các linh hồn kết thành triều đ́nh của Con Chiên thanh tịnh, các con hăy hiểu kỹ rằng : Sống như thế, các con làm vinh danh Cha hơn các Thiên thần bội phần, v́ các thiên thần không biết đến tính yếu đuối, thắng trận mới ăn ở thanh sạch được.

      Các con cũng nên giống Mẹ Cha, một thọ vật hay chết nhưng trong sạch, không một chút bợn nhơ, Người phải chịu mọi đau khổ như nhân loại, nhưng suốt đời thanh tịnh. Chỉ một ḿnh Người cũng đủ làm vinh danh Cha hơn mọi thần thánh trên trời, và chính Thiên Chúa say sưa ḷng trinh khiết đó, đă giáng thế mặc tính nhân loại trong Người, ngự trong Người, một thọ vật chính Chúa dựng nên.

      Hơn thế nữa, linh hồn khấn sạch sẽ nên giống chính Cha, Đấng Tạo Hóa linh hồn, v́ khi mặc tính nhân loại, cùng với tất cả mọi đau khổ, Cha đă sống không một bóng mờ tội lỗi dù bé nhỏ nhất.

      Chính v́ lời khấn sạch sẽ, linh hồn trở nên tấm bánh thánh trong trắng, luôn luôn làm vinh danh Chúa uy nghi cao cả.