15- NGỤC TÙ THÁNH THỂ

(Bản dịch "Cuộc Tử nạn Chúa Giêsu, Mẫu Tâm xuất bản)

(TGTY cuối trg 231- 232)

      "Chính v́ quá yêu các linh hồn, mà Cha bị cầm tù trong Thánh Thể. Cha ở lại đấy, để trong mọi cơn gian lao phiền khổ, họ có thể đến t́m ủi an bên cạnh một tấm ḷng dịu dàng nhất, một người Cha từ bi nhất, một người Bạn không hề bỏ họ bao giờ.

      "Thánh thể là sáng kiến của t́nh yêu thương… Nhưng T́nh yêu đă hao ṃn, v́ các linh hồn ấy không được đáp lại.

      "Cha ở lại với tội nhân, hầu nên hạnh phúc, sự sống họ, nên Thày thuốc, đồng thời nên chính thuốc chữa mọi tật nguyền sinh bởi bản tính hư hèn của họ. Vậy mà đáp lại, họ quyết ĺa xa Cha, xỉ nhục Cha, khinh dể Cha.

      "Than ôi, hỡi tội nhân đáng thương, các con chớ ĺa xa Cha. Đêm ngày, Cha chờ các con trong nhà tạm. Cha không quở phạt tội các con đâu.. Cha không phơi bày tội các con ra trước mắt các con đâu, một sẽ rửa nó trong Máu thương tích Cha. Đừng sợ, các con ơi, hăy đến gần Cha. Nếu các con hiểu được ḷng Cha thương yêu các con chừng nào. Các con đừng sợ, hăy đến với Cha.