27- THÁNH THỂ Là ư nghĩa lời khấn vâng lời

      Hỡi các linh hồn trinh tu, sau hết các con t́m thấy trong Thánh Thể gương lời khấn Vâng lời.

      Nơi đây quyền phép cao cả Thiên Chúa bị che khuất và hầu biến ra không. Nơi đây, các con nh́n ngắm Cha như không sống, Cha, một Đấng là nguồn sống các linh hồn, là Chúa nâng đỡ thế gian. Ở đây, Cha không c̣n tự do đi hay ở, sống cô đơn, hay có bạn : Tất cả khôn ngoan, quyền phép, tự do như biến hết dưới tấm bánh thánh này. H́nh bánh chính là giây ràng buộc Cha, là màn che khuất Cha.

      Cũng thế, lời khấn Vâng lời đối với linh hồn tu sĩ là xiềng buộc họ, là bức màn trong đó họ phải che giấu ḿnh, để không c̣n một tí ư riêng xét đoán, lựa chọn, tự do, chỉ c̣n Thánh ư Chúa biểu lộ qua bề trên.